Кафедра соціальних комунікацій і права

Адреса

Кафедра соціальних комунікацій та права Контактна інформація Адреса кафедри: м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 13, каб. № 12-15 Телефон: (0342) 50-17-87. E-mail: skp@nung.edu.ua

Кафедра соціальних комунікацій та права створена 22 вересня 2011 р. та є структурним підрозділом Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ. Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» акредитована рішенням ДАК від 10 червня 1997 р. (протокол №8). На основі цього рішення Вченою Радою університету 01 вересня 1997 р. була відкрита кафедра документо- та правознавства. 01 вересня 2002 р. рішенням Вченої Ради кафедру поділено на 2 структурних підрозділи: кафедру документознавства та інформаційної діяльності та кафедру правознавства. З 01 січня 2008 р. вищезгадані кафедри було знову об’єднано, а їх професорсько-викладацький склад працював структурно у двох секціях: секції документально-інформаційних комунікацій та секції правознавства. 22 вересня 2011 р. на основі ухвали Вченої ради університету від 04 травня 2011 р. наказом ректора університету № 95 на базі кафедри документознавства та інформаційної діяльності утворено кафедру документознавства та інформаційної діяльності і кафедру соціальних комунікацій та права як самостійні структурні підрозділи. Кафедру соціальних комунікацій та права очолює кандидат юридичних наук, доцент, Скрипничук Василь Михайлович. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких: 8 кандидатів наук, доцентів; 1 кандидат наук, старший викладач; 1 старший викладач  та 2 асистенти. Професорсько-викладацький склад кафедри соціальних комунікацій та права забезпечує викладання правових дисциплін та дисциплін соціально-комунікативного циклу, які спрямовані на формування високого професійного рівня спеціалістів в галузі права, менеджменту та інформаційно-комунікаційних технологій.