Персонал кафедри

Додаткова інформація: 

Персонал кафедри:

Полутренко М.С.

 Полутренко Мирослава Степанівна 

Зав. кафедри, д.т.н., професор 

Основний напрям досліджень – окиснення вуглеводнів в розчинах металокомплексних каталізаторів, синтез і технологія одержання естерів дикарбонових кислот, синтез вуглеводнів з природного газу.

Побережний Любомир Ярославович

д.т.н., професор

Основний напрям досліджень – вплив навколишнього середовища на деформації та руйнування нафтогазопроводів.

 

Челядин Любомир Іванович

Д.т.н., професор 

 

Основний напрям досліджень – екологічні технології утилізації шлако-шламових відходів 
     та очищення стічних вод, вуглеводневих фракцій і викидних газів.

   Мельник Олександр Дмитрович

к.геол.-мін.н, доцент

 

Основний напрям досліджень – вирішення геологічних і екологічних проблем з використанням новітніх фізико-хімічних методів дослідження.

Калин Тетяна Іванівна

к.х.н ., доцент

Основний напрям досліджень – синтез і реакції 1,8-діоксополігідроакридинів.

грицуляк Г.М.

Грицуляк Галина Михайлівна

к.с/г.н ., доцент

Основний напрям досліджень – утилізація та вплив осаду стічних вод на дерново-підзолисті ґрунти, вирощування енергетичних культур.

   
   

Коцюбинський Андрій Олегович

зав. лабораторіями

Кулаєць Людмила Григорівна

інженер І категорії

Струмінська Олена Остапівна

інженер І категорії

Шмідт Андрій Володимирович

інженер І категорії

  

 

 

 

Українська