08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)

 
 

27 червня 2019 року о 10 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06

в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

(конференц-зал науково-технічної бібліотеки)

відбудеться захист кандидатської дисертації

Андибура Андрія Петровича

на тему «Управління взаємодією суб’єктів сфери підготовки людських ресурсів нафтогазових підприємств»

Науковий керівник:

 

 

доктор економічних наук, доцент

Кісь Святослав Ярославович,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

директор інституту післядипломної освіти 

Офіційні опоненти:

 

 

 

доктор економічних наук, професор

Парсяк Володимир Никифорович,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

декан факультету економіки моря;

 

 

доктор економічних наук, доцент

Яструбський Михайло Ярославович,

Національний університет «Львівська політехніка»,

доцент кафедри обліку та аналізу.

 

 
 

 

Оголошення

 

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.052.06

в ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ національному технічному університеті нафти і газу

(конференц-зал науково-технічної бібліотеки)

відбудеться захист кандидатської дисертації

 

що представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 

Науковий керівник:

 

 

 

 

Офіційні опоненти:

 

 

 

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради  І. Б. Запухляк