Інформація для абітурієнта

 

Правила прийому до Коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в 2016 році

Інформаційні таблиці до Правил прийому

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом

Таблиця 2 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованогоробітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Таблиця 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра,освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 4 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Таблиця 5 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця 6 Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цьоговищого навчального закладу

Додаток 7 Таблиця переведення додаткових балів, отриманих за результатами підсумкової атестації, за успішне закінчення підготовчих курсів Коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Додаток 8 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році

Додадок 9 Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток 10 Таблиця відповідності бала фахового випробування, обрахованого за 100-бальною шкалою, за значенням 5-бальної шкали середнього бала диплома кваліфікованого робітника

 

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016році

Положення про приймальну комісію

Перелік спеціальностей

Підготовчі курси

Перелік документів для вступу

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 році

Календар вступної компанії

 

Уточнені рейтингові списки абітурієнтів

станом на 09:00 год. 05.08.2016,

враховуючи наявність оригіналів документів про освіту та вибрані пріоритети спеціальностей

спеціальність "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

спеціальність "Електроніка"

спеціальність "Комп'ютерна інженерія"

спеціальність "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

спеціальність "Інженерія програмного забезпечення"

спеціальність "Прикладна механіка"

спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

спеціальність "Телекомунікації та радіотехніка"

спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування"

Наказ про зарахування на навчання на державну форму навчання (9 клас) НАКАЗ  ДОДАТОК

Наказ про зарахування на навчання на державну форму навчання (11 клас) НАКАЗ  ДОДАТОК

Українська