Центр дистанційного навчання

PeopleРозум, наданий людині, щоб вона зрозуміла:

Жити тільки завдяки розуму не можна.

Е.М. Ремарк

 

 

 

  Сфера застосування технологій дистанційного навчання в університеті постійно розширюється, викладачами університету створено понад 200 дистанційних курсів, база тестових питань налічує кілька тисяч тестів, велика кількість студентів стаціонарної та заочної форм навчання використовує систему дистанційного навчання ІФНТУНГ для самопідготовки, здачі поточних та підсумкових контрольних заходів з навчальних дисциплін, виконання віртуальних лабораторних робіт та інше. Повністю за дистанційною формою навчання навчаються студенти за спеціальностями автоматизоване управління технологічними процесами, метрологія, вимірювальна техніка, а також студенти в навчально-консультаційному пункті ІФНТУНГ в м. Дрогобич. Перспективним є впровадження методів дистанційного навчання без відриву від виробництва для студентів, які здобувають другу післядипломну освіту.

 Налагоджені контакти з впровадження дистанційного навчання з Українським інститутом інформаційних технологій в освіті (м. Київ), Хмельницьким університетом “Поділля”, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Полтавським технічним університетом,  Інститутом прикладних наук (м. Ціттау, ФРН), з Українсько-Канадським бізнес центром та іншими організаціями і навчальними заклади.

  Укладено угоду про співпрацю між ІФНТУНГ та Українським центром дистанційної освіти, яка передбачає співробітництво у сфері розвитку і впровадження дистанційних технологій навчання в освітній процес, в тому числі підготовку викладачів, менеджерів, адміністраторів і допоміжного персоналу до роботи у сфері дистанційного навчання.

1