Персонал кафедри

 

 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності (ДІД)

Дербеньова

Лідія Вікторівна


 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор філологічних наук, 2008 р. 10.01.02 – «Російська література» Тема дисертації «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття» (переглянути автореферат дисертації);
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДІД; посада: завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Кафедру документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу очолює з 2011 року доктор філологічних наук, професор, Дербеньова Лідія Вікторівна. Науковий стаж у названому навчальному закладі професора Дербеньової становить 8 років. Дербеньова Л. В. у 1980 році закінчила філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника і свою трудову діяльність розпочала учителем середньої школи.

Науково-педагогічна діяльність розпочата з посади асистента кафедри зарубіжної і російської літератури Прикарпатського національного університету. У 1990-1991 роках Міністерством закордонних справ була відряджена у Сірію у якості викладача-мовника Військової академії. Після повернення в Україну, навчалася в аспірантурі Прикарпатського університету за спеціальністю «Зарубіжна література» під керівництвом д. філол. н., проф. Теплинського М. В. Отримані результати знайшли відображення в кандидатській та покладені в основу докторської дисертації. Кандидатська дисертація з проблем європейського натуралізму була захищена в Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського у 2001 році.

У 2000 році Дербеньова Л. В. розпочала діяльність в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу як сумісник на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності. З 2002 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Теоретичні проблеми культури і літератури стали провідними у дослідженнях Дербеньової Л. В.. Науковий інтерес до літературної теорії призвів до розуміння необхідності продовжити навчання в докторантурі. У 2004 році Дербеньова Л. В. поступила в докторантуру Донецького національного університету за спеціальністю «Теорія літератури», яку успішно закінчила у 2008 році. Захист докторської дисертації відбувся у тому ж 2008 році. Тема дисертації: «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття».

З 2009 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді професора кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Читає курс «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця», керує магістерськими роботами. Проблеми комунікації як науки і складової культури, стають пріоритетними у наукових розвідках Дербеньової Л. В. 

У 2011 році професор Дербеньова Л. В. стала завідувачем кафедри документознавства та інформаційної діяльності. 
Дербеньова Л. В. читає лекційні курси: «Науково-дослідна робота студентів», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Етика ділового спілкування», керує навчальними практиками, курсовими і дипломними роботами.

Дербеньовій Л. В. належать понад 60 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з яких 7 (в тому числі 2 посібники) відображають напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність». За час роботи в університеті професор Дербеньова Л. В.  зарекомендувала себе плідним ученим, висококваліфікованим педагогом, умілим організатором навчально-методичної та наукової діяльності, компетентним керівником, вимогливим до себе і до підлеглих, який заслужено користується авторитетом та повагою серед колег та студентів.


 

       

канд. філолог.наук, професор, заслужений працівник України

П'ятничко

Богдан Петрович


 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук; заслужений працівник освіти України.
наукова спеціальність 10.02.04 “Германські мови”.
Вчене звання: доцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДІД; посада: викладач кафедри ДІД; професор.
Місце роботи за сумісництвом: ІФНТУНГ; кафедра теорії та практики перекладу; посада: професор.
Професійні характеристики:
- засновник  кафедри ДІД; 
- представник лінгвокомунікативного напряму професійної підготовки документознавців;
розробник документів для ліцензування підготовки фахівців із напряму  підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр;

- один із розробників документів для акредитації підготовки фахівців із напряму  підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” і “спеціаліст”;
- однин із розробників  концептуальних засад підготовки фахівців із напряму  “Документознавство та інформаційна діяльність”;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник перекладацької і переддипломної практик; керівник дипломних робіт (понад 50 випускників захистили під його керівництвом дипломи німецькою мовою);
- член Вченої ради ІФНТУНГ;
- член Ради факультету управління та інформаційної діяльності;
- член  методичної ради;
- член Асоціації українських германістів;
- один із засновників товариства “Просвіта”;
- автор 110 публікацій (з них одноосібних – 62 ): 6 посібників із грифом МОНУ, 20 посібників без грифу МОНУ, 2 словники, 7 статей у фахових журналах, 5 статей у наукових нефахових журналах, 21 публікації у збірниках матеріалів конференцій, 15 методичних вказівок.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату; грамоти Івано-франківської обласної ради та ОДА; заслужений працівник освіти України; медаль "Ветеран праці"; медаль "Будівничий України″; стипендіат Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Професійний девіз: Добросовісно сіяти добре, мудре і вічне, гідно готуючи національний генофонд – майбутнє України. Dictum factum (сказано – зроблено).

 

 


        

доктор історичних наук, професор

Малярчук

Олег Михайлович

Науковий ступінь: доктор історичних наук; 2016 р. 07.00.01 – «історія України». Тема дисертації: «Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991)».
Вчене звання: доцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК; посада: професор кафедри ДОК.
Професійні характеристики:
- представник лінгвокомунікативного напряму професійної підготовки документознавців;

- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник практик; керівник дипломних робіт;
- проходив стажування у Вищій Державній Професійній Школі у м. Хелмі (Польща);
- член Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України;
- учасних археологічних експедицій, міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій;

- один із ініціаторів створення наукових часописів і збірників – «Світич», «Калуські історичні студії», «Нам пора для України жить»;

- автор понад 100 наукових публікацій, 3 монографій, колективного навчального посібника «Художня культура рідного краю. Івано-Франківщина» із грифом МОНУ.

Відзнаки й нагороди: грамоти Івано-Франківського обласного управління освіти та науки; Івано-Франківської обласної ради та ОДА.

Професійний девіз: День минув – що сьогодні мною зроблено?

 

       

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Демчина

Любов Іванівна


 

Науковий ступінь:  кандидат наук із соціальних комунікацій; наукова спеціальність27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент. 
Місце роботи за сумісництвом: кафедра державного управління, посада: доцент. 

Професійні характеристики: 
- представник документально-комунікаційного напряму  професійної підготовки документознавців;
- одна із розробників концепції підготовки фахівців за спеціальністю  “Документознавство та інформаційна діяльність” 
- завідувач секції документальних комунікацій; 
- одна із розробників навчального плану для напряму  “Документознавство та інформаційна діяльність” для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст”;

- автор моделі системи документологічної складової підготовки майбутніх фахівців інформаційного профілю України в умовах інформатизації та ступеневої освіти; 
- прихильниця системи документологічної підготовки нової генерації інформаційних кадрів України, у якій враховано перехід від монодокументної до полідокументної парадигми змісту освіти, на поєднанні книгитивно-документивної, документивно-інформаційної та документивно-когнітивної парадигм у підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів інформаційного профілю;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник  переддипломної практик; керівник дипломних робіт;
- відповідальна за організацію ознайомчої, компютерної, виробничої і переддипломної практик
- автор 31 публікацій  (з них одноосібних – 26): статей у фахових журналах – 9, статей у наукових нефахових журналах - 4, публікації у збірниках матеріалів конференцій – 10,  методичних вказівок – 9.

Відзнаки й нагороди: грамоти ректорату. 

Професійний девіз: Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.


 

 

       

кандидат педагогічних наук, доцент

Романишин

Юлія Любомирівна


 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 2011 р., 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», тема дисертації "Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій" (переглянути автореферат дисертації)
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент.
Професійні характеристики: 
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник дипломних робіт; консультант дипломників;
- прихильниця педагогічних підходів до формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
- автор організаційно-педагогічної моделі формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до практичної діяльності;
- цікавлюся питаннями розвитку інформаційного менеджменту та сучасними напрямками документознавства;
- автор 20 публікацій (з них одноосібних – 16): 10 статей у фахових журналах, 5 публікації у збірниках матеріалів конференцій, 5 методичних вказівок; 2 робочих програм до навчальних дисциплін.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату. 
Професійний девіз:  Не зупинятися на досягнутому. У змінному світі незмінною залишається тільки мудрість.


 

       

кандидат філологічних наук, доцент

Григораш

Світлана Михайлівна


 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук; наукова спеціальність10.01.01“Українська література”.
Вчене звання: доцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент.
Професійні характеристики: 
- представник лінгво-комунікативного  напряму  професійної підготовки документознавців;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник дипломних робіт;
- слухач курсів з педагогічної майстерності;
- керівник наукових доповідей студентів; 
- куратор групи ДІД – 08 - 3; 
- автор 7 публікацій  (з них одноосібних – 7): статей у фахових журналах – 6, статей у наукових нефахових журналах – 1, курсів лекцій – 1.
- член товариства “Просвіта”.

Відзнаки й нагороди: грамота ректорату.

        

кандидат філологічних наук, доцент

Бурківська

Лілія Юліанівна


 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 українська мова.
Вчене званнядоцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент. 
Місце роботи за сумісництвом: кафедра державного управління, посада: доцент. 
Професійні характеристики: 
- представник лінгвокомунікативного  напряму  професійної підготовки документознавців;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник переддипломної практики; керівник дипломних робіт;
- член вченої ради факультету управління та інформаційної діяльності;
- секретар вченої ради факультету управління та інформаційної діяльності;
- керівник науково-методичноого семінару кафедри ДОК;
- автор 20 публікацій  (з них одноосібних – 13): практикумів – 2,  збірників тестових завдань до вступних випробувань для абітурієнтів (у співавторстві) – 4; статей у фахових журналах – 7, з яких 1 стаття у співавторстві; публікацій у збірниках матеріалів конференцій – 3; статей у збірниках наукових праць – 9, з яких 1 – у співавторстві; методичні вказівки – 1.

Відзнаки й нагороди: грамота ректорату за високі досягнення в педагогічній та науковій діяльності та з нагоди святкування 15-ї річниці Незалежності України (наказ №189/4 від 22.08.2006р).

Професійний девізНе можна бути вчителем, не вміючи бути учнем.


 

       

асистент, аспірантура

Мельник

Віталій Дмитрович


 

Освіта:  

 • ІФНТУНГ; спеціальність: ДОК; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем; диплом з відзнакою.  
 • Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університетут нафти і газу; кваліфікація: інженер-програміст з спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Аспірантура: 05.13.06 "Інформаційні технології". Аспірант кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

Підвищення кваліфікації:

 • посвідчення референта-перекладача з німецької мови;
 • свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір;
 • психолого-педагогічний семінар з підвищення професійних навичок та вмінь молодих викладачів при ІФНТУНГ;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - 2017);
 • розширений семінар із захисту дисертаційної роботи - 2017.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.

Дисципліни, які викладає:

 • "Електронна комерція";
 • "Захист інформації";
 • "Менеджмент електронних документів";
 • "Інтелектуальні інформаційні системи";
 • "Основи комп'ютерного перекладу";
 • "Сучасні інформаційні технології в перекладі";
 • "Основи автоматизованих систем в перекладі";
 • "Міжнародна інформаційна діяльність";
 • Практика "Комп"ютерна підготовка та машинопис".

Професійні характеристики: 
- прихильник євроінтеграційних процесів в документознавчій та інформаційній сферах освіти, інноваційних  підходів до організації навчально-виховного процесу; 
- викладач, що проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття; керівник комп’ютерної практики та машинопису; керівник та консультант дипломних робіт; 
- автор 40 публікацій  (з них: 8 статей у фахових виданнях та 32 публікації (із них 10 одноосібні) у збірниках праць Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних і науково-методичних конференцій, в тому числі 2 публікації в зарубіжних виданнях).

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату. 

Професійний девіз:  Docendodiscimus (з лат., дослівно — Навчаючи навчаюсь)


 

       

асистент, аспірантура

Лаба

Оксана Василівна


 

 

Освіта:  ІФНТУНГ; спеціальність: документознавство та інформаційна діяльність;кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи; диплом з відзнакою.

Аспірантура: з 2009 - до теперішнього часу часу - аспірантура  Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства; наукова спеціальність 07.00.06 “Iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”; тема кандидатської дисертації “Розвиток електронного діловодства в Україні в період 1995-2010 рр”.

Підвищення кваліфікації:

 • школа педагогічної майстерності ІФНТУНГ;
 • психолого-педагогічний семінар при ІФНТУНГ;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - 2017).

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.

Професійні характеристики: 
- викладач, що проводить практичні та лабораторні заняття; керівник курсових робіт; керівник комп’ютерної практики; керівник дипломних робіт.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату. 

Професійний девіз:  Не бути байдужою.


 

       

кандидат історичних наук

(канд.іст.наук) 2015

Вінтонів

Христина Михайлівна


 

Освіта:  ІФНТУНГ; спеціальність «ДОК»; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи; диплом з відзнакою.

Аспірантура:  заочна аспірантура при Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства: наукова спеціальність 07.00.06 “Iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”; тема кандидатської дисертації “Архівна україніка в Канаді: історія формування документальних комплексів, організація фондів, топографія”.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.

Професійні характеристики: 
- представник інтегрованого документо-комунікативного напряму професійної підготовки документознавців;
- викладач, що проводить практичні заняття; 
- керівник курсових робіт; керівник комп’ютерної практики; керівник дипломних робіт з документно-комунікаційного менеджменту;
- аспірант 4 курсу Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства;
- автор 2 публікацій (з них одноосібних – 2):статей у фахових журналах - 2.
Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату. 

Професійний девіз:  The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. The opposite of faith is not heresy, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference (Elie Wiesel)


 

       

асистент, аспірантура

Гуровська

Ірина Вячеславівна


 

Освіта:

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2007. Спец: «документознавство та інформаційна діяльність»;
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2008. Спец: "державна служба".

Посада:

асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Дисципліни, які викладає:

 • «Аналітико-синтетична переробка інформації»;
 • «Патентознавство»;
 • «Документально-інформаційні комунікації»;
 • «Науково-технічна інформація»;
 • «Вступ до спеціальності».

Сфера наукових інтересів:

Аспірантура: науково-технічна інформація нафтогазової сфери.


 

       

асистент, аспірантура

Ганцюк

Тетяна Дмитрівна


 

Освіта:

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010 «документознавство та інформаційна діяльність»;
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2011«державна служба».

Посада:

асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Дисципліни, які викладає:

 • «Інформаційний менеджмент»;
 • «Інформаційний маркетинг»;
 • «Міжкультурні комунікаці»;
 • «Інформаційна діяльність у політичній сфері».

Сфера наукових інтересів:

Аспірантура: механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій.


 

       

асистент, аспірантура

Опар

Наталія Василівна


 

Освіта:

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2011, спеціальність – «Документознавство та інформаційна діяльність»;
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2012, спеціальність – «Державна служба»​.

Посада:

 • завідувач методичним кабінетом кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

 • асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Сфера наукових інтересів:

Аспірантура: ___


 

 

?

 

 

 

 

 

Українська