02. Положення

Додаткова інформація: 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Івано-Франківському національному технічному ніверситеті нафти і газу (20.06.2017 р.)

Положення про відпрацювання студентами навчальних занять, що передбачені чинними навчальними планами (13.10.2015 р.)

Положення про екзаменаційну комісію (в редакції від 16.02.2015 р.)

Положення про конкурсний відбір НПП та обрання на посаду директора (в редакції від 16.02.2015 р.)

Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (наказ МОН № 1005 від 05.10.15 року)

Положення про навчальний відділ (від 05.12.2012 р.)

Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін (від 24.03.2016 р.)

Положення про організацію освітнього процесу (в редакції від 16.02.2015 р.)

Положення про порядок проведення екзаменів та диференційованих заліків (в редакції від 29.10.2015 р.)

Положення про університетську групу аналізу навчального процесу (в редакції від 29.10.2015 р.)

Положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр та інститутів (04.04.2016)

Положення щодо надання студентам окремих платних освітніх послуг (01.02.2017 р.)

Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги і заохочення студентів (01.02.2017 р.)

Правила виплати стипендії студентам, аспірантам і докторантам (01.02.2017 р.)

Зміни до Правил виплати стипендії студентам, аспірантам і докторантам (від 02.03.2017 р., від 15.05.2017 р., від 19.09.2017 р., від 28.12.2017 р.)

Положення про НМОС (2017 р.)

Положення про дистанційне навчання в ІФНТУНГ (2015)

Положення про порядок переведення студентів денної форми навчання, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету України (редакція від 28.09.2010 р.)

Українська