Викладачі та персонал кафедри

Photo Raiter1

Райтер Петро Миколайович

Завідувач кафедри, професор, докт. техн. наук

Напрямок наукових досліджень: контроль структури та витрати компонентів багатофазних потоків; розробка алгоритмів та програмного забезпечення застосування мікропроцесорів та цифрових сигнальних процесорів в інформаційно-вимірювальних системах та система неруйнівного контролю і технічної діагностики.

Карпаш О.М.

Карпаш Олег Михайлович

Професор, докт. техн. наук, проректор з наукової роботи, лауреат державної премії в галузі науки і техніки України, заслужений діяч науки і техніки України

Напрямок наукових досліджень: неруйнівний контроль та технічна діагностика в нафтогазовій галузі.

Керує аспірантурою за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

YavorskijAV

Яворський Андрій Вікторович

Доцент, канд. техн. наук, заступник завідувача кафедри, лауреат премії президента України для молодих вчених, керівник наукової групи кафедри з питань технічного діагностування підземних комунікацій

Напрямок наукових досліджень: безконтактний контроль ізоляційного покриття підземних трубопроводів, розробка систем пошуку і обстеження металічних і неметалічних комунікацій в умовах значних промислових електромагнітних завад.

 KarpashMO

Карпаш Максим Олегович

Професор, докт.техн.наук
Директор НДІ НГЕ і Е

Напрямок наукових досліджень: контроль фізико-механічних характеристик матеріалів металоконструкцій, використання алгоритмів штучних нейронних мереж в неруйнівному контролі.

Rybitsky IV 05Рибіцький Ігор Володимирович

Доцент, канд.техн.наук

Напрямок наукових досліджень: новітні акустичні методи товщинометрії елементів металоконструкцій.

Taqcakovych1Тацакович Назар Любомирович

Доцент, канд.техн.наук

Напрямок наукових досліджень: дослідження неруйнівних  методів визначенні ударної в’язкості металів.

darvay i y

Дарвай Ірина Ярославівна

Доцент, канд.техн.наук

Напрямок наукових досліджень: нові методи дослідження енергетичних характеристик природного газу.

DotsenkoERДоценко Євген Романович

Доцент, канд.техн.наук

Напрямок наукових досліджень: нові методи контролю структури та фізико-механічних характеристик металоконструкцій.

MyndyukVD

Миндюк Валентин Дмирович

Асистент,  канд.техн.наук

Напрямок наукових досліджень: оцінка фізичних властивостей матеріалів та покрить.

 

 

 

 


vashchychakir

Ващишак Ірина Романівна

Доцент, канд.техн.наук

Напрямок досліджень: розробка методів та засобів технічної діагностики підземних тепломереж.

 

 

 

 

 

PopovichO

Попович Ольга Василівна

Аспірант

Напрямок наукових досліджень: удосконалення акустичних методів для контролю металоконструкцій.

 

Кім Анастасія Павлівна

Аспірант

Напрямок наукових досліджень: Діагностика структури і складу багатофазних потоків свердловин з метою оптимізації видобутку нафти і газу

 

Жовтуля Л.Я.Жовтуля Любомир Ярославович

Аспірант

Напрямок наукових досліджень: 

 

rajternbРайтер Наталія Борисівна

Інженер 1-ї категорії

Напрямок роботи: організаційне забезпечення навчального процесу на кафедрі.

 

Дойчик Валерій Миколайович

Науковий співробітник НДІНГЕіЕ

Напрямок роботи: технвічне забезпечення наукової діяльності на кафедрі.

 

Українська