Персонал кафедри

 

 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності (ДІД)

Дербеньова

Лідія Вікторівна


 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор філологічних наук, 2008 р. 10.01.02 – «Російська література» Тема дисертації «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття» (переглянути автореферат дисертації);
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДІД; посада: завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Кафедру документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу очолює з 2011 року доктор філологічних наук, професор, Дербеньова Лідія Вікторівна. Науковий стаж у названому навчальному закладі професора Дербеньової становить 8 років. Дербеньова Л. В. у 1980 році закінчила філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника і свою трудову діяльність розпочала учителем середньої школи.

Науково-педагогічна діяльність розпочата з посади асистента кафедри зарубіжної і російської літератури Прикарпатського національного університету. У 1990-1991 роках Міністерством закордонних справ була відряджена у Сірію у якості викладача-мовника Військової академії. Після повернення в Україну, навчалася в аспірантурі Прикарпатського університету за спеціальністю «Зарубіжна література» під керівництвом д. філол. н., проф. Теплинського М. В. Отримані результати знайшли відображення в кандидатській та покладені в основу докторської дисертації. Кандидатська дисертація з проблем європейського натуралізму була захищена в Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського у 2001 році.

У 2000 році Дербеньова Л. В. розпочала діяльність в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу як сумісник на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності. З 2002 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Теоретичні проблеми культури і літератури стали провідними у дослідженнях Дербеньової Л. В.. Науковий інтерес до літературної теорії призвів до розуміння необхідності продовжити навчання в докторантурі. У 2004 році Дербеньова Л. В. поступила в докторантуру Донецького національного університету за спеціальністю «Теорія літератури», яку успішно закінчила у 2008 році. Захист докторської дисертації відбувся у тому ж 2008 році. Тема дисертації: «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття».

З 2009 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді професора кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Читає курс «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця», керує магістерськими роботами. Проблеми комунікації як науки і складової культури, стають пріоритетними у наукових розвідках Дербеньової Л. В. 

У 2011 році професор Дербеньова Л. В. стала завідувачем кафедри документознавства та інформаційної діяльності. 
Дербеньова Л. В. читає лекційні курси: «Науково-дослідна робота студентів», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Етика ділового спілкування», керує навчальними практиками, курсовими і дипломними роботами.

Дербеньовій Л. В. належать понад 60 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з яких 7 (в тому числі 2 посібники) відображають напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність». За час роботи в університеті професор Дербеньова Л. В.  зарекомендувала себе плідним ученим, висококваліфікованим педагогом, умілим організатором навчально-методичної та наукової діяльності, компетентним керівником, вимогливим до себе і до підлеглих, який заслужено користується авторитетом та повагою серед колег та студентів.


 

       

канд. філолог.наук, професор, заслужений працівник України

П'ятничко

Богдан Петрович


 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук; заслужений працівник освіти України.
наукова спеціальність 10.02.04 “Германські мови”.
Вчене звання: доцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДІД; посада: викладач кафедри ДІД; професор.
Місце роботи за сумісництвом: ІФНТУНГ; кафедра теорії та практики перекладу; посада: професор.
Професійні характеристики:
- засновник  кафедри ДІД; 
- представник лінгвокомунікативного напряму професійної підготовки документознавців;
розробник документів для ліцензування підготовки фахівців із напряму  підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр;

- один із розробників документів для акредитації підготовки фахівців із напряму  підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” і “спеціаліст”;
- однин із розробників  концептуальних засад підготовки фахівців із напряму  “Документознавство та інформаційна діяльність”;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник перекладацької і переддипломної практик; керівник дипломних робіт (понад 50 випускників захистили під його керівництвом дипломи німецькою мовою);
- член Вченої ради ІФНТУНГ;
- член Ради факультету управління та інформаційної діяльності;
- член  методичної ради;
- член Асоціації українських германістів;
- один із засновників товариства “Просвіта”;
- автор 110 публікацій (з них одноосібних – 62 ): 6 посібників із грифом МОНУ, 20 посібників без грифу МОНУ, 2 словники, 7 статей у фахових журналах, 5 статей у наукових нефахових журналах, 21 публікації у збірниках матеріалів конференцій, 15 методичних вказівок.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату; грамоти Івано-франківської обласної ради та ОДА; заслужений працівник освіти України; медаль "Ветеран праці"; медаль "Будівничий України″; стипендіат Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Професійний девіз: Добросовісно сіяти добре, мудре і вічне, гідно готуючи національний генофонд – майбутнє України. Dictum factum (сказано – зроблено).

 

 


     

доктор історичних наук, професор

Малярчук

Олег Михайлович

Науковий ступінь: доктор історичних наук; 2016 р. 07.00.01 – «історія України». Тема дисертації: «Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991)».
Вчене звання: доцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК; посада: професор кафедри ДОК.
Професійні характеристики:
- представник лінгвокомунікативного напряму професійної підготовки документознавців;

- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник практик; керівник дипломних робіт;
- проходив стажування у Вищій Державній Професійній Школі у м. Хелмі (Польща);
- член Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України;
- учасних археологічних експедицій, міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій;

- один із ініціаторів створення наукових часописів і збірників – «Світич», «Калуські історичні студії», «Нам пора для України жить»;

- автор понад 100 наукових публікацій, 3 монографій, колективного навчального посібника «Художня культура рідного краю. Івано-Франківщина» із грифом МОНУ.

Відзнаки й нагороди: грамоти Івано-Франківського обласного управління освіти та науки; Івано-Франківської обласної ради та ОДА.

Професійний девіз: День минув – що сьогодні мною зроблено?

 

      

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Демчина

Любов Іванівна


 

Науковий ступінь:  кандидат наук із соціальних комунікацій, 2008 р.;  спеціальність 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Вчене звання: доцент.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент. 

Професійні характеристики: 

- представник документально-комунікаційного напряму  професійної підготовки документознавців;

- одна із розробників концепції підготовки фахівців за спеціальністю  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;

- одна із розробників навчального плану    за спеціальністю  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа для освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» рівнів «бакалавр» і «магістр»;

-автор моделі системи документологічної складової підготовки  фахівців інформаційного профілю України в умовах інформатизації та ступеневої освіти; 
- прихильниця системи документологічної підготовки нової генерації інформаційних кадрів України, у якій враховано перехід від монодокументної до полідокументної парадигми змісту освіти, на поєднанні книгитивно-документивної, документивно-інформаційної та документивно-когнітивної парадигм у підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів інформаційного профілю;

- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник бакалаврських, магістерських робіт;

- відповідальна за організацію бакалаврських та магістерських робіт;

- автор більше 60 публікацій, з них 50  – наукового характеру в т. ч. – 16 у фахових виданнях й 15 – навчально-методичного характеру, в т. ч. – 2 з грифом Міністерства освіти і науки України. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 26 праць, з них 16 наукові в т. ч. – 5 у фахових виданнях. та 10 навчально-методичні, в т. ч. – 2 з грифом Міністерства освіти і науки України.

Відзнаки й нагороди: грамоти ректорату. 

Професійний девіз: чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.


 

 

    Романишин Юлія Любомирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Романишин

Юлія Любомирівна


 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2011 р.), 

спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти»,

тема дисертації: «Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій» 

Вчене звання: доцент (2013 р.)

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК. 

Посада: доцент.

Професійні характеристики: 

- лектор; викладач, який проводить практичні заняття; керівник наукових робіт студентів;

- досліджую сучасні педагогічні підходи до формування готовності майбутніх документознавців до професійної діяльності сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

- цікавлюся проблемами використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій в сучасних системах навчання студентів у ЗВО, питаннями розвитку інформаційного менеджменту, інформаційного маркетингу, інформаційної логістики тощо;

- автор організаційно-педагогічної моделі формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до майбутньої професійної діяльності засобами ІКТ;

- стажування – підвищення професійної кваліфікації на кафедрі професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2018 р.);

- автор понад 70 наукових публікацій (у тому числі, є наукові публікації, які індексуються в наукометричних базах SCOPUS та Index Copernicus), 17 методичних розробок.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату. 
Професійний девіз:  Не зупинятися на досягнутому. У змінному світі незмінною залишається тільки мудрість.


 

        Григораш Світлана Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

Григораш

Світлана Михайлівна


 

1. У 1997 році закінчила філологічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю «Українська мова і література та німецька мова» (диплом ЛЕ ВЕ № 009938).

2. Кандидат філологічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 20.051.02 у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, диплом ДК № 044943.

3. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 12 років 10 місяців. Всі ці роки працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

4. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації:

- 01.09.2001р. - 30.06.2002 р. – прийнята на посаду асистента кафедри документознавства та інформаційної діяльності за сумісництвом; ­

-12.12.2006р. – призначена на посаду асистента кафедри документознавства та інформаційної діяльності, як молодий спеціаліст;

- 18.06.2010р. –  переведена на посаду доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності, як обрана за конкурсом терміном на 5 років згідно контракту.

Участь у науково-педагогічній роботі:

– читає лекційні курси для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» з дисциплін «Інформаційний менеджмент», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Основи науково-дослідної роботи студентів», «Вступ до спеціальності»;

– проводить практичні заняття з вказаних курсів. Розроблено необхідне методичне забезпечення навчальних курсів;

– здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами студентів напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність».

Відзнаки й нагороди: грамоти ректорату.

      

кандидат філологічних наук, доцент

Бурківська

Лілія Юліанівна


 

Місце роботи, посада:

з 2003-дотепер                     Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри документознавства та                                                    інформаційної діяльності.

Досвід роботи:

2001-2004                              Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, асистент кафедри теорії та методики початкового навчання (за сумісництвом).

1997-2005                              ЗАТ «Спільне українсько-нідерландське підприємство «AGB Ukraine»  (проведення маркетингових досліджень:                                                 вимірювання аудиторії засобів масової інформації), регіональний представник.

1998-2003                              Українська гімназія № 1 (м.Івано-Франківськ), вчитель українонародознавства.

1992-1997                              Управління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації, спеціаліст I категорії з відродження                                                   української національної культури, прес-секретар.

1991-1992                              СШ № 69 (м.Дніпропетровськ), вчитель української мови та літератури.

Освіта вища                         (науковий ступінь – кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.01-українська мова (2003); дисертація                                                     «Лексика історичної прози Богдана Лепкого в контексті загальнолітературної та стилістичної норми»);

                                               (вчене звання – доцент (2007)).

1997-2001                             Інститут української мови Національної академії наук України (аспірантура).

1988-1994                              Київський університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – українська мова та література.

1983-1987                              Івано-Франківське музичне училище імені Д. Січинського, спеціальність – скрипка.

Дисципліни, які викладає: «Лінгвістичні основи документознавства», «Теорія комунікації», «Редагування документації».

Професійні здобутки: понад 40 наукових публікацій та 20 навчально-методичних матеріалів.

Сфера наукових досліджень: документна лінгвістика, комунікативна лінгвістика, журналістикознавство, соціальні комунікації, індивідуальний стиль письменника, український фольклор, історія української літературної мови, українська мова (за професійним спрямуванням), мова засобів масової інформації.

Відзнаки й нагороди: грамота ректорату за високі досягнення в педагогічній та науковій діяльності та з нагоди святкування 15-ї річниці Незалежності України (наказ №189/4 від 22.08.2006р).

Професійний девізНе можна бути вчителем, не вміючи бути учнем.


 

      

асистент, аспірантура

Мельник

Віталій Дмитрович


 

Освіта:  

 • ІФНТУНГ; спеціальність: ДОК; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем; диплом з відзнакою.  
 • Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університетут нафти і газу; кваліфікація: інженер-програміст з спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

Аспірантура: 05.13.06 "Інформаційні технології". Аспірант кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

Підвищення кваліфікації:

 • посвідчення референта-перекладача з німецької мови;
 • свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір;
 • психолого-педагогічний семінар з підвищення професійних навичок та вмінь молодих викладачів при ІФНТУНГ;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - 2017);
 • розширений семінар із захисту дисертаційної роботи - 2017.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.

Дисципліни, які викладає:

 • "Електронна комерція";
 • "Захист інформації";
 • "Менеджмент електронних документів";
 • "Інтелектуальні інформаційні системи";
 • "Основи комп'ютерного перекладу";
 • "Сучасні інформаційні технології в перекладі";
 • "Основи автоматизованих систем в перекладі";
 • "Міжнародна інформаційна діяльність";
 • Практика "Комп"ютерна підготовка та машинопис".

Професійні характеристики: 
- прихильник євроінтеграційних процесів в документознавчій та інформаційній сферах освіти, інноваційних  підходів до організації навчально-виховного процесу; 
- викладач, що проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття; керівник комп’ютерної практики та машинопису; керівник та консультант дипломних робіт; 
- автор 40 публікацій  (з них: 8 статей у фахових виданнях та 32 публікації (із них 10 одноосібні) у збірниках праць Міжнародних та Всеукраїнських науково-технічних і науково-методичних конференцій, в тому числі 2 публікації в зарубіжних виданнях).

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату. 

Професійний девіз:  Docendodiscimus (з лат., дослівно — Навчаючи навчаюсь)


 

     

асистент, аспірантура

Лаба

Оксана Василівна


 

 

Освіта:  ІФНТУНГ; спеціальність: документознавство та інформаційна діяльність;кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи; диплом з відзнакою.

Аспірантура: з 2009 - до теперішнього часу часу - аспірантура  Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства; наукова спеціальність 07.00.06 “Iсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни”; тема кандидатської дисертації “Розвиток електронного діловодства в Україні в період 1995-2010 рр”.

Підвищення кваліфікації:

 • школа педагогічної майстерності ІФНТУНГ;
 • психолого-педагогічний семінар при ІФНТУНГ;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - 2017).

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.

Професійні характеристики: 
- викладач, що проводить практичні та лабораторні заняття; керівник курсових робіт; керівник комп’ютерної практики; керівник дипломних робіт.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату. 

Професійний девіз:  Не бути байдужою.


 

   Вінтонів Христина Михайлівна

кандидат історичних наук

(канд.іст.наук) 2015

Вінтонів

Христина Михайлівна


 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, 2014 р., 27.00.02 – «Документознавство, архівознавство», тема дисертації "Українські документально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика пошуку".

Освіта: 

1. ІФНТУНГ; спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних системи; диплом з відзнакою.

2. Аспірантура Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з відривом від виробництва, спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДІД, посада: доцент.

Професійні характеристики: 

- представник інтегрованого документо-комунікативного напряму професійної підготовки документознавців;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; 

- керівник курсових робіт; керівник навчальних практик; керівник бакалаврських робіт з документно-комунікаційного менеджменту;

- автор 7 статей у фахових журналах (у т. ч. 1 англ. м.), 22 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 8 навчально-методичних матеріалів, співавтор 1 довідника.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату; подяки від Корпусу Миру США в Україні. 
Професійний девіз:  «В кожну працю треба вкладати ціле своє серце,  цілого себе, і то в усіх званнях, бо інакше праця не дає добрих наслідків» Андрей Шептицький.


 

       

кандидат філологічних наук, доцент

Пахомов

Володимир Миколайович


 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук (1999); 10.01.01 – «Українська література», тема дисертації: «Творча спадщина Ольги Дучимінської» (1998).

Вчене звання: доцент (2002).

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра документознавства та інформаційної діяльності.

Посада: доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Читав або читає дисципліни: «Адміністративний менеджмент», «Архівознавство», «Діловодство», «Ділова українська мова», «Етика», «Засоби масової інформації», «Зв’язки з громадськістю», «Інформаційна діяльність у державному управлінні», «Кадровий менеджмент», «Культурологія», «Політичні комунікації», «Риторика», «Українська література», «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська та зарубіжна культура», «Управлінське документознавство».

За сумісництвом у різний час протягом 1992–2018 років викладав «Українську мову» та «Українську літературу» в Івано-Франківському вищому професійному училищі № 21; «Ділову українську мову» – в Українському вільному інституті менеджменту і бізнесу, в Івано-Франківському –національному медичному університеті, у Карпатській науково-інженерній фірмі, у Західноукраїнському університеті менеджменту та права, в Івано-Франківському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; «Ділову українську мову» та «Риторику» – в Івано-Франківській філії Міжрегіональної академії управління персоналом; «Українську та зарубіжну культуру», «Культурологію», «Діловодство» – в Інституті менеджменту та економіки «Галицька академія».

Професійні характеристики:

– представник управлінсько-діловодного напряму професійної підготовки документознавців;

– один із засновників  кафедри;

– один із розробників концепції підготовки фахівців за спеціальністю  “Документознавство та інформаційна діяльність” в ІФНТУНГ напряму “Культура”;

– один із авторів концепції лінгвістичної підготовки майбутніх документознавців;

– лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник переддипломної практики; керівник дипломних робіт; консультант дипломників; один із розробників тематики дипломних робіт;

– у різні роки член Вченої ради ІФНТУНГ; член ради факультету управління та інформаційної діяльності; завідувач секції українських філологів  кафедри;

– науково-методичне стажування проходив з 10 жовтня 2016 р. по 10 листопада 2016 р. на кафедрі історіографії та джерелознавства факультету історії, політології та міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»:

– член Наукового товариства ім. Шевченка (2013);

– автор понад 150 наукових і навчально-методичних публікацій, у т. ч. монографії «Творча спадщина Ольги Дучимінської» (2001), колективного навчального посібника «Наукова робота: стилістичні поради» (2012) із грифом МОНУ.

Відзнаки й нагороди: подяки ректорату ІФДТУНГ (1999), Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (2012; 2017), грамота ректорату Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (2009), медаль «50 років ІФНТУНГ» (2017).

Професійний девіз: Ні дня без нового /  Скільки живеш – стільки й учися.


 

   

асистент, аспірантура

Ганцюк

Тетяна Дмитрівна


 

Освіта:

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010 «документознавство та інформаційна діяльність»;
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2011«державна служба».

Посада:

асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Дисципліни, які викладає:

 • «Інформаційний менеджмент»;
 • «Інформаційний маркетинг»;
 • «Міжкультурні комунікаці»;
 • «Інформаційна діяльність у політичній сфері».

Сфера наукових інтересів:

Аспірантура: механізми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій.


 

   Опар Наталія

асистент, аспірантура

Опар

Наталія Василівна


 

Освіта:

 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2011, спеціальність – «Документознавство та інформаційна діяльність»;
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2012, спеціальність – «Державна служба»​.

Посада:

 • завідувач методичним кабінетом кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

 • асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Сфера наукових інтересів:

Аспірантура: ___


 

 

?

 

 

 

 

 

Українська