Кафедра газонафтопроводів та газонафтосховищ

Адреса

вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, Україна 76019, кімната 0502, тел. 0342 72-71-39.

E-mail:  tzng@nung.edu.ua

Кафедра транспорту і зберігання нафти і газу є випусковою і готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю  "Нафтогазова інженерія і технології" .

В межах відповідних спеціалізацій здійснює підготовку фахівців з питань проектування та експлуатації газонафтопроводів та газонафтосховищ.

Профілізації кафедри:

  • Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз; 
  • Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій;
  • Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів.