Матеріальне забезпечення кафедри


Для проведення навчального процесу на  кафедрі обладнано два сучасні комп’ютерні класи на 30 посадочних місць. Це дозволяє проводити на високому технічному рівні викладання дисциплін пов’язаних з об'єктно-орієнтованим програмуванням і розробкою систем візуального проектування інтерфейсів користувача програмних продуктів і WEB-дизайну (Delphi, VBA, Java, ХML, C++), фахово-спеціалізованих дисциплін, де використовується професійно-спрямоване програмне забезпечення з інженерної і комп’ютерної графіки, схемотехнічного проектування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних систем і мереж, зокрема прикладні пакети програм P-CAD, Auto-CAD, 3DMaxstudio та інші.

Всі комп’ютери кафедри об’єднанні в локальну мережу і мають прямий вихід до мережі Internet.

Для викладання спеціалізованих інженерних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки інженерів з напрямку “Комп’ютерна інженерія” обладнана спеціалізована лабораторія з архітектури, конструювання і тестування ЕОМ та периферійних пристроїв, системного програмування, системного програмного забезпечення і WEB-дизайну.

Протягом усіх років навчання студенти вивчають та застосовують на практиці мови програмування C++, Pascal, Assembler, системи візуального проектування Delphi, VisualBasic, Visual C++, JavaBuilder, опановують роботу в операційних середовищах Windows та LINUX, вивчають сучасні мережеві технології PHP, PERL, JAVA, ознайомлюються з графічними пакетами AdobeIllustrator, 3D STUDIOMAX та CorelDraw, тощо.

Для розв'язання інженерних задач студенти використовують математичні пакети MathCAD та MathLab, системи автоматизованного проектування AutoCAD, PCAD, а також опановують сучасні системи управління базами даних.

Студенти мають можливість навчатися в сучасній лабораторії «Комп’ютерних мереж» на базі мереженого обладнання компанії D-LINK.

Українська