Адміністрація

Гораль Ліліана Тарасівна Директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, доктор економічних наук, професор
Вербовська Леся Степанівна Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,  кандидат економічних наук, доцент
Войтків Людмила Степанівна Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі, кандидат економічних наук, доцент

 


ГОРАЛЬ ЛІЛІАНА ТАРАСІВНА

Директор Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

доктор економічних наук, професор

Гораль Ліліана Тарасівна є випускницею Івано-Франківського інституту нафти і газу, успішно працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 1991 року і до сьогодні.

У 1999 році нею захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Дослідження дифузійних і газодинамічних процесів у ПСГ при фільтрації природного газу і азоту", яка стала основоположною для багатьох наступних досліджень щодо підвищення ефективності використання підземних сховищ газу.

У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему: "Системно-цільове забезпечення технологічного оновлення підприємств магістрального транспорту газу" за спеціальністю 08.00.04 – "Економіка та управління підприємствами", є автором більше 80 наукових та навчально-методичних праць.

Сьогодні основними напрямками наукових досліджень Гораль Л. Т. є:

- методологічні проблеми оцінювання та підвищення ефективності трубопровідного транспорту газу в умовах формування ринкових відносин;

- оптимізація методів експлуатації магістральних газопроводів, компресорних станцій і підземних сховищ газу;

- розроблення і удосконалення методів обслуговування та ремонту обладнання компресорних станцій та лінійної частини магістральних газопроводів;

- оптимізація режимів роботи підземних сховищ газу та інші.

Л. Т. Гораль є керівником аспірантури, в якій зараз навчаються сім аспірантів. Під її керівництвом захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Удосконалення методів обслуговування обладнання компресорних станцій для підвищення експлуатаційної надійності" та дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Управління енерговитратами газотранспортних підприємств".

Бере активну участь у науковій госпдоговірній та держбюджетній роботі університету, опублікувала монографію «Теорія і практика реструктуризації газотранспортної системи», веде тематику, результати якої впровадженні на виробництві та в навчальному процесі кафедр «Організації праці і виробництва» та «Спорудження і ремонту газонафтопроводів і газосховищ».

Л. Т. Гораль неодноразово представляла університет на всеукраїнських та міжнародних конференціях за напрямками своїх наукових досліджень. Була організатором міжнародної конференції, проведеної на базі університету "Е-інтернаціоналізація в освіті" за проектом TEMPUS, в якій брали участь представники багатьох країн Європи.

Зарекомендувала себе як грамотний науковець та досвідчений педагог,  підтримує дружні стосунки з багатьма колегами, співробітниками,  колишніми студентами, користується заслуженою повагою і авторитетом у колективі університету. Про Л. Т. Гораль схвально відгукуються спеціалісти газотранспортної галузі, які вдячні за вирішення важливих науково-методичних та практичних завдань.

 


ВЕРБОВСЬКА ЛЕСЯ СТЕПАНІВНА

 Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

 кандидат економічних наук, доцент

1992-1998 - Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу. Спеціальність: інженер –системотехнік. Ступінь спеціаліст.

1999-2004 - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Спеціальність: "Менеджер організацій". Ступінь спеціаліст.

2011Захистила кандидатську дисертацію на тему "Розвиток прикордонних територій на основі активізації міжсекторного партнерства" та отримала ступінь кандидат економічних наук в Інституті регіональних досліджень НАН України, м. Львів.

2013 - Отримала вчене звання доцент кафедри Менеджменту і адміністрування

2012-2013 - Випускник стипендіальної програми ім. Л. Кіркланда. Навчалася на університеті ім. А. Міцкевича в Познані, за напрямком "Економіка і Менеджмент" спеціалізація "Менеджмент людських ресурсів". Практика - Департамент Управління Європейськими соціальними проектами Міністерства регіонального розвитку, Варшава. Польща.

Основними напрямками наукових досліджень Вербовської Л.С. є:

- розвиток регіонів через ефективне функціонування транскордонного співробітництва;

- стратегічний розвиток людських ресурсів;

- інтелектуальна власність;

- управління змінами.

Знання іноземних мов:

українська – рідна

російська  – відмінно

польська  – відмінно

англійська - задовільно

 


ВОЙТКІВ ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА

 Заступник директора Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі,

кандидат економічних наук, доцент

Войтків Людмила Степанівна закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу, працює в Івано-Франківському національному технічному університету нафти і газу з 1989 року і до сьогодні.

У 2005 році нею захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства", яка найшла своє місце у багатьох наступних  дослідженнях щодо ефективного використання матеріальних ресурсів на підприємствах будівельної галузі. Є автором більше 35 наукових та навчально-методичних праць.

Основними напрямки наукових досліджень Войтків Л.С. є:

- системний аналіз процесів структурних трансформацій ринку послуг;

- засади формування структури транснаціонального ринку послуг;

- стратегічний аналіз, як основа прийняття стратегічних рішень;

- стратегічний аналіз доцільності інвестування у розвиток стратегічних господарських підрозділів.

Бере активну участь у науковій та держбюджетній роботі університету, опублікувала монографію "Управління матеріальними ресурсами у період реструктуризації підприємства"  результати якої впроваджені на виробництві та  в навчальному процесі кафедри "Економіки підприємства".

Л. С. Войтків курує перепідготовкою слухачів Інституту післядипломної освіти за спеціальністю "Економіка підприємства".

Зарекомендувала себе як грамотний та досвідчений педагог, підтримує дружні стосунки з колегами, співробітниками, випускниками, користується повагою і авторитетом у колективі.

Українська