14. Програми фахових випробувань

Додаткова інформація: 
ПРОГРАМИ  ФАХОВИХ  ВСТУПНИХ  ВИПРОБУВАНЬ
 
Інститут 
Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання
 із скороченим терміном 
    за ОПП бакалавра на базі   
ОКР молодшого спеціаліста  
 
Програми фахових вступних випробувань на навчання 
за ОПП магістра 
на базі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста)
 за спорідненою спеціальністю 
Програми додаткових* вступних випробувань на навчання 
за ОПП магістра
на базі ступеней бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста
за неспорідненою спеціальністю
Спеціальність (спеціалізація)
Спеціальність (спеціалізація)
Спеціальність (спеціалізація)
Нафтогазової інженерії

Інститут інженерної механіки

 
Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
Енергетичний інститут
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інститут інформаційних технологій
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
Комп'ютерна інженерія  Комп'ютерна інженерія  Комп'ютерна інженерія 
Телекомунікації та радіотехніка ~ ~
Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі
Економіка Економіка Економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів Економіка довкілля і природних ресурсів
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Облік і оподаткування Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент Менеджмент Менеджмент
Інститут геології та геофізики

 

 
 
Інженерно-екологічний інститут
Екологія
~
Геодезія та землеустрій Геодезія Геодезія
Землеустрій та кадастр Землеустрій та кадастр
Оцінка землі та нерухомого майна Оцінка землі та нерухомого майна
Геоінформаційні системи і технології Геоінформаційні системи і технології
Інститут гуманітарної підготовки та державного управління
 
~
 
Інститут архітектури, будівництва і туризму
Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія ~ ~
Туризм Туризм
Програми для вступу на базі загальної середньої освіти (на 1 курс)
 
Рисунок (для вступу на напрям «Архітектура»)  
Програми з іноземних мов для вступу на навчання 
за ОПП магістра
(на 5 курс)
 

Методичні вказівки для підготовки до вступного іспиту з англійської мови до магістратури  

 
Німецька мова
 
Французька мова
  Українська мова
* - особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у формі усної співбесіди та оцінюється за критерієм «складено» або «не складено». Якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до фахового вступного випробування (вступного випробування з іноземної мови) і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

 

Українська