14. Програми фахових випробувань

Додаткова інформація: 

 

Інформація оновлюється !!!

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста

Програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста)

Програми додаткових фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 Спеціальність (освітня програма)

Спеціальність (освітня програма)

Спеціальність (освітня програма)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)

035 Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

(Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов)

035 Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

(Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов)

051 Економіка

051 Економіка

(Бізнес-економіка)

(Економіка довкілля і природних ресурсів)

051 Економіка

(Бізнес-економіка)

(Економіка довкілля і природних ресурсів)

071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу)

073 Менеджмент

073 Менеджмент

(Менеджмент та адміністрування)

(Проектний менеджмент)

073 Менеджмент

(Менеджмент та адміністрування)

(Проектний менеджмент)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві)

(Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві)

(Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

101 Екологія

101 Екологія

101 Екологія

103 Науки про Землю

(Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія)

103 Науки про Землю

(Геологія нафти і газу)

(Геофізика)

(Геоінформатика)

(Інженерна геологія та гідрогеологія)

103 Науки про Землю

(Геологія нафти і газу)

(Геофізика)

(Геоінформатика)

(Інженерна геологія та гідрогеологія)

121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

123 Комп’ютерна інженерія

126 Інформаційні системи та технології

131 Прикладна механіка

(Прикладна механіка)

(Інженерія мехатронних систем)

131 Прикладна механіка

(Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування)

(Зварювання та споріднені технології)

(Технічна діагностика обладнання та конструкцій)

131 Прикладна механіка

(Комп'ютеризовані і роботизовані технології машинобудування)

(Зварювання та споріднені технології)

(Технічна діагностика обладнання та конструкцій)

133 Галузеве машинобудування

(Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Електротехнічні системи електроспоживання)

(Енергетичний менеджмент)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(Електротехнічні системи електроспоживання)

(Енергетичний менеджмент)

144 Теплоенергетика

(Енергетичний менеджмент та інжиніринг)

144 Теплоенергетика

(Енергетичний менеджмент та інжиніринг)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(Комп'ютеризовані системи управління та автоматика)

(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(Комп'ютеризовані системи управління та автоматика)

(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(Комп'ютеризовані системи управління та автоматика)

(Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Метрологія та вимірювальна техніка)

(Прилади та системи неруйнівного контролю)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

(Метрологія та вимірювальна техніка)

(Прилади та системи неруйнівного контролю)

172 Телекомунікації та радіотехніка

183 Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

183 Технології захисту навколишнього середовища

184 Гірництво

(Буріння нафтових і газових свердловин)

184 Гірництво

(Буріння нафтових і газових свердловин)

184 Гірництво

(Буріння нафтових і газових свердловин)

185 Нафтогазова інженерія та технології

(Видобування нафти і газу)

(Газонафтопроводи та газонафтосховища)

(Обладнання нафтових і газових промислів)

185 Нафтогазова інженерія та технології

(Видобування нафти і газу)

(Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ, Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ)

(Обладнання нафтових і газових промислів)

(Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ (Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами))

(Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин)

185 Нафтогазова інженерія та технології

(Видобування нафти і газу)

(Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищСпорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ)

(Обладнання нафтових і газових промислів)

(Пошукове, розвідувальне та експлуатаційне буріння нафтових і газових свердловин)

191 Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

(Будівництво та цивільна інженерія)

(Теплогазопостачання і вентиляція)

192 Будівництво та цивільна інженерія

(Будівництво та цивільна інженерія)

(Теплогазопостачання і вентиляція)

193 Геодезія та землеустрій

193 Геодезія та землеустрій

(Геодезія) 

(Землеустрій та кадастр)

(Оцінка землі та нерухомого майна)

(Геоінформаційні системи і технології)

193 Геодезія та землеустрій

(Геодезія) 

(Землеустрій та кадастр)

(Оцінка землі та нерухомого майна)

(Геоінформаційні системи і технології)

242 Туризм

242 Туризм

242 Туризм

274 Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

281 Публічне управління та адміністрування

Програми для вступу на базі повної загальної середньої освіти (на 1 курс)

Креслення (для вступу на навчання за спеціальністю «191 – Архітектура та містобудування»)

Рисунок (для вступу на навчання за спеціальністю «191 – Архітектура та містобудування»)

Програми з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (на 5 курс)

 

Методичні вказівки для підготовки до вступного іспиту з англійської мови до магістратури 

 

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра

 

Німецька мова

 

Французька мова

 

Українська мова

 

Німецька мова (як іноземна мова для спеціальності "035 - Філологія")

* - особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у формі усної співбесіди та оцінюється за критерієм «складено» або «не складено». Якщо вступник не склав додаткове вступне випробування, він не допускається до фахового вступного випробування (вступного випробування з іноземної мови) і втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.

 

 

 

Українська