Умови прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до ІФНТУНГ

Додаткова інформація: 

  1. ВИДИ ПІДГОТОВКИ

Громадяни зарубіжних країн можуть навчатись в ІФНТУНГ:

 • на відділенні підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України (мовна і профільна підготовка);
 • за напрямами підготовки та спеціальностями вищої освіти, за освітньо-кваліфікаційним рівням (ступеням освіти) – бакалавр, спеціаліст, магістр.
 • в аспірантурі;
 • у системі післядипломної освіти

   2. ПІДСТАВИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА НАВЧАННЯ

   2.1 Прийом громадян зарубіжних країн на навчання здійснюється на підставах:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • угод (договорів) університету з юридичними особами;
 • договорів на навчання з фізичними особами.

   2.2 Іноземний громадянин має право на в’їзд в Україну з метою навчання в університеті по «Запрошенню на навчання» (далі «Запрошення») державного зразка.
«Запрошення» з обов’язковим заповненням усіх граф бланку видається:

 • фізичним особам – на підставі заяви особисто;
 • юридичним особам, які мають :
 • договір з Українським державним центром міжнародної освіти України про організацію набору іноземців на навчання;
 • договір з університетом;
 • копія Статуту підприємства (суб'єкта підприємницької діяльності), в якому має бути чітко прописаний пункт про надання даного виду послуг;
 • копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
 • довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 4-ОПП;
 • ксерокопія паспорта керівника підприємства або особи, уповноваженої підписувати договір;
 • ідентифікаційний код керівника підприємства;
 • нотаріально завірена довіреність, в разі підписання договору не керівником підприємства, а довіреною особою.

Для отримання згоди ІФНТУНГ на оформлення запрошення на навчання необхідно представити такі документи:

 • заява на навчання;
 • копія першої сторінки паспорта (повне ім'я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адресу постійного місця проживання)
 • копія документа про середню освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінками (балами);
 • копія медичної довідки про стан здоров'я;

   2.3 Особи, які отримали «Запрошення» несуть відповідальність за виконання закону України «Про правовий статус іноземців». 

  2.4 Іноземець, який отримав «Запрошення», після оформлення в’їзної візи у Консульській установі МЗС України, зобов’язаний повідомити університет про місце і дату в’їзду в Україну.

   2.5 Після прибуттям до університету іноземець надає:

 • анкету встановленого зразка;
 • заяву встановленого зразка;
 • Запрошення на навчання; 
 • національний паспорт з отриманою візою та реєстрацією КПП Державного комітету прикордонної служби;
 • копію паспорта та нотаріально завірений переклад на українську мову;
 • нотаріально завірений переклад на українську мову документа про народження;
 • оригінал документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали), легалізований в установленому порядку, та нотаріально завірений переклад на українську мову;
 • оригінал Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення (за наявності);
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україні з перекладом на українську мову;
 • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 • 6 фотокарток розміром 3,5x4,5 і 6 фотокарток розміром 3 x4;
 • зворотній квиток з відкритою датою терміном до одного року;
 • міграційна карта, заповнена при перетині кордону України, з позначенням мети поїздки «Освіта» (тільки для громадян країн з безвізовим режимом в'їзду в Україну).

Копії паспорта, документа про освіту, медичного сертифіката про стан здоров'я та документа про народження повинні бути нотаріально завірені з перекладом українською мовою відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку в консульстві України у відповідній країні.

   2.6 З іноземцями, які прибули на навчання, проводиться співбесіда та вступні іспити, за висновками яких визначається рівень готовності до навчання.

   2.7 З іноземцями, які рекомендовані для зарахування на навчання, укладається договір, який є нормативним документом, що визначає обов’язки і права університету і іноземця на весь термін навчання. Договір вступає в дію з моменту видання наказу ректора про зарахування на навчання.

   3. ТЕРМІН НАВЧАННЯ
 

Навчальні програми

Нормативна тривалість

Підготовче відділення

мовна підготовка (українська, англійська) - від 1 місяця (рівень А1) до 10 місяців (рівень В1)

профільна підготовка (фізика, хімія, математика, інформатика) від 1 місяця до 5 місяців

ОКР бакалавр

4 роки

ОКР магістр

1,5 року після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за спорідненою спеціальністю;

2,5 роки після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за неспорідненою спеціальністю.

Аспірантура

після освітнього ступеня «магістр»

- з відривом від виробництва – 3 роки

- без відриву від виробництва – 4 роки

   3.1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ
 

Навчальні програми

Оформлення Запрошень на навчання

Подача заяв та інших документів

Зарахування до університету

Підготовче відділення

впродовж року

впродовж року

впродовж року по мірі наповнюваності груп

 Бакалавр

до 31 серпня

з 1 липня до 25 жовтня

1 вересня - 1 листопада

 Магістр

з 15 квітня по 31 серпня

з 1 липня по 15 грудня

1 вересня

Аспірантура

впродовж року

впродовж року

впродовж року

   3.2. УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
 

Навчальні програми

Умови зарахування

Підготовче відділення

на основі виданого Запрошення на навчання

Бакалавр

за результатами співбесіди та вступних іспитів

Магістр

за результатами співбесіди та вступних іспитів

Аспірантура

за результатами співбесіди та вступних іспитів

   4. ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

   4.1. Всі іноземці здобувають освіту в університеті на компенсаційних засадах, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
   4.2. Вартість навчання встановлюється на весь термін навчання і визначається з розміру оплати за навчання у рік прийому.
   4.3. Іноземним студентам, які потребують місце у гуртожитку, вартість проживання встановлюється щорічно згідно з кошторисом.
   4.4. У випадку, коли іноземець проживає не в гуртожитку, він надає договір наймання з власником житла.
   4.5. При прийомі на навчання вноситься передоплата вартості навчання на рік. В наступні роки навчання допускається оплата по семестрах.

   4.1. ОСНОВНІ ПЛАТЕЖІ

   Орієнтовна вартість навчання у 2017-2018 навчальному році:
 

Навчальні програми

Мова навчання

 

українська

англійська

Підготовче відділення

(повний курс підготовки)

1300 USD

1300 USD

Бакалавр

1800 USD

2200 USD

Магістр

1950 USD 2300 USD

Аспірантура

3200 USD

 

Мовна підготовка

250-600  USD

350-700  USD

Українська