01. Нормативно-правова база

Додаткова інформація: 

Закони України  та розпорядження Кабінету Міністрів

Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти (від 06.06.1996 р.)

Положення про порядок переведення,відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти (від 15.07.1996 р.)

Закон України "Про вищу освіту"

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (від 29.04.2015 р.)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (редакція від  12.08.2015 р.)

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (від 26.08.2015 р.)

Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (лист МОН № 1/9-64 від 05.02.2016 р.)

Питання стипендіального забезпечення (постанова Кабінету Міністрів від 12 липня 2004 р. № 882, у редакції постанови 1050 від 28 грудня 2016 р.)

Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах (постанова Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 р. № 1047)

Відомості про право здійснення ІФНТУНГ освітньої діяльності (станом на 11.08.2017 р.) (електронна ліцензія)

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (наказ № 93 від 08.04.1993 р.)

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (наказ № 48 від 24.01.2013 р.)

Положення про дистанційне навчання (наказ № 466 від 25.04.2013 р.)

Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (наказ № 249 від 06.03.2015 р.)

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін (лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 року)

Щодо особливостей організації ОП та формування НП (лист МОН № 1/9-126 від 13.03.2015 р.).

Про документи про підвищення кваліфікації (наказ МОН № 34 від 19.01.2016 року)

Примірний взірець освітньо-професійної програми (лист МОН 1/9-239 від 28.04.2017 р.)

Наказ № 93-л від 15.05.2017 р. "Про переоформлення ліцензій"

Чинні накази та розпорядження ректора університету

Наказ № 159 від 19.09.2017 р. Зміни до Правил призначення і виплати стипендії стипендіатам університету 

Розпорядження № 218 від 19.09.2017 р. Про організацію проведення навчальних занять 21 вересня 2017 року

Наказ № 147 від 05.09.2017 р. Про особливості організації навчального процесу в 2017/2018 навчальному році

Розпорядження № 183 від 07.08.2017 р. Про організацію навчального процесу в ІПО ІФНТУНГ

Наказ № 139 від 04.08.2017 р. Про шифри академічних груп

Наказ № 118 від 14.07.2017 р. Про штат науково-педагогічних працівників на 2017 - 2018 навчальний рік

Наказ №119 від 14.07.17р. Про затвердження спеціалізації (Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві)

Наказ № 113 від 12.07.2017 р. Про удосконалення організації навчального процесу

Наказ № 83 від 29.05.2017 р. Про зміни шифрів академічних груп для студентів (Публічне управління та адміністрування)

Наказ 73 від 19.05.2017 р. Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

Наказ № 70 від 18.05.2017 р. Про зміни в структурі університету (відділ аспірантури і докторантури)

Наказ № 63 від 15.05.2017 р. Про організацію виконання "Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців"

Розпорядження № 110 від 28.04.2017 р. Про структуру робочої програми (з додатками)

Наказ № 54 від 12.04.2017 Про оцінювання електронних навчальних курсів викладачів (з додатками)

Розпорядження № 80 від 03.04.2017 р. Про порядок надання студентам окремих платних освітніх послуг

Розпорядження № 81 від 03.04.2017 р. Щодо оформлення екзаменаційних (залікових) відомостей

Наказ № 46 від 31.03.2017 р. (про заходи щодо забезпечення випускників документами про освіту)

Наказ №258 від 30.12.2016 р. Про зміни у структурі університету (кафедра економіки природокористування та організації виробництва)

Наказ № 230 від 17.11.2016 р. (про електронну систему визначення рейтингу)

Організаційна структура ІФНТУНГ (станом на 01.09.2016 р.)

Наказ № 131 від 30.06.2016 р. Про зміни шифрів академічних груп для студентів 2016 року набору (з додатками)

Наказ №111 від 14.06.2016 р. Про ухвалення переліку кваліфікацій

Наказ № 01 від 25.01.2016 р. Перелік спеціалізацій університету на 2016/2017 н.р. (з додатками)

Наказ №213-4 від 10.07.2015 р. Про виконання постанови КМУ від 17.06.2015 №413 (окремі питання прийняття працівників на роботу)

Розпорядження №266 від 03.12.2014 р. Про оцінку знань студентів денної форми першого курсу

Українська