Підготовче відділення іноземних громадян

Адреса

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, тел. (0342) 72-71-90, e-mail: pidhotov@nung.edu.ua

 Доуніверситетська підготовка у відділенні підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України (ВПІГ) здійснюється за ліцензією МОНУ. 
   Мета ВПІГ – забезпечувати підготовку іноземних громадян, які не володіють державною мовою України, для отримання вищої і післядипломної професійної освіти в ІФНТУНГ та інших ВНЗ України.

   Роботу ВПІГ організують завідувач та методист.
   Прийом громадян інших країн на ВПІГ здійснюється на підставах:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • угод (договорів) університету з юридичними особами;
  • договорів на навчання з фізичними особами.