Лабораторія якості освіти, профорієнтаційної роботи і маркетингу

Адреса

Адреса:
76019, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
Головний (0-вий) навчальний корпус ІФНТУНГ, кімн. 200
тел. (0342) 72-71-36, факс. (03422) 54-71-39
e-mail: zvip@nung.edu.ua

     Лабораторія організації практик і зв’язку з виробництвом в структурі університету функціонує як підрозділ  22 роки.

     В штат лабораторії організації практик і зв’язку з виробництвом входять:

завідувач лабораторії, методист вищої категорії, два методиста  І категорії та  провідний інженер.

    Основними функціями лабораторії організації практик і зв’язку з виробництвом є наступні:

- організація практичної підготовки майбутніх спеціалістів, яка дозволяє студентам оволодіти методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, здобути практичні навички під час проведення виробничих та переддипломних практик, виявити «слабкі» ділянки у технологічному процесі на виробництві, що сприяє розвитку дослідницьких, інженерних і конструкторсько-технологічних рішень;

- сприяння працевлаштуванню випускників, яке відбувається в тісній співпраці навчального закладу з виробничими підприємствами, організаціями, установами-замовниками спеціалістів, шляхом створення банку даних потенційних місць роботи, здійснення зв’язку з державною службою зайнятості, організації зустрічей випускників з провідними фахівцями підприємств;

- організація і виконання договірних відносин при наданні університетом платних освітніх послуг з підготовки фахівців, які регламентуються Законом України «Про вищу освіту», контроль за своєчасним поступленням коштів та надання платної освітньої послуги - навчання за кошти цільового пільгового державного кредиту.

    Результатом праці колективу лабораторії є тисячі випускників, які здобувши в університеті глибокі теоретичні знання, міцну практичну підготовку, отримали направлення на роботу і успішно працюють в різних галузях народного господарства України та за її межами.