Освітні програми

Додаткова інформація: 

Перелік освітніх (освітньо-професійних) програм поточного навчального року

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Освітньо-професійна програма  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Магістр (2018)

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Освітньо-професійна програма  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Магістр (2017)

183 Технології захисту навколишнього середовища Освітньо-професійна програма Технології захисту навколишнього середовища Магістр (2017)

183 Технології захисту навколишнього середовища Освітньо-професійна програма Технології захисту навколишнього середовища Магістр (2018)

193 Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма Геоінформаційні системи і технології Магістр (2018)

193 Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма Геоінформаційні системи і технології Магістр (2016)

193 Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма Землеустрій та кадастр Магістр (2016)

193 Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма Землеустрій та кадастр Магістр (2018)

193 Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма Геодезія Магістр (2016)

193 Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма Геодезія Магістр (2018)

193 Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма Оцінка землі та нерухомого майна Магістр (2016)

193 Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма Оцінка землі та нерухомого майна Магістр (2018)

121 Інженерія програмного забезпечення Освітньо-професійна програма Інженерія програмного забезпечення Бакалавр (2018)  

123 Комп’ютерна інженерія Освітньо-професійна програма Комп’ютерна інженерія Бакалавр

172 Телекомунікації та радіотехніка Освітньо-професійна програма Телекомунікації та радіотехніка Бакалавр (2018)

172 Телекомунікації та радіотехніка Освітньо-професійна програма Телекомунікації та радіотехніка Бакалавр (2016)

029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа Освітньо-професійна програма Документознавство та інформаційна діяльність Магістр

029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа Освітньо-професійна програма Документознавство та інформаційна діяльність Магістр (2018)

051 Економіка Освітньо-професійна програма Бізнес-економіка та Економіка довкілля і природних ресурсів Магістр

051 Економіка Освітньо-професійна програма Бізнес-економіка Магістр (2018)

051 Економіка Освітньо-професійна програма Економіка довкілля і природних ресурсів Магістр  (2018)

071 Облік і оподаткування Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування Магістр

071 Облік і оподаткування Освітньо-професійна програма Облік і оподаткування Магістр  (2018)

073 Менеджмент Освітньо-професійна програма Менеджмент та адміністрування Магістр

073 Менеджмент Освітньо-професійна програма Менеджмент та адміністрування Магістр (2018)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Освітньо-професійна програма Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві Магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Освітньо-професійна програма Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві Магістр  (2018)

101 Екологія Освітньо-професійна програма Екологія Магістр 2017

101 Екологія Освітньо-професійна програма Екологія Магістр 2018

103 Наука про Землю Освітньо-професійна програма Геофінформатика Магістр 2017.pdf

103 Наука про Землю Освітньо-професійна програма Геофінформатика Магістр 2018.pdf

103 Наука про Землю Освітньо-професійна програма Геофізика Магістр 2016

103 Наука про Землю Освітньо-професійна програма Геофізика Магістр 2018

121 Інженерія програмного забезпечення Освітньо-професійна програма Інженерія програмного забезпечення Магістр

121 Інженерія програмного забезпечення Освітньо-професійна програма Інженерія програмного забезпечення Магістр 2018

123 Комп’ютерна інженерія Освітньо-професійна програма Комп’ютерна інженерія Магістр 2016

123 Комп’ютерна інженерія Освітньо-професійна програма Комп’ютерна інженерія Магістр 2018

131 Прикладна механіка Освітньо-професійна програма Комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування Магістр

131 Прикладна механіка Освітньо-професійна програма Комп’ютеризовані і роботизовані технології машинобудування Магістр 2018

131 Прикладна механіка Освітньо-професійна програма Зварювання та споріднені технологіїМагістр 2016

131 Прикладна механіка Освітньо-професійна програма Зварювання та споріднені технологіїМагістр 2018

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Освітньо-професійна програма Електротехнічні системи електроспоживання Магістр

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Освітньо-професійна програма Електротехнічні системи електроспоживання Магістр 2018 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Освітньо-професійна програма Енергетичний менеджмент Магістр

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Освітньо-професійна програма Енергетичний менеджмент Магістр 2018

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Освітньо-професійна програма  Компютеризовані системи управління та автоматика Магістр

151 Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Освітньо-професійна програма  Компютеризовані системи управління та автоматика Магістр 2018

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Освітньо-професійна програма Метрологія та вимірювальна техніка та Прилади і системи неруйнівного контролю Магістр

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Освітньо-професійна програма Метрологія та вимірювальна техніка Магістр 2018

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Освітньо-професійна програма Прилади і системи неруйнівного контролю Магістр 2018

184 Гірництво Освітньо-професійна програма Буріння нафтових і газових свердловин Магістр 2016

184 Гірництво Освітньо-професійна програма Буріння нафтових і газових свердловин Магістр 2018

185 Нафтогазова інженерія та технології Освітньо-професійна програма Видобування нафти і газу Магістр 2016

185 Нафтогазова інженерія та технології Освітньо-професійна програма Видобування нафти і газу Магістр 2018

185 Нафтогазова інженерія та технології Освітньо-професійна програма Обладнання нафтових і газових промислів Магістр 2017

185 Нафтогазова інженерія та технології Освітньо-професійна Обладнання нафтових і газових промислів Магістр 2018

185 Нафтогазова інженерія та технології Освітньо-професійна програма Споруджження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ Магістр 2017

185 Нафтогазова інженерія та технології Освітньо-професійна програма Споруджження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ Магістр 2018

185 Нафтогазова інженерія та технології Освітньо-професійна програма Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ Магістр 2017

185 Нафтогазова інженерія та технології Освітньо-професійна програма Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ Магістр 2018

191 Архітектура та містобудування Освітньо-професійна програма Архітектура та містобудування Магістр 2018

191 Архітектура та містобудування Освітньо-професійна програма Архітектура та містобудування Магістр 2017

274 Автомобільний транспорт Освітньо-професійна програма Автомобільний транспорт Магістр 2017

274 Автомобільний транспорт Освітньо-професійна програма Автомобільний транспорт Магістр 2018

193 Геодезія та землеустрій Освітньо-професійна програма Геоінформаційні системи і технології Магістр 2016

Українська