14. Програми фахових випробувань

Додаткова інформація: 
ПРОГРАМИ  ФАХОВИХ  ВСТУПНИХ  ВИПРОБУВАНЬ
 
Інститут 
Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання
 із скороченим терміном 
    за ОПП бакалавра на базі   
ОКР молодшого спеціаліста  
Програми фахових вступних випробувань на навчання 
за ОПП магістра 
на базі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста)
 за спорідненою спеціальністю 
Програми додаткових* вступних випробувань на навчання 
за ОПП магістра
на базі ступеней бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста
за неспорідненою спеціальністю
Спеціальність (спеціалізація)
Спеціальність (спеціалізація)
Спеціальність (спеціалізація)
Нафтогазової інженерії
(буріння нафтових і газових свердловин)
(буріння нафтових і газових свердловин)
(буріння нафтових і газових свердловин)
(видобування нафти і газу)      
(видобування нафти і газу)
(видобування нафти і газу)
(газонафтопроводи та газонафтосховища)
(газонафтопроводи та газонафтосховища)
(газонафтопроводи та газонафтосховища)

Інститут інженерної механіки

(обладнання нафтових і газових промислів)
(обладнання нафтових і газових промислів)
(обладнання нафтових і газових промислів)
(комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування)
(комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування)
(комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування)
(технології та устаткування зварювання)
(технології та устаткування зварювання)
(технології та устаткування зварювання)
(відновлення та підвищення зносостійкості
деталей і конструкцій)
 
(відновлення та підвищення зносостійкості
деталей і конструкцій)
 
~
(технічна діагностика обладнання і конструкцій)
(технічна діагностика обладнання і конструкцій)
Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
Енергетичний інститут
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
(електротехнічні системи електроспоживання)
(електротехнічні системи електроспоживання)
(енергетичний менеджмент)
(енергетичний менеджмент)
(метрологія та вимірювальна техніка; прилади і системи неруйнівного контролю)
(метрологія та вимірювальна техніка; прилади і системи неруйнівного контролю)
(метрологія та вимірювальна техніка; прилади і системи неруйнівного контролю)
Інститут інформаційних технологій
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія
Інофрмаційні системи та технології ~ ~
 
(автоматизоване управління технологічними процесами)
(автоматизоване управління технологічними процесами)
(комп'ютеризовані системи управління та автоматика)
(комп'ютеризовані системи управління та автоматика)
(комп'ютеризовані системи управління та автоматика)
Телекомунікації та радіотехніка ~ ~
Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі
Економіка
(бізнес-економіка)
(бізнес-економіка)
(економіка довкілля і природних ресурсів)
(економіка довкілля і природних ресурсів)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві)
(підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві)
Облік і оподаткування Облік і оподаткування Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент Менеджмент Менеджмент
Інститут геології та геофізики
(геологія нафти і газу; геофізика)
(геологія нафти і газу; геофізика; геоінформатика; інженерна геологія та гідрогеологія)
(геологія нафти і газу; геофізика; геоінформатика; інженерна геологія та гідрогеологія)
Інженерно-екологічний інститут
Екологія
(екологічний контроль та аудит)
(екологічний контроль та аудит)
Геодезія та землеустрій
(геодезія; землеустрій та кадастр; оцінка землі та нерухомого майна; геоінформаційні системи та технології)
(геодезія; землеустрій та кадастр; оцінка землі та нерухомого майна; геоінформаційні системи та технології)
Інститут гуманітарної підготовки та державного управління
( документознавство та інформаційна діяльність)
( документознавство та інформаційна діяльність)
( документознавство та інформаційна діяльність)
~
(Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мови))
(Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мови)
Інститут архітектури, будівництва і туризму
Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та цивільна інженерія
Туризм Туризм
Програми для вступу на базі загальної середньої освіти (на 1 курс)
 
Рисунок (для вступу на напрям «Архітектура»)  
Програми з іноземних мов для вступу на навчання 
за ОПП магістра
(на 5 курс)
 

Методичні вказівки для підготовки до вступного іспиту з англійської мови до магістратури  

 
Німецька мова
 
Французька мова
  Українська мова
  Німецька мова (як іноземна мова для спеціальності "035 - Філологія")

* - особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у формі усної співбесіди та оцінюється за критерієм «складено» або «не складено». Якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до фахового вступного випробування (вступного випробування з іноземної мови) і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

Українська