08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)

 
 

27 листопада 2019 року о 13 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06

в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

(конференц-зал науково-технічної бібліотеки)

відбудеться захист кандидатської дисертації

Даляк Надії Анатоліївни

на тему «ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

Науковий керівник:

 

 

доктор економічних наук, доцент

Перевозова Ірина Володимирівна,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

завідувач кафедри підприємництва та маркетингу

Офіційні опоненти:

 

 

 

доктор економічних наук, професор

Прохорова Вікторія Володимирівна,

Українська інженерно-педагогічна академія,

завідувач кафедри економіки та організації

діяльності суб’єктів господарювання

 

 

доктор економічних наук, професор

Федорченко Андрій Васильович,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка.

 

 
 

 

Оголошення

 

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06

в ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ національному технічному університеті нафти і газу

(конференц-зал науково-технічної бібліотеки)

відбудеться захист кандидатської дисертації

 

що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Науковий керівник:

 

 

 

 

Офіційні опоненти:

 

 

 

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради  І. Б. Запухляк