17. Перелік документів для вступу

Додаткова інформація: 
Перелік документів для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра
     У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років.
     Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені пунктом 5 розділу ІІІ Правил прийому, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі (http://ez.osvitavsim.org.ua/).
     Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені пунктом 5 розділу ІІІ Правил прийому, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.
 
Перелік документів, що подаються особисто абітурієнтами,  рекомендованими до зарахування або за наявності особливих умов вступу:
– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
– копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), свідоцтва про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або іншого документа, який засвідчує особу і громадянство;
– копію військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік вступу виповнюється 17 років і старшим) з відміткою про перебування на військовому обліку – для військовозобов¢язаних;
– медичну довідку форми 086-О (для вступників на денну форму навчання);
- картка платника податків;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
     Інші документи подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених Правилами прийому, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
     Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії  документів (в тому числі, засвідчені нотаріально) без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 
Перелік документів для вступу на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра
– документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (атестат та додаток до атестата);
– документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (диплом та додаток до диплома);
– копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
– копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік вступу виповнюється 17 років і старшим) з відміткою про перебування на військовому обліку – для військовозобов¢язаних;
– медична довідка форми 086-О (для вступників на денну форму навчання);
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
– довідка про результати попереднього профорієнтаційного тестування, складеного у 2017 році (за наявності);
- картка платника податків;
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками.
     Інші документи подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених Правилами прийому, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
     Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії  документів (в тому числі, засвідчені нотаріально) без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 
Перелік документів для вступу на навчання на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) для здобуття ступеня магістра
– документ державного зразка про раніше здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (диплом та додаток до диплома);
– копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
– копія військового квитка або посвідчення про приписку (для юнаків, яким в рік вступу виповнюється 17 років і старшим) з відміткою про перебування на військовому обліку – для військовозобов¢язаних;
- картка платника податків;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками.
     Інші документи подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених Правилами прийому, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
     Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії  документів (в тому числі, засвідчені нотаріально) без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
 
 
 
Українська