17. Перелік документів для вступу

Додаткова інформація: 
Перелік документів для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра
     
У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років (з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються сертифікати 2018, 2019 років).
 
Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:
– тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
– тільки у паперовій формі: для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ІФНТУНГ та/або квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців ;
    для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно;
      для реалізації права на першочергове зарахування;
за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
     у разі подання іноземного документа про освіту;
   у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
   у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
   у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
   для реалізації права на нарахування додаткових балів.
  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.
 
 
Перелік документів, що подаються особисто абітурієнтами,  рекомендованими до зарахування або
за наявності особливих умов вступу:
– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018 та 2019 років (з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються сертифікати 2018, 2019 років);
– копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), свідоцтва про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство;
– копію військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік вступу виповнюється 17 років і старшим) з відміткою про перебування на військовому обліку – для військовозобов¢язаних;
– медичну довідку форми 086-О;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
Перелік документів для вступу на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра
– документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (атестат та додаток до атестата);
– документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (диплом та додаток до диплома);
– копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
– копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік вступу виповнюється 17 років і старшим) з відміткою про перебування на військовому обліку – для військовозобов¢язаних;
– медична довідка форми 086-О;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
– довідка про результати попереднього профорієнтаційного тестування, складеного у 2019 році (за наявності);
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
Перелік документів для вступу на навчання на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) для здобуття ступеня магістра
– документ державного зразка про раніше здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (диплом та додаток до диплома);
– копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
– копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік вступу виповнюється 17 років і старшим) з відміткою про перебування на військовому обліку – для військовозобов¢язаних;
- картка платника податків;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками.
     Інші документи подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених Правилами прийому, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
     Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії  документів (в тому числі, засвідчені нотаріально) без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 
 
 
Українська