02. Правила Прийому до ІФНТУНГ у 2019 році

Додаткова інформація: 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ІФНТУНГ в 2019 р.

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ВІД 15.05.2019 р.

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ВІД 31.05.2019 р.

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ВІД 26.06.2019 р.

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ВІД 12.07.2019 р.

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ВІД 28.08.2019 р.

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ВІД 30.10.2019 р.

Додаток 1 (Правила прийому до аспірантури ІФНТУНГ у 2019 р.)

Додаток 2 (Правила прийому на навчання на кафедру військову підготовку  ІФНТУНГ у 2019 р.)

Додаток 3 (Правила прийому до Інституту післядипломної освіти  ІФНТУНГ у 2019 р.)

Додаток 4 (Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією ІФНТУНГ у 2019 р.)

 

Таблиця 1 (Перелік спеціальностей (спеціалізацій) за якими оголошується прийом на навчання на перший курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти у 2019 р.)

Таблиця 2 ( Перелік спеціальностей (спеціалізацій) за якими оголошується прийом на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2019 р. )

Таблиця 3 (Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра  у 2019 р.)

Таблиця 4 (Перелік спеціальностей ІФНТУНГ зазначених у додатку 2 до Умов прийому у 2019р.)

Таблиця 5 (Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Таблиця 6 (Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням шкали 100-200 балів)

Таблиця 7 (Таблиця відповідності середнього бала додатку до диплома молодшого спеціаліста, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням шкали 100-200 балів)  

Таблиця 8 (Таблиця відповідності балів фахового вступного випробовування, обрахованих за 100-бальною шкалою, значенням шкали 100-200 балів)

Таблиця 9 (Таблиця відповідності середнього бала додатку до диплома бакалавра (магістра, ОКР спеціаліста), обрахованого за 100-бальною шкалою, значенням 15-бальної шкали)

Таблиця 10 (Таблиця відповідності середнього бала додатку до диплома бакалавра (магістра, ОКР спеціаліста), обрахованого за 100-бальною шкалою, значенням 5-бальної шкали)

Таблиця 11 (Таблиця відповідності балів фахового вступного випробовування та вступного випробування з іноземної мови, обрахованих за 100-бальною шкалою, значенням 5-бальної шкали)

Таблиця 12 (Таблиця відповідності балів єдиного вступного іспиту з іноземної мови, значенням 5-бальної шкали)

Українська