10. Державне замовлення

Додаткова інформація: 

Обсяги державного замовлення у 2018 році для здобуття ступеня магістра

Обсяги державного замовлення у 2018 році для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста

Максимальних обсяги держзамовлення при прийомі у 2018 на навчання за ступенем бакалавра

 

Інформація про вакантні місця державного замовлення 

 

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науково метричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком публікацій

 

Пропозиції щодо максимальних обсягів держзамовлення при прийомі у 2017 на навчання за ступенем бакалавра:

Пропозиції щодо максимальних обсягів держзамовлення при прийомі у 2016 на навчання за ступенем бакалавра:

Пропозиції щодо максимальних обсягів держзамовлення у 2016_бакалавр Пропозиції щодо максимальних обсягів держзамовлення у 2016_бакалавр Пропозиції щодо максимальних обсягів держзамовлення у 2016_бакалавр

Обсяг державного замовлення підготовки фахівців на основі ОКР "Молодший спеціаліст" у 2016 р.

Обсяг державного замовлення підготовки фахіців за ОКР спеціаліста та ступеня магістра 2016

2015

 

Розподіл квот пільгових категорій:

Квота сільської молоді*, цільові місця для іноземців за направленнями МОН:

* - Правила прийому до ІФНТУНГ у 2015 році:

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане обласними, Київською міською державною адміністрацією, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади. Заяві вступника на участь у конкурсі за цільовим направленням встановлюється найвищий пріоритет. Вступник у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2014 році:

Бакалавр (кількість місць)

Спеціаліст, магістр (кількість місць)

Українська