01. Нормативно-правова база

Додаткова інформація: 

Закони України  та постанови Кабінету Міністрів

Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти (від 06.06.1996 р.)

Положення про порядок переведення,відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (від 15.07.1996 р.)

Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (від 09 серпня 2001 р.)

Закон України "Про вищу освіту"

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (від 29.04.2015 р.)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (редакція від  12.08.2015 р.)

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (від 26.08.2015 р.)

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти  (від 30.12.2015 р.)

Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (лист МОН № 1/9-64 від 05.02.2016 р.)

Питання стипендіального забезпечення (постанова Кабінету Міністрів від 12 липня 2004 р. № 882, у редакції постанови 1050 від 28 грудня 2016 р.)

Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах (постанова Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 р. № 1047)

Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу (постанова Кабінету Міністрів від 22 листопада 2017 р., № 912) 

Наказ № 93-л від 15.05.2017 р. "Про переоформлення ліцензій"

Відомості про право здійснення ІФНТУНГ освітньої діяльності (станом на 11.01.2018 р.) (електронна ліцензія)

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році (з додатками)

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ № 93 від 08.04.1993 р.)

Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу (наказ МОН № 689 від 13.06.2012 р.)  

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (наказ № 48 від 24.01.2013 р.)

Положення про дистанційне навчання (наказ № 466 від 25.04.2013 р.)

Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (наказ № 249 від 06.03.2015 р.)

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін (лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 року)

Щодо особливостей організації ОП та формування НП (лист МОН № 1/9-126 від 13.03.2015 р.).

Про документи про підвищення кваліфікації (наказ МОН № 34 від 19.01.2016 року)

Примірний взірець освітньо-професійної програми (лист МОН 1/9-239 від 28.04.2017 р.)

Щодо поновлення здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (лист МОН 1/9-497 від 15.09.2017 р.)

Щодо акредитації освітніх програм (лист МОН 1/9-539 від 06.10.2017 р.)

Деякі питання порядку оформлення сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів) (наказ МОН № 1497 від 15.11.2017 р.)

Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей (наказ МОН № 1432 від 30.10.2017 р.) 

Чинні накази та розпорядження ректора університету

Наказ № 59 від 19.03.2018 р. (Про організацію навчального процесу у несприятливих кліматичних умовах)

Наказ № 55 від 15.03.2018 р. (Про введення в дію методичних рекомендацій)

Наказ № 49 від 06.03.2018 р. (Про курсове проектування)

Наказ № 48 від 06.03.2018 р. (Про ліквідацію академічної заборгованості)

Наказ № 47 від 06.03.2018 р. (Про введення в дію Положення про підготовку магістрів в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу)

Наказ № 17 від 05.02.2018 р. (Про персональний склад НМОС)

Наказ № 10 від 29.01.2018 р. (Про введення в дію Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення освітньої (освітньо-професійної) програми

Розпорядження № 423 від 27.12.2017 р. (Роз'яснення окремих питань наказу № 213 від 17.11.2017 р.)

Наказ № 248 від 19.12.2017 р. (Про введення в експлуатацію інформаційної системи для управління освітнім процесом)

Наказ № 238 від 08.12.2017 р. (Про зміни в структурі університету) /міжнародна діяльність/

Наказ № 237 від 08.12.2017 р. (Про ліквідацію академзаборгованостей студентами д.ф.н.)

Розпорядження № 390 від 06.12.2017 р. (Окремі питання впорядкування документообігу навчального процесу)

Розпорядження № 390 додаток

Наказ 231 від 06.12.2017 р. (Про посилення навчальної та трудової дисципліни)

Наказ 231 додатки

Наказ 223 від 29.11.2017 р. (Відрахування студентів)

Розпорядження № 346 від 17.11.2017 р. Про виконання кваліфікаційних робіт магістрами першого року навчання

Наказ № 213 від 17.11.2017 р. Про проведення заліково-екзаменаційної сесії

Наказ № 197 від 07.11.2017 р. Про введення в дію положення про навчально-методичні об'єднання

Розпорядження № 310 від 31.10.2017 р. Про ліквідацію академзаборгованості студентами заочної форми навчання

Наказ № 191 від 30.10.2017 р. Про ухвалення звітів голів ЕК у 2016/2017 н.р.

Наказ № 188 від 27.10.2017 р. Про заходи з забезпечення випускників-магістрів 2017 року документами про освіту державного зразка

Наказ № 186 від 26.10.2017 р. Типова посадова інструкція директора навчально-наукового інституту (декана факультету)

Наказ № 185 від 26.10.2017 р. Про зміни до Положення про конкурсний відбір НПП та обрання на посаду директора

Розпорядження № 283 від 19.10.2017 р. Окремі питання організації навчального процесу в осінньому семестрі 2017/2018 н.р.

Додаток до розпорядження № 283 від 19.10.2017 р.

Наказ № 174 від 06.10.2017 р. Про вивчення української мови іноземними студентами 

Наказ № 169 від 03.10.2017 р. Про штат науково-педагогічних працівників на 2017/2018 н.р.

Наказ № 168 від 03.10.2017 р. Про оформлення сумісництва штатних науково-педагогічних працівників

Розпорядження № 218 від 19.09.2017 р. Про організацію проведення навчальних занять 21 вересня 2017 року

Наказ № 147 від 05.09.2017 р. Про особливості організації навчального процесу в 2017/2018 навчальному році

Розпорядження № 183 від 07.08.2017 р. Про організацію навчального процесу в ІПО ІФНТУНГ

Наказ № 139 від 04.08.2017 р. Про шифри академічних груп

Наказ № 118 від 14.07.2017 р. Про штат науково-педагогічних працівників на 2017 - 2018 навчальний рік

Наказ №119 від 14.07.17р. Про затвердження спеціалізації (Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві)

Наказ № 113 від 12.07.2017 р. Про удосконалення організації навчального процесу

Наказ № 83 від 29.05.2017 р. Про зміни шифрів академічних груп для студентів (Публічне управління та адміністрування)

Наказ 73 від 19.05.2017 р. Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

Наказ № 70 від 18.05.2017 р. Про зміни в структурі університету (відділ аспірантури і докторантури)

Наказ № 63 від 15.05.2017 р. Про організацію виконання "Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців"

Розпорядження № 110 від 28.04.2017 р. Про структуру робочої програми (з додатками)

Наказ № 54 від 12.04.2017 Про оцінювання електронних навчальних курсів викладачів (з додатками)

Розпорядження № 80 від 03.04.2017 р. Про порядок надання студентам окремих платних освітніх послуг

Розпорядження № 81 від 03.04.2017 р. Щодо оформлення екзаменаційних (залікових) відомостей

Правила призначення і виплати стипендії студентам, аспірантам та докторантам та Зміни до Правил призначення і виплати стипендії студентам, аспірантам та докторантам (від 02.03.2017 р., від 15.05.2017 р., від 19.09.2017 р., від 29.12.2017 р.)

Наказ №258 від 30.12.2016 р. Про зміни у структурі університету (кафедра економіки природокористування та організації виробництва)

Наказ № 230 від 17.11.2016 р. (про електронну систему визначення рейтингу)

Організаційна структура ІФНТУНГ (станом на 01.09.2016 р.)

Наказ № 131 від 30.06.2016 р. Про зміни шифрів академічних груп для студентів 2016 року набору (з додатками)

Наказ №111 від 14.06.2016 р. Про ухвалення переліку кваліфікацій

Наказ № 01 від 25.01.2016 р. Перелік спеціалізацій університету на 2016/2017 н.р. (з додатками)

Наказ № 213-4 від 10.07.2015 р. Про виконання постанови КМУ від 17.06.2015 №413 (окремі питання прийняття працівників на роботу)

Розпорядження № 266 від 03.12.2014 р. Про оцінку знань студентів денної форми першого курсу

Українська