Історія кафедри

Додаткова інформація: 

   

 

      

        Восени 1963 року постановою Уряду України було здійснено переведення нафтового факультету Львівського політехнічного інституту зі Львова до Івано-Франківська та утворено філію Львівського політехнічного інституту. Практичне вирішення питання організації військової підготовки філії покладено на начальника військової кафедри Львівського політехнічного інституту полковника КАЗАКОВА Михайла Федоровича.

        5 вересня 1963 року полковник КАЗАКОВ М.Ф. з групою офіцерів прибув до Івано-Франківська, де з доцентом ШЕЛЕПІНИМ М.І. були вирішені питання розміщення циклу військової підготовки, а також питання матеріально-технічного забезпечення. Цикл розташувався в навчальному корпусі №3 по вулиці Дністровській (вул. Будьонного), 28 на другому поверсі. Заняття з військової підготовки на циклі почалися з 12 вересня 1963 року.Упродовж 1963-1978рр. військовий цикл Г (в подальшому військову кафедру) очолював ветеран Великої Вітчизняної війни, полковник П.І. Вдовін. В 1965р. в Івано-Франківській філії ЛПІ рішенням Міністра оборони СРСР утворюється самостійна І військова кафедра. Військове навчання студентів проводиться за програмами підготовки офіцерів запасу зі спеціальностей „Забезпечення пальним та мастильними матеріалами” та „Застосування трубопровідних “ частин і підрозділів”.

        Під керівництвом полковника П. І. Вдовіна розпочалась значна робота першого етапу розвитку кафедри із організації навчального процесу та розвитку навчально-матеріальної бази. В цей процес вагомий внесок внесли: полковники В. І. Коваленко, М. П. Гончар, М. І. Коктишев, О. П Іванов, О. М. Зарубін., підполковники Д. П. Романовський, В. О. Воскобойніков, Г. П. Передєльський. Викладачі, навчально-допоміжний склад разом зі студентами створювали навчальну, матеріально-технічну базу. Значну допомогу в її створюванні надав колектив 63-го котельно-зварювального заводу. Заводом були передані кафедрі станки: токарний, свердлильний, зварювальний апарат, значна кількість інструментів і матеріалів. В підвальних приміщеннях корпусу була обладнана майстерня. Виготовлялись стелажі, макети насосів, двигунів тощо. З 1973 р. при військовій кафедрі розпочалася щорічна підготовка офіцерів запасу першого розряду за 60-годинною програмою обсягом понад 600 осіб щорічно.

         

     

       В 1979 році військовій кафедрі для розширення навчальної площі був переданий корпус інституту по вул. Шопена 1. В результаті чого, навчальна площа кафедри збільшилась більш ніж на 150 кв.м. За період з 1979 по 1984 рік були повністю переобладнані аудиторії, приміщення та заново переобладнана лабораторія ПММ, сховище для лабораторного майна і приладів в навчальному корпусі по вул. Шопена, 1. Для якісного навчання студентів використовувались військові частини і об’єкти служби пального Івано-Франківського гарнізону: військові і окружні склади служби пального, Лисецький військовий навчальний центр і 63-й котельно-зварювальний завод.   

         Упродовж 1978-1989 рр. кафедру очолював полковник М. О. Бурденко – фахівець служби забезпечення пальним, який мав великий досвід керівництва службою у війська. Під його керівництвом було здійснено поповнення новими зразками техніки служби забезпечення пальним навчально-матеріальної бази кафедри, розширені навчальні площі спеціалізованими навчальними аудиторіями, подальший розвиток отримала навчально-методична база кафедри. 

       В цей процес вагомий вклад внесли випускники Військової Академії тилу і транспорту та Ульяновського  Вищого військового технічного училища: полковники Ю. В. Кашніков, І. І. Шостаківський, Є.А. Пономарьов, В. М.    Лисюк, Ю. В. Вязніцев, О. І. Димов, підполковники П. О. Дроганець, В. Ю. Кірсанов, О. О. Хроменко, П. М. Ручкін,  працівники М. І. Голуб, І. Й. Войцехівський, І. Є.Маєв, О. В. Товстуха.

      З лютого 1989 р. по вересень 1991 р. керівництво кафедрою здійснював полковник А. А. Гагушин, з вересня 1991р. по грудень 1992р. – полковник Ю. Б. Ушачов.      

          

 

       З проголошенням у серпні 1991 р. незалежності України, створенням у грудні 1991 р. Збройних Сил України, військова кафедра Івано-Франківського інституту нафти і газу з липня 1992 р. здобула статус військового закладу та перейшла в підпорядкування Управління військової освіти Міністерства оборони України. З грудня 1992 р. по грудень 1997 р. керівництво кафедрою здійснював полковник В. М. Лисюк, який доклав великих зусиль щодо збереження набутих традицій, досвіду та методики викладання на військовій кафедрі.

        З вересня 1993 р. підготовка офіцерів запасу з числа студентів на військовій кафедрі проводилась за новими програмами зі спеціальностей: „Застосування трубопровідних частин і підрозділів”, „Технологія та зберігання пального і мастильних матеріалів”, „Експлуатація і ремонт технічних засобів служби пального”, „Експлуатація і ремонт польових магістральних трубопроводів”. У 1993 р. кафедра вперше здійснила набір курсантів для підготовки офіцерів служби пального для проходження служби в Збройних Силах України за контрактом. Вагомий вклад у розробку нових навчальних програм внесли: полковники І. І. Шостаківський, О. І. Димов, Ю. В. Вязніцев, підполковник В. М. Іваненко.

           З вересня 1994 р. підготовка офіцерів служби пального для проходження служби в Збройних Силах України за контрактом розпочалася за новою програмою, яка відповідає вимогам Закону України „Про освіту” та передбачає ступеневу підготовку фахівців:

Перша ступень – на протязі 4 років зі здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Ті, що навчаються, здобувають знання, які необхідні для виконання обов’язків усіх основних посад офіцерів служби пального.

Друга ступень – на протязі 1 року, після здобуття рівня бакалавр, зі здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Підготовка військових фахівців розпочалась за спеціальністю 7.090308 “Проектування, спорудження та експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ”, за спеціалізаціями (військово-обліковими спеціальностями):

  • “Забезпечення пальним та мастильними матеріалами”;
  • “Застосування та експлуатація польових магістральних трубопроводів”;
  • “Експлуатація і ремонт технічних засобів служби пального”;
  • “Технологія та зберігання пального і мастильних матеріалів”.

 

        З грудня 1997 р. і донині керівництво кафедрою здійснює полковник Ю. В. Вязніцев. Саме під його керівництвом кафедра визнана одним з кращих військових навчальних підрозділів з підготовки військових фахівців. З вересня 1997 р., відповідно до вимог, визначених Міністерством оборони України, підготовка офіцерів запасу з числа студентів на кафедрі військової підготовки почала проводитись за новими програмами зі спеціальностей: „Бойове застосування мотострілецьких підрозділів частин та з’єднань”, „Організація загальновійськового тилового забезпечення”, „Забезпечення ракетним паливом і пально-мастильними матеріалами військових частин” та „Технологія та зберігання пального і мастильних матеріалів”. Вагомий вклад у розробку нових навчальних програм підготовки офіцерів запасу внесли: полковники Ю. В. Вязніцев, І. І. Шостаківський, В. І. Демченко, В. В. Литвиненко, підполковники Я. П. Берладин, В. В. Присяжнюк, Є. П. Шадрін, В. В. Богославець, В. І. Моісеєв, В. І .Полупанов.

        

         У червні 2004 р. кафедра військової підготовки була переміщена до колишнього військового містечка за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 72А. Перед особовим складом кафедри було поставлено відповідальне завдання створити, практично нову навчально-матеріальну базу, яка б відповідала сучасним вимогам. У розвиток навчально-матеріальної бази кафедри вагомий вклад було внесено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу на чолі з ректором, професором Є. І. Крижанівським: проведено капітальний ремонт будівель із заміною покрівлі та ливневої каналізації, заміну систем водопостачання, каналізації, електропостачання, опалення. На території містечка кафедри обладнана автономна секція – гуртожиток для проживання студентів та курсантів, які навчаються на кафедрі за програмою підготовки офіцерів для проходження служби за контрактом. Усі спеціалізовані аудиторії та приміщення кафедри, а також гуртожиток укомплектовані новими меблями. Кафедра повністю забезпечена комп’ютерною технікою, що дозволило впровадити в навчальний процес сучасні методи та технології навчання.

      З червня 2009 року на кафедрі військової підготовки розпочата підготовка військових фахівців тактичного рівня за напрямком підготовки 6.050304 “Нафтогазова справа”, спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища, за спеціалізацією “Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами" з терміном навчання 5 років (у тому числі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” – 4 роки та за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” – 1 рік. Нині кафедра розташована на окремій території загальною площею 16785 кв. м. і має 4 навчальних корпуси із загальною навчальною площею 3660 кв.м. На території містечка – трубопровідний полігон, резервуарний парк, спортивне містечко з гандбольним, волейбольним та гімнастичним майданчиками. В навчальних корпусах обладнані і пристосовані для проведення теоретичних занять 16 спеціалізованих аудиторій, комп’ютерний клас на 30 місць, дві лабораторії для визначення фізико-хімічних властивостей пально-мастильних матеріалів, лабораторія двигунів. Стан навчально-матеріальної бази кафедри відповідає вимогам керівних документів Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України.

 

Українська