Персонал

Додаткова інформація: 

 


Керівник ЦОНІС
 

Малик Галина Дмитрівна , к. пед. н., доцент кафедри філології та перекладу

Працює в ІФНТУНГ з 1983 року. Стипендіат Інформаційного агентства США ( United Nations Information Service ) (15.08.1996-15.05.1997 – Junior Faculty Development Program ), викладач-дослідник Університету ім. Джорджа Вашингтона (15.08.1996-15.05.1997). Автор майже ста наукових та навчально-методичних публікацій.

Організує діяльність ЦМІ, відповідає за комунікацію з МОНУ, УДЦМО, посольствами.

Адреса : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Кімн. 0421-а. Телефон: (0342) 504548

Заступник керівника ЦМІ
 

Іванов Олександр Васильович, викладач кафедри транспорту і зберігання нафти і газу

Координує питання розселення іноземних студентів, організації побуту, контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку проживання та навчання в ІФНТУНГ (легалізація та апостилювання документів про освіту), займається виховною роботою.

Адреса : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Кімн. 0102. Телефон: (0342) 504548

 

Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян

Кернична Анжеліка Євгенівна

- здійснює керівництво ВПІГ
- організовує роботу з набору слухачів на ВПІГ
- забезпечує виконання навчальних планів та навчальних програм;
- контролює навчальну та виховну роботу;

Адреса : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Кімн. 0102, Телефон: : (0342) 707190


Провідний інженер 
ЦОНІС
 

Тимків Олена Володимирівна

відповідає за видачу запрошень на навчання та візову підтримку, cпівпрацює з Українським державним центром міжнародної освіти Міністерства освіти України,веде листування з Посольствами, готує необхідну документацію для замовлення та видачі дипломів, оформляє бланки дипломів, супроводжує процедуру підписання договорів із суб’єктами підприємницької діяльності

Адреса : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Кімн. 0419. Телефон: : (0342) 504548

 


Інженер 
ЦОНІС

Литвин Ірина Петрівна

Координує питання зарахування іноземних громадян на навчання, веде облік документів щодо оплати за навчання, відповідає за укладання договорів на навчання, відповідає за видачу довідок українською та англійською мовами про навчання та успішність за межі України, веде листування з МОН України щодо облікових списків студентів-іноземців, займається перекладом документів з англійської мови на українську та з української мови на англійську, проводить культурно-масові заходи, пов'язані з національною культурою іноземних студентів.

Адреса : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Кімн. 0419. Телефон: (0342) 504548

 


Інженер 
ЦОНІС

Заславська Олена Святославівна

Відповідає за поселення в гуртожиток, соціально-побутову та виховну роботу.

Адреса : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Кімн. 0102. Телефон: : (0342) 504548


Методист підготовчого відділення для іноземних громадян

 

Петруняк Романія Михайлівна

Координує навчально-виховну та соціально-побутову роботу на підготовчому відділенні.

Адреса : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Кімн. 0102. Телефон: : (0342) 707190

 
Спеціаліст паспортного столу

Золотова Юлія Миколаївна

- реєстрація та зняття з реєстраційного обліку іноземних громадян та ОБГ;
- облік громадян інших держав або ОБГ, які прибули на навчання в університет;

Адреса : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Кімн. 0102. Телефон: (0342) 707190

 

Паспортист

Барта Марія Володимирівна

- організація перевірки паспортного режиму;
- прийом та заповнення документів, що подаються на виготовлення посвідок на тимчасове проживання в Україні в УДМС України;
- надання консультації студентам - іноземцям в межах своєї компетенції
 

Адреса : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Центр міжнародної інтеграції вищої освіти, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

Кімн. 0102. Телефон: (0342) 707190

Українська