Персонал кафедри

 

Завідувач кафедри

ПЕРЕВОЗОВА

Ірина Володимирівна

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

доцент

Дисципліни, які викладає:

 

Основи бізнесу, Контролінг підприємницьких рішень, Управлінський консалтинг у підприємництві, Економічна експертиза та управління ризиками, Управлінський консалтинг, Експертно-консалтингові системи, Маркетинг і консалтинг територіальних громад, Підприємницька діяльність, Контроль в підприємництві, Управління підприємницькими проектами, Маркетингові дослідження, Управління витратами в підприємництві

Сфера наукових інтересів:

 

економічна експертиза, контролінг, фінансовий аналіз, економічна діагностика, бюджетування, маркетинг

Контакти

perevozova@ukr.net, mik_ineu@ukr.net

 

 

Професор кафедри

УСТЕНКО

Андрій Олександрович

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Дисципліни, які викладає:

глобальна економіка, управління даними, системний аналіз і теорія систем, управлінська діагностика, маркетинг,  управління якістю і товарно-цінова політика.

Сфера наукових інтересів:

холістична концепція управління інтегративними соціально-економічними системами, уніфікація інформаційного забезпечення менеджерів, ефективність менеджменту, ефективність маркетингу, маркетинговий менеджмент

Контакти

mik_ineu@ukr.net
Контакти grc@ukr.net

доцент кафедри

МАЛИНКА

Оксана Ярославівна

 

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дисципліни, які викладає:

 

маркетингова діагностика, глобальна економіка, організаційна поведінка і бренд-менеджмент, управління якістю і товарно-цінова політика, маркетингова комунікаційно-збутова політика, управління бізнес-процесами в торгівлі, маркетинг торгівлі і послуг

Сфера наукових інтересів:

 

холістична концепція управління маркетингом, маркетингові дослідження, брендинг, бренд-менеджмент

Контакти

ok.framboise@gmail.com, mik_ineu@ukr.net

 

 

доцент кафедри

ПОБІГУН

Сергій Андрійович

 

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дисципліни, які викладає:

 

Економетрика, стратегічне управління підприємством, менеджмент туризму, соціальна відповідальність, прогнозування діяльності підприємства

Сфера наукових інтересів:

 

Економетричні дослідження в макро- і мікросередовищах, стратегічний розвиток підприємств, прогнозування соціально-економічних процесів

Контакти

pobigunserg@gmail.com, mik_ineu@ukr.net

 

 

доцент кафедри

ІВАНОВА

Маргарита Олександрівна

 

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

 

Дисципліни, які викладає:

Статистика, Практична підготовка, Міжнародні інвестиції та венчурний бізнес

Сфера наукових інтересів:

Статистичні методи дослідження національного господарства, розвиток інвестиційного процесу в Україні та за кордоном

Контакти

mik_ineu@ukr.net

 

 

доцент кафедри

ВАСИЛИК

Оксана Богданівна

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дисципліни, які викладає:

Статистика, формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності, промисловий маркетинг, практична підготовка, статистика підприємництва

Сфера наукових інтересів:

Маркетинг, статистичний аналіз, аналіз використання Інтернет-ресурсів та формування маркетингового контенту

Контакти

mik_ineu@ukr.net

 

 

асистент кафедри

ДАЛЯК

Надія Анатоліївна

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Дисципліни, які викладає:

економетрика, стратегічне управління підприємствами

Сфера наукових інтересів:

економіко-математичне моделювання розвитку регіонів

Контакти

mik_ineu@ukr.net

 

 

доцент кафедри

ПОПАДИНЕЦЬ

Ірина Романівна

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

 

Дисципліни, які викладає:

 

основи біржової діяльності, соціальна відповідальність, менеджмент організацій

Сфера наукових інтересів:

 

мотивація управлінської праці, управлінський потенціал, соціометричні дослідження

Контакти

irav.if@gmail.com, mik_ineu@ukr.net

 

 

доцент кафедри

ОБЕЛЬНИЦЬКА

Христина Володимирівна

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

 

Дисципліни, які викладає:

статистика

Сфера наукових інтересів:

 

корпоративне управління, соціально-економічна ефективність нафтогазових підприємств

Контакти

mik_ineu@ukr.net

інженер кафедри

ГАБЛЬОВСЬКА

Тетяна Василівна