Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти

Навчальний план підготовки бакалаврів за освітньою програмою  "Економіка бізнесу"

Навчальний план підготовки бакалаврів за освітньою програмою  "Міжнародна економіка"
Навчальний план підготовки магістрів за освітньою програмою  "Бізнес-економіка"

Навчальний план підготовки магістрів за освітньою програмою "Економіка довкілля і природних ресурсів"

Навчальний план підготовки магістрів за освітньою програмою "Державні закупівлі"

Навчальний план підготовки аспірантів за спеціальністю "Економіка" (денної форми навчання) та (заочної форми навчання)