05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ;

25 грудня 2014 року у конференц-залі бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 20.052.02

Порядок денний:

Захист докторської дисертації Кондратом Олександром Романовичем на тему «Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти» за спеціальністю  05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ.

Науковий керівник:      

 

Офіційні опоненти:

 

1. Фик І. М. , д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату (національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

2. Акульшин  О.О., д. т. н., доцент, заступник голови правління з наукової роботи (Український нафтогазовий інститут)

3. Мислюк М.А., д. т. н., професор, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Початок захисту об 14:00год.

 

 

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 20.052.02,

кандидат технічних наук, доцент                                   І. М.  Ковбасюк