06. Підготовче відділення

Додаткова інформація: 

Підготовче відділення є структурним навчальним та науково-методичним підрозділом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, який разом з іншими підрозділами університету здійснює професійну орієнтацію, підвищення рівня базових знань і підготовку громадян України для вступу.

Довузівська підготовка в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу бере свої витоки з 1969 року, коли було створено підготовче відділення для осіб, яке готувало до вступу в університет молодих людей з виробничим стажем та демобілізованих з лав Радянської армії. Його завідувачами у різні роки були доцент І.Іванов (1969-1971), професор В.Твердохліб (1972-1992), доцент Н.Будуйкевич (1992-1994). У 1994 році на базі підготовчого відділення було створено факультет довузівської підготовки, а підготовче відділення стало його складовою частиною. Першим деканом факультету став доцент Я.Василишин. Тривалий час очолював факультет доцент В.Сенчішак. У 2009 році, після запровадження обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання для вступників, ФДП було реорганізовано у підготовче відділення.

В даний час метою підготовки у підготовчому відділенні є систематизація та впорядкування знань випускників, поглиблене вивчення окремих аспектів загальноосвітніх предметів, знання яких необхідні для складання зовнішнього незалежного оцінювання та подальшого навчання.

Положення про підготовче відділення

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ІФНТУНГ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ!

Тип курсів

Предмети*

Дні занять

Початок занять

Завершення занять

Підсумкова атестація***

Вартість занять, грн**

Кількість

тижнів

занять

годин з одного предмету***

8-місячні

математика, фізика, іноземна мова

понеділок-середа або вівторок-четвер

10 жовтня 2016 року (понеділок) або 11 жовтня 2016 року (вівторок)

27 травня 2017 року

03 червня 2017 року

1150

31

62

124

українська мова та література, історія України, географія

п’ятниця

14 жовтня 2016 року

600

31

31

62

7-місячні

математика, фізика, українська мова та література, історія України, географія

субота

29 жовтня 2016 року

850

29

29

87

6-місячні

26 листопада 2016 року

750

25

25

75

5-місячні

21 січня 2017 року

650

20

20

60

3-місячні

25 лютого 2017 року

600

14

14

52

3-місячні

з використанням дистанційних технологій

25 лютого 2017 року

300

14

14

70****

* - навчання розпочинається за умови формування групи не менше із 10 слухачів;

** - за повний курс із одного предмету;

*** - за успішне закінчення підготовчих курсів не менше як із двох предметів слухач отримує додаткові бали (до 10) при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності ІФНТУНГ (згідно з Таблицею 6 до Правил прийому до ІФНТУНГ у 2017 році);

**** - включає аудиторні заняття у вигляді онлайн-консультацій з викладачем та самостійну роботу слухача.

Необхідні для запису документи (слухачі заочно-дистанційних курсів надсилають якісні сканкопії необхідних документів на електронну пошту):

1. Заява (бланк заяви) (заповнюється у підготовчому відділенні або надсилається поштою);

2. 2 фотокартки розміром 3х4 (надсилаються поштою);

3. Довідка із навчального закладу, яка повинна містити наступні реквізити: кутовий штамп, реєстраційний номер та дату видачі; прізвище, ім’я, по батькові учня; назву навчального закладу; адресу навчального закладу; інформацію про навчання учня; печатку навчального закладу; підпис та прізвище керівника навчального закладу або копія документа про освіту (атестата про повну загальну середню освіту) та додатка до нього;

4. Копія паспорта (1 та 2 сторінки) або свідоцтва про народження;

5. Копія квитанції про оплату за навчання (реквізити для оплати)(перший внесок повинен становити не менш як 40% загальної суми) (квитанція надсилається поштою або скан-копія на пошту).

Запис проводиться з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.30 (обідня перерва – з 13.00 до 14.00)

за адресою:м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, науково-технічна біліотека, 1 поверх, кабінет 8.13 (приймальна комісія/підготовче відділення).

телефони для довідок: (03422) 4-22-18; (066) 347-23-44,  (067) 132-63-11 e-mail: pv.ifntung@gmail.com

Українська