3. Завідувач кафедри

 

С. Криштопа – завідувач кафедри АТ. 

 

      Криштопа Святослав Ігорович народився 29 липня 1970 р. в м. Івано-Франківську. Після закінчення Івано-Франківського державного технічного університету нафти  і газу за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” прийнятий на роботу інженером на кафедру нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки. Роботу на кафедрі суміщав з науковою діяльністю та навчанням в заочній аспірантурі. В 2003 році у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу зі спеціальності „Машини нафтової і газової промисловості” захистив кандидатську дисертацію.  У 2004 році був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки, а в 2005 році було присвоєно вчене звання доцента цієї ж кафедри. З липня 2015 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри нафтогазового технологічного транспорту. В липні 2016 року у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу захистив докторську дисертацію зі спеціальності „Машини нафтової і газової промисловості”.

      Основні напрямки наукових досліджень: підвищення ефективності та кафедри надійності гальмівних механізмів, комп’ютерна діагностика авто­транспортних засобів, альтернативні палива. Криштопою С.І. одноосібно та у співавторстві опубліковано більше 100 наукових статей (з них 12 – закордонні), отримані позитивні рішення на 9 патентів, видано більше 20 навчально-методичних праць, 1 підручник з грифом МОН, 1 навчальний посібник, 2 наукові монографії. У 2013 році у співавторстві зроблено наукове відкриття на тему «Закономірність зміни знософрикційних характеристик поверхневих шарів металополімерних пар тертя під час контактно-імпульсної взаємодії».

 

Українська