Загальна інформація

Факультет архітектури туристичних комплексів (зараз Інститут архітектури, будівництва і туризму) створений згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.04.2004 року № 278. Кількість студентів на факультеті постійно зростає і на сьогоднішній день тут навчається близько 300 студентів. Професорсько-викладацький колектив факультету нараховує 4 професори, доктори наук; 25 доцентів, кандидатів наук; 15 викладачів.

В інституті здійснюється підготовка бакалаврів за трьома напрямами підготовки:

- 6.060101 – Будівництво;

- 6.060102 – Архітектура;

- 6.140103 – Туризм;

та трьома спеціальностями:

- 7.06010201 – Архітектура будівель і споруд;

- 7.06010202 – Промислове та цивільне будівництво;

- 7.14010301 – Туризмознавство.

Термін навчання: бакалавр з архітектури – 4,5 роки, спеціаліст з архітектури – 1,5 роки; бакалавр з туризму – 4 роки, спеціаліст з туризму – 1 рік; бакалавр з будівництва – 4 роки, спеціаліст з будівництва – 1 рік.

До складу інституту входять п’ять кафедр: "Архітектурного проектування", яку очолює кандидат архітектури, доцент Лукомська З.В., "Основ архітектури"(кандидат мистецтвознавства, доцент Новицька О.Р..), "Туризму" (д.т.н., професор Архипова Л.М.), "Інженерної та комп'ютерної графіки (д.т.н., професор Шкіца Л.Є.), "Будівельної механіки" (д.т.н., професор Артим В.І.).

Українська