Кафедра публічного управління та адміністрування

Адреса

вул.Короля Данила, 13, м.Івано-Франківськ 76010. Телефони: (0342) 72-49-57, (0342) 72-49-58, (0342) 72-49-59 E-mail: du@nung.edu.ua

Кафедра створена 2 січня 2001 року. Кафедра публічного управління та адміністрування є структурним підрозділом Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ. Підготовку магістрів державної служби розпочато в університеті у 1996 році. Тоді за державним замовленням було набрано 18 осіб денної форми навчання. У 2010 році державне замовлення становило 92 осіб (75 заочна та 17заочно-дистанційна). У 2011 році державне замовлення становило 112 осіб (25 – денна форма; 75 – заочна та 12 – заочно-дистанційна). У 2012 році державне замовлення становило 125 осіб (30– денна форма; 80– заочна та 15 – заочно-дистанційна). У 2013 році державне замовлення становило 126 осіб (31 – денна форма; 84 – заочна та 11 – заочно-дистанційна). Сьогодні підготовка магістрів державної служби здійснюється за спеціалізаціями: "адміністративний менеджмент"; "кадровий менеджмент"; "територіальне управління та місцеве самоврядування"; "економіка"; "правове забезпечення"; "світова та європейська інтеграція". На базі магістратури реалізується пілотний проект Головдержслужби із впровадження заочно-дистанційного навчання. Процес підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" включає час безпосереднього навчання, стажування, державної атестації та підготовки магістерської роботи. Організація навчального процесу здійснюється за модульним принципом. Термін навчання для денної форми навчання складає 12 місяців, для заочної форми навчання – 22 місяці. З метою ефективної реалізації завдань у напрямку підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності "Державна служба" до навчального процесу в основному залучається професорсько-викладацький склад кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та за сумісництвом – висококваліфіковані викладачі інших вищих навчальних закладів України й окремі державні службовці – керівники органів влади або їх структурних підрозділів. У 2015 році магістратура була залучена до проведення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування  з питань запобігання та протидії корупції.Усього курсовою підготовкою було охоплено понад 2860 службовців, більшість з яких обіймають посади ІІІ-VІІ категорій.