Кафедра спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ

Адреса

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, кабінет 0420 Телефон: (0342) 72-71-38 E-mail: srgg@nung.edu.ua

            

Кафедра спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ готує бакалаврів за напрямом “Нафтогазова справа”, магістрів за спеціальністю “Нафтогазова інженерія та технології” спеціалізація “Газонафтопроводи та газонафтосховища”. Кафедра є єдиною в Україні, яка готує фахівців з спорудження, технічного обслуговування, ремонту та реконструкції магістральних газонафтопроводів, мереж газопостачання, шельфових і морських газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз, спорудження трубопроводів надвеликого діаметра для одного з найперспективніших в майбутньому  видів транспорту Hyperloop Хайперлуп.

На кафедрі функціонує аспірантура і докторантура за спеціальністю “Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища”. Також на кафедрі здійснюється перепідготовка слухачів інституту післядипломної освіти за спеціалізацією “Газонафтопроводи та газонафтосховища” та підвищення кваліфікації спеціалістів нафтогазової галузі за тематичною програмою “Спорудження, технічне обслуговування, ремонт та реконструкція газонафтопроводів і газонафтосховищ”.

В сучасних умовах старіння газонафтотранспортної системи України тільки своєчасна оцінка технічного стану та якісний і своєчасний її ремонт, реконструкція дасть змогу уникнути значних економічних та екологічних втрат, які будуть зумовлені аваріями, продовжити її працездатність. Складність, масовість, висока вартість ремонтних робіт та жорсткі вимоги, які висуваються до ремонту й реконструкції таких об'єктів вимагають впровадження передових досягнень сучасної світової науки і техніки, застосування економічних, нетрудомістких, інноваційних, смарт технологій, робото-технічних комплексів. Потрібно притягувати інвестиційні ресурси, вивчати передовий світовий досвід, інновації та масово впроваджувати їх в Україні. Все це потребує не тільки новітніх технологій, техніки та інструментарію, а й нових людей з новими знаннями, здібностями і вміннями, здатних генерувати інноваційні ідеї, проекти, плани, створювати нові технології і техніку та впроваджувати складну зарубіжну, тобто якісно нового рівня людських ресурсів і людського капіталу галузі. Тому основною метою діяльності кафедри є формування високого фахового інтелектуального середовища в сфері спорудження, технічного обслуговування, ремонту та реконструкції газонафтопроводів і газонафтосховищ, сприяння розвитку українських газонафтових компаній пропонуючи спеціалістам галузі сучасні освітні програми. Для цього на кафедрі постійно оновлюється матеріально-технічна база, програмне комп’ютерне забезпечення, створено сучасну мультимедійну лекційну аудиторію, сучасний комп'ютерний клас, основні курси лекцій читають висококваліфіковані спеціалісти кафедри, до читання лекцій залучаються провідні фахівці галузі.

Випускники кафедри успішно працюють в проектних, науково-дослідних інститутах галузі, управліннях магістральних газопроводів і нафтопроводів, трубопровідних будівельних організаціях, на компресорних та нафтоперекачувальних станціях, нафтобазах, підземних сховищах газу як України так і близького та далекого зарубіжжя, в міських та комунальних службах газо-, водо- і теплопостачання. Перспективним в майбутньому є працевлаштування випускників в організаціях, які будуть споруджувати магістральні трубопроводи надвеликого діаметра для новітнього виду транспорту який тільки починає зароджуватись Hyperloop Хайперлуп.Про необхідність підготовки спеціалістів з даної спеціальності свідчить стабільне державне замовлення на випускників денної форми навчання та галузеве замовлення на перепідготовку спеціалістів в інституті післядипломної освіти, працевлаштування випускників у провідних Українських та зарубіжних організаціях. Спільно з галуззю постійно вивчається потреба у фахівцях тієї чи іншої спеціальності, оперативно вносяться зміни у навчальні плани та програми. Випускники кафедри приймали активну участь у спорудженні трансконтинентальних магістральних газопроводів “Братерство”, “Союз”, “Прогрес”, “Уренгой-Помари-Ужгород”, нафтопроводів “Дружба”, “Одеса-Броди”, багатьох підземних сховищ газу. Багато з випускників є керівниками провідних газонафтотранстранспортних підприємств.