Історія інституту

Додаткова інформація: 

Енергетичний інститут створений у 2014 році шляхом реорганізації факультету електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій. Підготовка спеціалістів за фаховими спрямуваннями в галузі електрифікації підприємств, автоматизації та керування технологічними процесами в нафтовій, газовій та нафтопереробній промисловості започаткована в Івано-Франківську на філіалі Львівського політехнічного інституту в 1963 р., а з 1967 р., коли на базі філіалу був утворений інститут нафти і газу, ця підготовка здійснювалась на факультеті автоматизації та економіки.  У 1985 році на базі цього факультету утворений окремий  факультет - автоматизації та електрифікації, на якому у 1990 році розпочато підготовку інженерів-фізиків за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю» а у 1995 р. відкрито спеціальність «Метрологія та вимірювальна техніка». У 2001 р. на базі факультету автоматизації та електрифікації утворено два факультети – факультет електрифікації та інформаційно–вимірювальних технологій та факультет автоматизації та комп’ютерних наук. У 2010р. Івано – Франківський національний технічний універсистет нафти і газу отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності з спеціальності „Енергетичний менеджмент», яка базується на напряму підготовки бакалаврів „Електротехніка та електротехнології”. З 2011р. на основі вказаного освітнього рівня здійснюється набір студентів для подальшого навчання після отримання диплома бакалавра за спеціальністю “Енергетичний менеджмент”.

В енергетичному інституті  навчається понад 400 студентів, працює біля 50 викладачів. Покращення якості навчального процесу забезпечують доктори технічних наук, професори Гаврилюк Р.Б., Карпаш О.М., Карпаш М.О., Кісіль І.С., Костишин В.С., Михайлів М.І., Середюк О.Є.,Чеховський С.А.

У 2010р. Івано–Франківський національний технічний універсистет нафти і газу отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності з спеціальності „Енергетичний менеджмент», яка базується на напрямі підготовки бакалаврів „Електротехніка та електротехнології”. З 2011р. на основі вказаного освітнього рівня здійснюється набір студентів для подальшого навчання після отримання диплома бакалавра за спеціальністю “Енергетичний менеджмент”.

Українська