Історія кафедри

Початком був процес становлення освіти в інституті нафти і газу в руслі розвитку самого інституту. Викладання філософії та інших суспільних наук відбувалось на загально технічному факультеті, а потім філіалі Львівського політехнічного інституту, що забезпечувала кафедра марксизму-ленінізму /зав. кафедри канд. філос. наук Михєєв Г. І./. Із заснуванням самостійного інституту нафти і газу /1967/ на базі філіалу ЛПУ названа кафедра у 1969 році розділилась на дві кафедри – філософії і політології та історії КПРС і наукового комунізму. У березні 1971 року була утворена окрема кафедра філософії, яку до 1980 року очолював досвідчений організатор, активний вчений, канд. філос. наук, доц. Возняк С. М.

Кафедра забезпечувала викладання усього спектру філософських дисциплін на той час: філософії, етики, естетики, наукового атеїзму. Разом з кафедрою зростав її викладацький склад. Працюючи на кафедрі, захистили кандидатські дисертації Цимбрикевич Й. С, Савін І. О., Міщенко В. А., Возняк С. М., Коваль Й. І. Крім навчального процесу викладачі брали участь у науковій роботі. На базі кафедри у 1977 році була проведена республіканська науково-теоретична конференція з проблем виховання студентської молоді. Викладачі кафедри брали участь у розробці планів соціально-економічного розвитку підприємств, зокрема калуського комбінату “Хлорвініл” /тепер концерн “Оріана”/

Протягом 80-х років кафедру очолював канд. філос. наук, доц. Пугач Іван Дмитрович За час його керівництва була створена соціологічна лабораторія. На базі прикладної соціології працювали два сектори: сектор Дослідження процесів формування особистості студента і вироблення шляхів підвищення рівня соціальної активності студентської молоді технічного вузу та сектор прикладної соціології з госпдоговірної тематики.

У 90-х роках у полісофійному звучанні кафедри філософії появилися нові інтонаціїповязані з проголошенням незалежностіукраїнської державиВ атмосфері плюралізму та гуманізації вищої школи колектив кафедри під керівництвом чуйної та широко ерудованої особистості – доц. Криштопи Віктора Івановича наповнив навчальні нормативні курси новим змістом та методикою, розробив ряд навчальних дисциплін.

У 1997 році кафедру очолила доктор філософських наук, професор Скальська Дарія Миколаївна. За цей час кафедра оновилася, змінився її якісний склад захистили кандидатські дисертації Палагнюк М.М., Андрусів Л.З., Шастко І.М., Руско Н.М.вчені звання доцентів отримали Андрусів Л.З., Палагнюк М.М., Кудлач В.І., Кравченко В.Ю.

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри становить 10 штатних викладачів, серед яких – 1 доктор наук, професор, 7 доцентів, кандидатів наук та 2 асистенти. 

Українська