04. Календар вступної компанії (бакалавр, магістр)

Додаткова інформація: 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Приймальна комісія ІФНТУНГ в період із 03 липня до 30 серпня 2019 р. працює з понеділка по п’ятницю з 900 до 1630 години, в суботу – з 900 до 1400 години, крім випадків, передбачених п. 5.2-5.5. Тривалість обідньої перерви становить 1 годину.

За необхідності години роботи можуть бути змінені рішенням приймальної комісії, яке оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету.

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна

 форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

о 18:00 годині

16 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на місця державного та регіонального замовлення

о 18:00 годині

22 липня 2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів для осіб, які вступають на навчання на місця державного та регіонального замовлення

01 – 10 липня 2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів для осіб, які вступають на навчання на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

11 – 22 липня 2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід

17 – 19 липня 2019 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

17 – 22  липня

2019 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12:00 години

20 липня 2019 року

Виконання вступниками (які поступають за співбесідою та за квотою-2) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного замовлення

до 10:00 години

22 липня 2019 року

Зарахування вступників за державним замовленням, які поступають за співбесідою та за квотою-2

не пізніше 15:00 години

22 липня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 18:00 години

26 липня 2019 року

Виконання вступниками (які вступають за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години

31 липня 2019 року

Зарахування вступників на місця державного або регіонального замовлення

не пізніше 12:00 години

01 серпня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не раніше 12:00 години

01 серпня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів), які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не пізніше 16:30 години

06 серпня 2018 року

Зарахування вступників за кошти фізичних (юридичних) осіб*

не пізніше

07 серпня 2019 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

09 серпня 2019 року

 

* – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 30 вересня 2019 р.

5.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна

форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв

о 18:00 годині 22 липня 2019 року

Строки проведення фахових вступних випробувань в університеті

24-26 липня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 14:00 години 29 липня 2019 року

Закінчення подання оригіналів документів

не пізніше 14:00 години 02 серпня 2019 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

не пізніше 14:00 години 03 серпня 2019 року

– за кошти фізичних (юридичних) осіб*

не пізніше 07 серпня 2019 року

* – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 30 вересня 2019 р.

 

5.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями  029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа,  051 - Економіка,  071 - Облік і оподаткування,  072 - Фінанси, банківська справа та страхування,  073 - Менеджмент,  076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,  121 - Інженерія програмного забезпечення,  123 - Комп'ютерна інженерія,  242 - Туризм проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

13 травня 2019 року

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

о 18:00 годині 03 червня

2019 року

Строки складання додаткових вступних випробувань*

13-31 травня 2019 року

Терміни прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів в закладі вищої освіти

17-25 червня 2019 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту

02 липня 2019 року

(проводить УЦОЯО)

Складання вступного іспиту з іноземної мови в закладі вищої освіти замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови

02 липня 2019 року

(проводить заклад вищої освіти)

Терміни прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

10-23 липня 2019 року

Строки проведення фахових вступних випробувань, а також додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), і вже складали єдиний вступний іспит

19-24 липня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 05 серпня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 16:00 години

08 серпня 2019 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

– на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб**

не пізніше 09 серпня 2019 року

* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).

** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 30 вересня 2019 р.

 

5.5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (крім спеціальностей 029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа,  051 - Економіка,  071 - Облік і оподаткування,  072 - Фінанси, банківська справа та страхування,  073 - Менеджмент,  076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,  121 - Інженерія програмного забезпечення,  123 - Комп'ютерна інженерія,  242 - Туризм), проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 17:00 годині 23 липня 2019 року

Строки проведення додаткових вступних випробувань*

26, 29 липня 2019 року

Строки проведення вступних випробувань в університеті

29 липня – 03 серпня 2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 05 серпня 2019 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 16:00 години

08 серпня 2019 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

– за кошти фізичних (юридичних) осіб**

не пізніше 09 серпня 2019 року

* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).

** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 30 вересня 2019 р.

Українська