01. Нормативно-правова база

Додаткова інформація: 

Закони України  та постанови Кабінету Міністрів

Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти (від 06.06.1996 р.)

Положення про порядок переведення,відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (від 15.07.1996 р.)

Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (від 09 серпня 2001 р.)

Закон України "Про вищу освіту"

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (від 29.04.2015 р.)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (редакція від  12.08.2015 р.)

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (від 26.08.2015 р.)

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти  (від 30.12.2015 р.)

Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (лист МОН № 1/9-64 від 05.02.2016 р.)

Питання стипендіального забезпечення (постанова Кабінету Міністрів від 12 липня 2004 р. № 882, у редакції постанови 1050 від 28 грудня 2016 р.)

Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах (постанова Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 р. № 1047)

Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу (постанова Кабінету Міністрів від 22 листопада 2017 р., № 912) 

Деякі питання документування управлінської діяльності (постанова Кабінету Міністрів від 17 січня 2018 року, № 55) (ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обмінуТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої владиРЕГЛАМЕНТ організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі)

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (постанова Кабінету Міністрів від 10 травня 2018 р., № 347)

Наказ № 93-л від 15.05.2017 р. "Про переоформлення ліцензій"

Відомості про право здійснення ІФНТУНГ освітньої діяльності (станом на 11.01.2018 р.) (електронна ліцензія)

Реєстр суб'єктів освітньої діяльності: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році (з додатками)

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ № 93 від 08.04.1993 р.)

Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу (наказ МОН № 689 від 13.06.2012 р.)  

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (наказ № 48 від 24.01.2013 р.)

Положення про дистанційне навчання (наказ № 466 від 25.04.2013 р.)

Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (наказ № 249 від 06.03.2015 р.)

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін (лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 року)

Щодо особливостей організації ОП та формування НП (лист МОН № 1/9-126 від 13.03.2015 р.).

Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (наказ МОН № 1151 від 06.11.2015 р.)

Про документи про підвищення кваліфікації (наказ МОН № 34 від 19.01.2016 року)

Примірний взірець освітньо-професійної програми (лист МОН 1/9-239 від 28.04.2017 р.)

Щодо поновлення здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (лист МОН 1/9-497 від 15.09.2017 р.)

Щодо акредитації освітніх програм (лист МОН 1/9-539 від 06.10.2017 р.)

Деякі питання порядку оформлення сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів) (наказ МОН № 1497 від 15.11.2017 р.)

Щодо навчання студентів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОН 1/9-234 від 13.04.2018 р.)

Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей (наказ МОН № 1432 від 30.10.2017 р.) 

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432 (наказ МОН № 253 від 19.03.2018 р.)

Чинні накази та розпорядження ректора університету

Наказ від 03 липня 2018 року № 165 (Про затвердження тимчасового штатного розпису окремих структурних підрозділів університету)

Розпорядження від 23.06.2018 р. № 209 (Про ліквідацію академічної заборгованості студентами денної форми навчання)

Наказ від 21.06.2018 р. № 152 (Про затвердження назв освітніх програм)

Наказ від 22.05.2018 р. №129 (Про внесення змін до наказу №119 від14.05.2018 р.)

Наказ від 14.05.2018 р. №119 (Про зміни до структури університету)

Наказ від 02.05.2018 р. № 104 (Про введення в дію «Положення про планування і облік навчальної, методичної та організаційної роботи науково-педагогічних працівників»)

Наказ від 24.04.2018 р. № 98 (Про затвердження "Положення про організацію та виконання науково-дослідних робіт на кафедрах Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу")

Наказ від 18.04.2018 р. № 91 (В додаток до наказу № 79 від 03.04.2018 р.)

Наказ від 13.04.2018 р. № 85 (Про утворення відділу ліцензування та акредитації)

Розпорядження від 12.04.2018 р. № 98 (Про внесення даних до ЄДЕБО)

Наказ від 19.03.2018 р.№ 59 (Про організацію навчального процесу у несприятливих кліматичних умовах)

Наказ від 15.03.2018 р.№ 55 (Про введення в дію методичних рекомендацій)

Наказ від 06.03.2018 р. № 49 (Про курсове проектування)

Наказ від 06.03.2018 р. № 48 (Про ліквідацію академічної заборгованості)

Наказ від 06.03.2018 р. № 47 (Про введення в дію Положення про підготовку магістрів в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу)

Наказ від 05.02.2018 р. № 17 (Про персональний склад НМОС)

Наказ від 29.01.2018 р. № 10 (Про введення в дію Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення освітньої (освітньо-професійної) програми

Розпорядження від 27.12.2017 р. № 423 (Роз'яснення окремих питань наказу № 213 від 17.11.2017 р.)

Наказ від 19.12.2017 р. № 248 (Про введення в експлуатацію інформаційної системи для управління освітнім процесом)

Наказ від 08.12.2017 р. № 238 (Про зміни в структурі університету) /міжнародна діяльність/

Наказ від 08.12.2017 р. № 237 (Про ліквідацію академзаборгованостей студентами д.ф.н.)

Розпорядження від 06.12.2017 р. № 390 (Окремі питання впорядкування документообігу навчального процесу)

Розпорядження № 390 додаток

Наказ від 06.12.2017 р. 231 (Про посилення навчальної та трудової дисципліни)

Наказ 231 додатки

Наказ від 29.11.2017 р. 223 (Відрахування студентів)

Розпорядження від 17.11.2017 р. № 346 Про виконання кваліфікаційних робіт магістрами першого року навчання

Наказ від 17.11.2017 р. № 213 Про проведення заліково-екзаменаційної сесії

Наказ від 07.11.2017 р. № 197 Про введення в дію положення про навчально-методичні об'єднання

Розпорядження від 31.10.2017 р. № 310 Про ліквідацію академзаборгованості студентами заочної форми навчання

Наказ від 30.10.2017 р. № 191 Про ухвалення звітів голів ЕК у 2016/2017 н.р.

Наказ від 27.10.2017 р. № 188 Про заходи з забезпечення випускників-магістрів 2017 року документами про освіту державного зразка

Наказ від 26.10.2017 р. № 186 Типова посадова інструкція директора навчально-наукового інституту (декана факультету)

Наказ від 26.10.2017 р. № 185 Про зміни до Положення про конкурсний відбір НПП та обрання на посаду директора

Розпорядження від 19.10.2017 р. № 283 Окремі питання організації навчального процесу в осінньому семестрі 2017/2018 н.р.

Додаток до розпорядження від 19.10.2017 р.№ 283 

Наказ від 06.10.2017 р. № 174 Про вивчення української мови іноземними студентами 

Наказ від 03.10.2017 р. № 169 Про штат науково-педагогічних працівників на 2017/2018 н.р.

Наказ від 03.10.2017 р. № 168 Про оформлення сумісництва штатних науково-педагогічних працівників

Розпорядження від 19.09.2017 р. № 218 Про організацію проведення навчальних занять 21 вересня 2017 року

Наказ від 05.09.2017 р. № 147 Про особливості організації навчального процесу в 2017/2018 навчальному році

Розпорядження від 07.08.2017 р. № 183 Про організацію навчального процесу в ІПО ІФНТУНГ

Наказ від 04.08.2017 р. № 139 Про шифри академічних груп

Наказ від 14.07.2017 р. № 118 Про штат науково-педагогічних працівників на 2017 - 2018 навчальний рік

Наказ від 14.07.17р. №119 Про затвердження спеціалізації (Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві)

Наказ від 12.07.2017 р. № 113 Про удосконалення організації навчального процесу

Наказ від 29.05.2017 р. № 83 Про зміни шифрів академічних груп для студентів (Публічне управління та адміністрування)

Наказ від 19.05.2017 р. 73 Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

Наказ від 18.05.2017 р. № 70 Про зміни в структурі університету (відділ аспірантури і докторантури)

Наказ від 15.05.2017 р. № 63 Про організацію виконання "Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців"

Розпорядження від 28.04.2017 р. № 110 Про структуру робочої програми (з додатками)

Наказ від 12.04.2017 № 54 Про оцінювання електронних навчальних курсів викладачів (з додатками)

Розпорядження від 03.04.2017 р. № 80 Про порядок надання студентам окремих платних освітніх послуг

Розпорядження від 03.04.2017 р. № 81 Щодо оформлення екзаменаційних (залікових) відомостей

Правила призначення і виплати стипендії студентам, аспірантам та докторантам та Зміни до Правил призначення і виплати стипендії студентам, аспірантам та докторантам (від 02.03.2017 р., від 15.05.2017 р., від 19.09.2017 р., від 29.12.2017 р.)

Наказ від 30.12.2016 р. №258 Про зміни у структурі університету (кафедра економіки природокористування та організації виробництва)

Наказ від 17.11.2016 р. № 230 (про електронну систему визначення рейтингу)

Організаційна структура ІФНТУНГ (станом на 01.09.2016 р.)

Наказ від 30.06.2016 р. № 131 Про зміни шифрів академічних груп для студентів 2016 року набору (з додатками)

Наказ від 14.06.2016 р. №111 Про ухвалення переліку кваліфікацій

Наказ від 25.01.2016 р. № 01 Перелік спеціалізацій університету на 2016/2017 н.р. (з додатками)

Наказ від 10.07.2015 р. № 213-4 Про виконання постанови КМУ від 17.06.2015 №413 (окремі питання прийняття працівників на роботу)

Наказ від 31.03.2015 р. № 39 Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників (перехід з 900 до 600 годин)

Розпорядження від 03.12.2014 р. № 266 Про оцінку знань студентів денної форми першого курсу

Українська