04. Календар вступної компанії (бакалавр, магістр)

Додаткова інформація: 

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія ІФНТУНГ в період із 10 липня до 31 серпня 2017 р. працює з понеділка по п’ятницю з 900 до 1700 години, в суботу – з 900 до 1400 години, крім випадків, передбачених п. 4.2-4.4. За необхідності години роботи можуть бути змінені рішенням приймальної комісії, яке оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

29 червня 2017 року

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту

о 18:00 годині

25 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

о 18:00 годині

20 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18:00 годині

26 липня 2017 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

17 липня – 26 липня

2017 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід

21 липня – 23 липня

2017 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

21 липня – 26 липня

2017 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобуття вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12:00 години

24 липня 2017 року

Виконання вступниками (які поступають за співбесідою та за квотами-2) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного замовлення

не пізніше 18:00 години

25 липня 2017 року

Зарахування вступників за державним замовленням, які поступають за співбесідою та за квотами-2

не пізніше 12:00 години

26 липня 2017 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3), з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобуття вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12:00 години

01 серпня 2017 року

Виконання вступниками (які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотами-1 та квотами-3) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання на місця державного або регіонального замовлення

не пізніше 12:00 години

05 серпня 2017 року

Виконання вступниками (які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотами-1 та квотами-3) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб

не пізніше 12:00 години

10 серпня 2017 року

Зарахування вступників:

  • – на місця державного або регіонального замовлення

не пізніше 12:00 години

07 серпня 2017 року

  • – за кошти фізичних (юридичних) осіб*

не пізніше

11 серпня 2017 року

 

* – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 29 вересня 2017 р.

 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв

о 18:00 годині 24 липня 2017 року

Строки проведення фахових випробувань в університеті

25 − 27 липня 2017 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 10 години 29 липня 2017 року

Закінчення подання оригіналів документів

не пізніше 18 години 02 серпня 2017 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

не пізніше 12:00 години 05 серпня 2017 року

– за кошти фізичних (юридичних) осіб*

не пізніше 11 серпня 2017 року

* – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 29 вересня 2017 р.

 

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 12:00 годині 24 липня 2017 року

 

01 вересня 2016 року – 30 вересня 2016 року**

Строки проведення додаткових вступних випробувань*

24 – 25 липня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань в університеті

24 липня  – 05 серпня 2017 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 години 08 серпня 2017 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 14:00 години 12 серпня 2017 року;

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

– за кошти фізичних (юридичних) осіб***

не пізніше 12:00 години 15 серпня 2017 року

* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).

** - прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу до «Інституту післядипломної освіти».

*** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 29 вересня 2017 р.

Українська