Викладачі

Додаткова інформація: 

  На кафедрі працюють 8 штатних науково-педагогічних працівників. З них 7 з науковими ступенями і вченими званнями (2 доктори, 5 доцентів, 1 ст.наук.сп., 1 асистент).

Українська