Напрями та спеціальності інституту

Додаткова інформація: 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Спеціальність

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання (роки)

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

101

Екологія

35

30

4

4

183 Технології захисту навколишнього середовища 35 25 4 4

193

Геодезія та землеустрій

120

100

4

4

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Спеціальності

Спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання (роки)

Код

Назва

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища 15

12

1

1

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія

7

10

1

1

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

10

5

1

1

Геодезія та землеустрій Геоінформаційні
системи і технології
5 - 1 -

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Спеціальності

Спеціалізація

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання (роки)

Код

Назва

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

101

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища 35

20

1,5

1,5

183 Технології захисту навколишнього середовища Екологічний контроль і аудит 30 -

1,5

-

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія 25

20

1,5

1,5

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

25

20

1,5

1,5

Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна 20 -

1,5

-

Геодезія та землеустрій Геоінформаційні
системи і технології
15 10

1,5

1,5

 

Українська