17. Перелік документів для вступу

Додаткова інформація: 
Перелік документів для вступу на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра:
     
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
– копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018 та 2019 років (з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються сертифікати 2018, 2019 років) та інформаційну картку з результатами ЗНО (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua);
– медична довідка форми 086-О (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра);
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
     Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання або витягу з протоколу засідання регламентної комісії Українського центру оцінювання якості освіти щодо неможливості створення спеціальних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
     Вступник подає інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
Перелік документів для вступу на навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра:
– документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (атестат та додаток до атестата);
– документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (диплом та додаток до диплома);
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)
– копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
– медична довідка форми 086-О;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступників за спеціальностями та інформаційну картку з результатами ЗНО (генерується в особистому кабінеті на порталі testportal.gov.ua):              051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування,           073 - Менеджмент,  076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
– два заадресовані на домашню адресу поштові конверти з марками.
  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
Перелік документів для вступу на навчання на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) для здобуття ступеня магістра:
– документ державного зразка про раніше здобутий ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії (диплом та додаток до диплома);
– копія документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
- копія довідки про присвоєння реєстарційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)
– копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- картка платника податків;
– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
– два заадресовані домашньою адресою поштові конверти з марками.
     Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
   Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
    Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ІФНТУНГ. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
 
 
Українська