Склад Ради

Додаткова інформація: 
 1. Воронич Артур Романович – к. т. н., асистент кафедри комп’ютерних систем і мереж - голова ради.
 2. Біщак Роман Теодорович, к. т. н., асистент кафедри зварювання трубопроводів і конструкцій – заступник голови ради.
 3. Гошовська Ірина Володимирівна, к. філ. н., доцент кафедри філології та перекладу - вчений секретар ради.
 4. Угриновський Андрій Васильович, асистент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ.
 5. Малімон Віталій Іванович, к. н. д. упр., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування.,
 6. Петрик Іван Ярославович, к. т. н., доцент кафедри теоретичної механіки.
 7. Мельник Василь Миколайович, к. т. н., доцент кафедри нафтогазового технологічного транспорту.
 8. Коваль Ярослав Миколайович, к. г. н., доцент кафедри геофізичних досліджень свердловин.
 9. Палагнюк Михайло Михайлович, к. ф. н., доцент кафедри філософії.
 10. Мельниченко Юрій Гримиславович, к. т. н., доцент кафедри спорудження та ремонту газонафтопроводів та газонафтосховищ..
 11. Зорін Денис Олексійович, к. г. н., доцент кафедри екології.
 12. Андрусяк Андрій Васильович, к.т.н., асистент кафедри будівельної механіки.
 13. Мельничук Іванна Василівна, к. е. н., асистент кафедри економіки і підприємництва.
 14. Крихівська Наталія Олегівна, асистент кафедри фінансів.
 15. Скрип’юк Ростислав Богданович, к. т. н., доцент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики.
 16. Гринішак Микола Ярославович, асистент кафедри інженерної геодезії.
 17. Бандура Андрій Іванович, к. ф.-м. н., доцент кафедри вищої математики.
 18. Цих Віталій Сергійович, асистент кафедри технічної діагностики і моніторингу.
 19. Гутак Олександ Ігорович,  асистент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ.
 20. Кучірка Юрій Михайлович, к. т. н., доцент кафедри інформаційно-вимірювальної техніки.
 21. Семенчук Андрій Васильович, к. ф.-м. н., асистент кафедри математичні методи в інженерії.
 22. Касіянчук Дмитро Васильович, аспірант кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики
Українська