Кафедра нафтогазової гідромеханіки

Адреса

вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ 76019, Україна, ІФНТУНГ, Розташування: корпус № 0 (головний), другий поверх, ауд. 0222. Телефон: (0342) 72-71-16 E-mail: gidro@nung.edu.ua

  Кафедра «Нафтогазової гідромеханіки» — одна з найдавніших в університеті.

У 2016 р. їй виповнилося 40 років.

Як самостійна структурна одиниця, сформувалася у далекому 1976 р., у структурі Івано-Франківського інституту нафти і газу.  Наказом Мінвузу УРСР «Об изменениях в структуре Ивано-Франковского института нефти и газа», з метою покращення якості підготовки спеціалістів і створення більш сприятливих умов для проведення навчально-виховної та науково-дослідної роботи, 1 вересня 1976 р. організовано кафедру «Гідромеханіки».

Першим її завідувачем став д-р техн. наук, проф. Р. Ф. Гімер (1976–2008).

З 1 вересня 2008 р. кафедру очолює д-р техн. наук, проф. О. В. Паневник.

    На кафедрі нафтогазової гідромеханіки для фахівців за напрямами підготовки: «Нафтогазова справа», «Інженерна механіка», «Автомобільний транспорт», «Гірництво», «Будівництво», «Геологія», «Електротехніка та електротехнології», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» забезпечується навчальний процес з дисциплін:

  • Гідравліка
  • Гідрогазодинаміка
  • Гідравліка і гідропривод
  • Технічна механіка рідин і газів
  • Гідравліка і гідропневмопривод
  • Аеро- та гідродинаміка полютантів
  • Водопостачання, водовідведення і вентиляція
  • Гідравліка, гідропривод та гідропневмоавтоматика

      Практичну підготовку студенти отримують у лабораторіях кафедри, укомплектованих спеціалізованим обладнанням та приладами.

      Сьогодні склад кафедри нафтогазової гідромеханіки – це сформований колектив з високим науковим потенціалом, який постійно розвивається та виконує роботи для нафтогазової галузі.

      Результати наукових досліджень працівників кафедри нафтогазової гідромеханіки регулярно публікуються у науково-технічних журналах та збірниках, доповідаються на науково-технічних конференціях. На їх основі видані дев’ять монографій.

      Повний сил і творчої енергії дружний колектив докладає всіх зусиль для подальшого розвитку навчально-методичної, наукової та лабораторної бази кафедри нафтогазової гідромеханіки.