08. Бланки

Додаткова інформація: 

Забезпечення навчального процесу:

Витяг з РНП для лектора (2 аркуші, двосторонній друк)

Заява викладача на погодинну оплату (1 аркуш, двосторонній друк)

Завдання на курсовий проект (роботу)

Титульний листок курсового проекту (роботи)

Згідно наказу ректора від 05.09.2002 року № 55 «Про посилення навчальної та трудової дисципліни» відсутність викладача на заняттях (у разі лікарняного, відрядження чи відпустки) оформляється розпорядженням. Для підготовки розпорядження необхідно подати до навчального відділу графік заміни (перенесення) занять викладача в електронному (nmu@nung.edu.ua) та паперовому (з підписом керівника підрозділу) вигляді.

 

Українська