Навчально-методичні праці

 1. Василик О. Б. Статистика: Методичні вказівки для вивчення дисципліни – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 76 с.
 2. Василик О. Б., Степанюк О.С. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті: Методичні вказівки для вивчення дисципліни – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 36 с.
 3. Василик О. Б., Чедлєєва О.М. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: Методичні вказівки для вивчення дисципліни – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 54 с.
 4. Василик О. Б. Статистика: конспект лекцій – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. –  93 с.
 5. Устенко А. О. Теорія систем і системний аналіз в менеджменті : навчальний посібник / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 328 с. (гриф МОіНУ, лист №1/11-1599 від 06 лютого 2012 р.).
 6. Малинка О. Я. Бренд-менеджмент : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 293 с.
 7. Малинка О. Я. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 348 с.
 8. Малинка О. Я. Міжнародний маркетинг : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 328 с.
 9. Устенко А. О. Практикум системного менеджера / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 361 с.
 10. Малинка О. Я. Управління брендом в системі маркетингу : підручник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 308 с.
 11. Малинка О. Я. Економіка підприємства в системі менеджменту : навчальний посібник / О. Я. Малинка, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2014. – 365 с.
 12. Устенко А. О. Управлінська діагностика : навчальний посібник / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 265 с.
 13. Даляк Н.А. Стратегічне управління локальним розвитком. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності  «Менеджмент організацій»
 14. Даляк Н.А. Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій» всіх форм навчання (травень 2010 р. 3 д.а.)
 15. Даляк Н.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» (грудень 2011 р. 10 д.а.)
 16. Даляк Н.А.  Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу (травень 2011 р. 3 д.а.)
 17. Даляк Н.А. Основи менеджменту. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» (травень 2015 р. 3 д.а.)
 18. Даляк Н.А. Економіка і організація виробництва: Конспект лекцій для підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання за напрямком 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (червень 2015 р. 6 д.а.)
 19. Даляк Н.А., Побігун С.А. Економетрика. Методичні вказівки для дистанційного вивчення дисципліни (квітень 2016 р. 2 д.а.)
 20. Побігун С.А., Кулик Т.П., Кінаш І.П. «Прогнозування»: практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 42 с.
 21. Побігун С.А., Кулик Т.П. «Економетрика»: практикум. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 45 с.
 22. Побігун С.А., Кінаш І.П., Кулик Т.П. «Основи бізнесу»: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 41 с.
 23. Побігун С.А., Кулик Т.П. «Прогнозування»: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 61 с.
 24. Чарковський В.М., Хвостіна І.М., Побігун С.А. Курсове та дипломне проектування (Математичне моделювання в економіці) – Івано-Франківськ: Факел, 2009 – 102 с.
 25. Побігун С.А., Боднарук І.Р., Даляк Н.А., Артем’єв В.В. Використання економетричних, економіко-математичних моделей і методів прогнозування в економічних розрахунках: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 208с.
 26. В.В. Артемєв, С.А.Побігун. Основи менеджменту. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2008 – 168с.
 27. О.Ю.Кушлик, Г.С.Степанюк, С.А.Побігун. Стратегічний менеджмент. Практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011 – 102с.
 28. Побігун С.А., Ящеріцина Н.І., Хвостіна І.М. Економіко-математичне моделювання: лабораторний практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011 - 85с.
 29.  В.М.Чарковський, І.М.Хвостіна, С.А.Побігун. Економіко-математичне моделювання. Навч.посібник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 216с.
 30.  Побігун С. А., Степанюк Г. С., Креховецька Л. Л. Стратегічне управління підприємством: кейсові вправи, ситуаційні завдання, ділові ігри. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. –  57 с.
 31.  Побігун С.А., Боднарук І.Р. Економетрика: методичні вказівки до виконання розрахункових робіт. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. –  89 с.
 32.  Побігун С.А., Даляк Н.А. Основи маркетингу: конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. –  135 с.
 33.   Побігун С.А., Онуфрак М.В. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність»