09. Вартість навчання

Додаткова інформація: 

 

Вартість підготовки фахівців, зарахованих на навчання у 2017 р.

 

Для здобуття ступеня бакалавра
Спеціальності Вартість одного року навчання, грн.*
Денна форма навчання Заочна форма навчання
029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 8500 7500
035.04 - Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) 10800 ~
051 - Економіка 9900 7500
071 - Облік і оподаткування 9900 7500
072 - Фінанси, банківська справа та страхування 9900 7500
073 - Менеджмент 9900 7500
076 - Підприємство, торгівля та біржова діяльність 9900 7500
101 - Екологія 9400 7500
103 - Науки про землю 9400 7500
121 - Інженерія програмного забезпечення 10300 7500
123 - Комп’ютерна інженерія 9800 7500
131 - Прикладна механіка 8000 7500
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 8500 7500
151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 9800 7500
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 7600 7500
172 - Телекомунікації та радіотехніка 9800 7500
183 - Технології захисту навколишнього середовища 9400 7500
184 - Гірництво 10000 7500
185 - Нафтогазова інженерія та технології 10500 7500
191 - Архітектура та містобудування 11500 ~
192 - Будівництво та цивільна інженерія 9000 7500
193 - Геодезія та землеустрій 9400 7500
242 - Туризм 10500 7500
274 - Автомобільний транспорт 8000 7500
281 - Публічне управління та адміністрування 8500 7500

* - може змінюватись залежно від рівня інфляції 

 

 

Для здобуття ступеня магістра
Спеціальності Вартість одного року навчання, грн. * Вартість  року навчання  для осіб, що отримали вищу освіту за іншою спеціальністю, грн *
Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 10200 8900 12240 10680
Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) 13800 ~ 16656 ~
Економіка 11900 8900 14280 10680
Економіка довкілля і природних ресурсів 11900 ~ 14280 ~
Облік і оподаткування 11900 8900 14280 10680
Фінанси, банківська справа та страхування 11900 8900 14280 10680
Менеджмент 11900 8900 14280 10680
Підприємство, торгівля та біржова діяльність 11900 8900 14280 10680
Екологія 10500 8900 12600 10680
Науки про землю: 10500 8900 12600 10680
~ Геологія нафти і газу  8900
~ Геофізика 8900
~ Геоінформатика 8900
Інженерія програмного забезпечення 13100 8900 15720 10680
Комп’ютерна інженерія 11950 8900 14340 10680
Прикладна механіка:  9300 8900 11160 10680
~ Комп'ютеризовані та роботизовані технології машинобудування
~ Технології машинобудування
~ Технології та устаткування зварювання
~ Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 
Енергетичний менеджмент 11200 ~ 13440 ~
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 10950 8900 13140 10680
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології: 11500 8900 13800 10680
~ Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
~ Автоматизоване управління технологічними процесами
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 9000 8900 10800 10680
~ Метрологія та вимірювальна техніка
~ Прилади і системи неруйнівного контролю
Технології захисту навколишнього середовища 10500 8900 12600 10680
Гірництво 11500 8900 13800 10680
Нафтогазова інженерія та технології 11500 8900 13800 10680
~ Обладнання нафтових і газових промислів
~ Видобування нафти і газу
~ Газонафтопроводи та газонафтосховища
Геодезія та землеустрій: 10300 8900 12360 10680
~ Геодезія
~ Землеустрій та кадастр
~ Геоінформаційні системи і технології
~ Оцінка землі та нерухомого майна 8900 10680
Туризм 11900 8900 14280 10680
Архітектура та містобудування 15000 ~ 18000 ~
Будівництво та цивільна інженерія 13000 8900 15600 10680
Автомобільний транспорт 9300 8900 11160 10680

* - може змінюватись залежно від рівня інфляції 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ  

 

Українська