Загальна інформація

Додаткова інформація: 

 

Робота ЦМО спрямована на вирішення таких основних завдань:

  • сприяння виходу університету на міжнародний ринок освітніх послуг;
  • збільшення контингенту іноземних студентів в ІФНТУНГ;
  • організація доуніверситетської підготовки іноземних громадян;
  • організація надання освітніх послуг іноземним громадянам за ОКР бакалавра, спеціаліста, магістра;
  • координація роботи факультетів, кафедр, окремих підрозділів ІФНТУНГ задля вдосконалення методики навчання іноземних студентів, а відтак – їх успішної підготовки;
  • підготовка університетських викладачів, здатних викладати свої навчальні курси англійською мовою;
  • забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України щодо паспортно-реєстраційної роботи, міграційних і візових питань (у межах компетенції і повноважень Центру)

Основні напрямки діяльності ЦМО:

      1) маркетингово-рекрутингова діяльність;
      2) діяльність з міграційних проблем та поселення;
      3) координація процесів зарахування;
      4) організація доуніверситетської підготовки – відділенняі підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади (ВПІ);
      5) організація та супровід навчального процесу;
      6) соціально-побутова робота;
      7) виховна робота;
      8) інформаційно-комунікаційна діяльність;
      9) науково-методична діяльність.

 

 

Українська