04. Календар вступної компанії (бакалавр, магістр)

Додаткова інформація: 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1. Приймальна комісія ІФНТУНГ в період із 02 липня до 31 серпня 2018 р. працює з понеділка по п’ятницю з 900 до 1700 години, в суботу – з 900 до 1400 години, крім випадків, передбачених п. 5.2-5.5. За необхідності години роботи можуть бути змінені рішенням приймальної комісії, яке оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті університету.

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

02 липня 2018 року

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

о 18:00 годині

20 липня 2018 року

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

о 18:00 годині

25 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18:00 годині

26 липня 2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів

14 липня – 26 липня

2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом співбесід

21 липня – 23 липня

2018 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів

21 липня – 26 липня

2018 року

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 12:00 години

24 липня 2018 року

Виконання вступниками (які поступають за співбесідою та за квотами-2) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на місця державного замовлення

не пізніше 18:00 години

25 липня 2018 року

Зарахування вступників за державним замовленням, які поступають за співбесідою та за квотами-2

не пізніше 12:00 години

26 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 01 серпня 2018 року

Виконання вступниками (які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотами-1 та квотами-3) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання на місця державного або регіонального замовлення

не пізніше 18:00 години

06 серпня 2018 року

Виконання вступниками (які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотами-1 та квотами-3) вимог до зарахування (подання оригіналів документів) на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб

не пізніше 12:00 години

10 серпня 2018 року

Зарахування вступників на місця державного або регіонального замовлення

не пізніше 12:00 години

07 серпня 2018 року

Зарахування вступників за кошти фізичних (юридичних) осіб*

не пізніше

14 серпня 2018 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 серпня 2018 року

 

* – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 28 вересня 2018 р.

 

5.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв

о 18:00 годині 24 липня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань в університеті

25 – 27 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 10:00 години 30 липня 2018 року

Закінчення подання оригіналів документів

не пізніше 18:00 години 02 серпня 2018 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

не пізніше 12:00 години 03 серпня 2018 року

– за кошти фізичних (юридичних) осіб*

не пізніше 09 серпня 2018 року

* – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 28 вересня 2018 р.

 

5.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 242 “Туризм” та 051 “Економіка” проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

14 травня 2018 року

Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

о 18:00 годині 05 червня

2018 року

Строки проведення додаткових вступних випробувань*

14-31 травня 2018 року

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 року

03 вересня 2018 року**

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів

09 липня 2018 року

28 вересня 2018 року**

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування

26 липня 2018 року

28 вересня 2018 року**

Основна сесія єдиного вступного іспиту

11 липня 2018 року

(проводить УЦОЯО)

Строки проведення вступних випробувань в університеті

27-29 липня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 години 13 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 18:00 години 15 серпня

2018 року

Зарахування вступників на місця державного замовлення

не пізніше 12:00 години 20 серпня 2018 року

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб***

не пізніше 22 серпня 2018 року

 

* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).

** – прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу до «Інституту післядипломної освіти».

*** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 28 вересня 2018 р.

 

5.5. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей 242 “Туризм” та 051 “Економіка”), проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

03 вересня 2018 року**

Закінчення прийому заяв та документів

о 17:00 годині 26 липня 2018 року

28 вересня 2018 року**

Строки проведення додаткових вступних випробувань*

25 – 27 липня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань в університеті

27 липня – 04 серпня 2018 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 години 07 серпня 2018 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 14:00 години 11 серпня 2018 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

– за кошти фізичних (юридичних) осіб***

не пізніше 14 серпня 2018 року

* – для осіб, що вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою (не спорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки).

** – прийом на вакантні місця в межах ліцензованого обсягу до «Інституту післядипломної освіти».

*** – в окремих випадках навчальний заклад може проводити зарахування вступників на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб не пізніше 28 вересня 2018 р.

Українська