Дисципліни кафедри

Дисципліни кафедри

- РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ- ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ- МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

 1. Організаційна поведінка та бренд-менеджмент 
 2. Економетрика
 3. Маркетинг 
 4. Маркетингова комунікаційно-збутова політика 
 5. Маркетингові дослідження 
 6. Моделювання та прогнозування в підприємництві
 7. Організація торгівлі 
 8. Основи бізнесу
 9. Основи біржової діяльності
 10. Управління даними, системний аналіз і теорія систем  
 11. Підприємницька діяльність
 12. Поведінка споживача
 13. Промисловий маркетинг 
 14. Статистика 
 15. Стратегія бізнесу
 16. Товарознавство та організація торгівельних процесів 
 17. Управління витратами в підприємництві   
 18. Управління підприємницькими проектами
 19. Управління якістю та товарно-цінова політика  
 20. Формування маркетингового контенту в підприємницькій та торговельній діяльності 

Освітній рівень «магістр»

Освітньо-професійна програма "Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві" 2017 р. набору

 1. Глобальна економіка 
 2. Соціальна відповідальність 
 3. Технології біржової діяльності
 4. Управління бізнес-процесами в торгівлі  
 5. Контролінг підприємницьких рішень
 6. Виробнича практика
 7. Переддипломна практика
 8. Магістерська робота
 9. Сучасні методи і технології менеджменту    
 10. Моделювання господарських процесів 
 11. Стратегічний маркетинг  
 12. Маркетингова діагностика  
 13. Управлінський консалтинг
 14. Експертно-консалтингові системи
 15. Маркетинг і консалтинг в готельно-туристичному бізнесі

Освітньо-професійна програма "Маркетингова діагностика та управлінський консалтинг у підприємництві" 2018 р. набору

 1. Глобальна економіка 
 2. Соціальна відповідальність 

      3. Контролінг маркетингових рішень

 1. Маркетингова діагностика  
 2. Управлінський консалтинг
 3. Моделювання маркетингової діяльності
 4. Стратегічний маркетинг  
 5. Виробнича практика
 6. Переддипломна практика
 7. Магістерська робота
 8. Сучасні методи і технології менеджменту    
 9. Бізнес-діагностика
 10. Грантовий консалтинг та діагностика
 11. Маркетингова логістика
 12. Бюджетування та фінансове забезпечення підприємницької діяльності
 13. Управління в е-бізнесі 
 14. Тренінг-курс: ІТ-технології в діагностиці та консалтингу (англійською мовою)
 15. Конфлікт-консалтинг та медіація
 16. Рекламний консалтинг

Інші дисципліни кафедри для рівня "магістр":
Економічна експертиза та управління ризиками

 1. Управлінська діагностика  
 2. Фінансовий аналіз  

Українська