Наукова діяльність

Додаткова інформація: 

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри пов’язані з використанням інженерно-геодезичних методів в землеустрої, при будівництві та експлуатації нафто-газових споруд, атомних електростанцій, екологічних дослідженнях, кадастрі, а також:

  • Інвентаризація та зонування земель, Формування території населених пунктів

                          

  • Дистанційне зондування земної поверхні, картографічна основа для створення цифрових навігаційних та 3-D карт   
        
 
  • Кадастр природних ресурсів на основі ГІС та GPS технологій. Система глобального позиціювання GPS 
                                             
 
  • Паспортизація магістральних газопроводів та автомобільних доріг
         

 

Публікації кафедри:

2004 рік

1. Ільків Є.Ю. До методики спостережень за кренами баштових споруд // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва:-Зб.наук.праць. –Львів, 2004.

2. Кравець О.Я. Розрахунок паводочного стоку на основі ЦМР // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. –Львів: 2004.

3.Кравець О.Я. Урахування факторів рельєфу під час дослідження ерозійних процесів / / Науковий вісник №3/9. -Івано-Франківськ: Факел, 2004.

4. Кравець О.Я. Моделювання гідрологічних процесів в Карпатах на основі цифрової моделі рельєфу // Матеріали науково-практичної конференції. -Алушта, 2004.

5. Дутчин М.М. Дослідження осідань поверхні грунту в умовах статичних навантажень фундаментів споруд // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва:-Зб.наук.праць. –Львів, 2004.

6. Демчук В.В. Визначення доступності районів міста Івано-Франківська відносно його вокзалу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. – Львів, 2004.

 2005 рік

1. Ільків Є.Ю. Інвентаризація земель сховищ підземного зберігання газу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва:-Зб.наук.праць. –Львів, 2005.

2. Ільків Є.Ю., Рудий Р.М., Пилип'юк Р.Г., Бурак К.О. До питання оцінки знань студентів геодезичної і землевпорядної спеціальності методом тестування // Концептуальні підходи до діагностики оцінки рівня знань студентів, впровадження системи комп'ютерного тестування та їх вплив на підвищення якості підготовки фахівців: Науково-методична конференція (ІФНТУНГ, 23-24 листопада 2005р.).-Івано-Франківськ, 2005.

3. Рудий Р.М., Кравець Я.С., Кравець О.Я. Визначення морфометричних характеристик рельєфу для класифікації сільськогосподарських угідь // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. – Львів: ”Ліга-прес”, 2005.-С. 362-366.

4. Рудий Р.М., Кравець Я.С., Кравець О.Я. Моделювання рельєфу при вирішенні інженерних та екологічних задач // Науковий вісник ІФНТУНГ №1-10, 2005.

5.Кравець О.Я . Алгоритм прогнозування паводочного стоку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. -Київ, 2005.

6. Дутчин М.М. Дослідження точності та інформативності визначення осідань фундаментів інженерних споруд // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. Львів, ЛІГА- прес 2005.

7. Дутчин М.М., Мельниченко Г.Г. До визначення максимальних осідань поверхні грунту за межами завантаженого контуру // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. -Львів, 2005.

8. Демчук В.В. Зонування території міста з врахуванням екологічних факторів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. – Львів: «Ліга-прес», 2005.

9. Демчук В.В. Зонування території населеного пункту за рівнем забруднення грунтів викидами підприємств нафтогазової промисловості // Науковий вісник ІФНТУНГ №1 (19).

2006 рік

1. Дутчин М.М., Біда І.В. Дослідження врахування впливу крутизни схилів на точність визначення площ земельних ділянок.// Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. -Львів, 2006.

2007 рік

1. Рудий Р.М., Кравець Я.С., Кравець О.Я., Бахмат О.В. Числові критерії оцінки складності гірськолижних транс. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб.наук.праць. -Львів, 2007.

2.Рудий Р.М., Кравець Я.С., Кравець О.Я., Бахмат О.В. Моделювання екологічної ситуації в регіоні на основі цифрових моделей рельєфу // Науковий вісник ІФНТУНГ №1/15. -Івано-Франківськ: Факел, 2007.

3. Рудий Р.М., Кравець О.Я. Використання цифрових моделей рельєфу при розв'язанні інженерних задач // Науковий вісник ІФНТУНГ №2/16. -Івано-Франківськ: Факел, 2007.

4. Дутчин М.М., Мельниченко Г.Г., Біда І.В. Визначення оптимального положення деформованих марок при спостереженні за вертикальними переміщеннями фундаментальних споруд газокомпресорних станцій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. - Львів: 2007.

 2008 рік

Ільків Є.Ю., Бурак К.О., Рудий Р.М. Нові навчальні видання для дисципліни «Геодезичні прилади» // Геодезія, картографія і аерознімання: Міжвідомчий науково-технічний збірник. –Львів, -Вип.70,-2008.

2. Рудий Р.М., Кравець Я.С., Приймак Д.П., Кравець О.Я . Дослідження гідрологічних і ерозійних процесів в Прикарпатті // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. -Ужгород, 2008.

3.Рудий Р.М., Кравець О.Я., Керкер В.Б., Бахмат О.В. До прогнозу снігових лавин // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. -Ужгород, 2008.

4. Кравець О.Я., Рудий Р.М. Статистичні дослідження рельєфу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. -Львів, 2008.

5. Кравець О.Я. Використання ГІС-технологій при гідрологічних розрахунках // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. Технічні науки. -Вип. 13. -Івано-Франківськ, 2008.

6. Матіщук А.В., Мандрик О., Скриль В. До питання формування комплексного територіального кадастру природній ресурсів Карпатського національного природного парку // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: Збірник матеріалів XIII науково-технічного симпозіуму. –Алушта, 2008.

2009 рік

1. Ільків Є.Ю., Бахмат О.В. Землевпорядники будуть доти, допоки буде земля - Студент Прикарпаття, вересень, 2009. №8 (1006).

2. Ільків Є., Горзов О . Стажування за кордон інтерв'ю - Студент Прикарпаття, 2009 р.

3. Ільків Є.Ю. Лісевич М.П. Підвищення педагогічної майстерності викладачів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» з використанням досвіду виробничих організацій // Методика розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності педагогів технічних ВНЗ: Всеукраїнська науково-методична конференція (27-29 квітня 2009 р.). –Івано-Франківськ, 2009.

4. Лісевич М.П., Мельниченко Г.Г . Геодезичні спостереження – основа інженерно-екологічного моніторингу на ПСГ // Матеріали науково-практичної конференції 10 грудня 2009 р. -Коломия, 2009.

5. Дутчин М.М., Біда І.В., Мельниченко Г.Г. Дослідження точності визначення площ земельних ділянок з врахуванням кількості контурних точок та їх розташування // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип.І (17).

6. Дутчин М.М., Ільків Є.Ю., Лісевич М.П. Аналіз репрезентативності завдань різного рівня складності в структурі текстового білету // Землевпорядна освіта в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. -Рівне, 2009.

7. Дутчин М.М., Ільків Є.Ю. Лісевич М.П. Досвід підготовки інженерів-землевпорядників в ІФНТУНГ // Землевпорядна освіта в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. -Рівне, 2009.

8. Матіщук А.В., Рудий Р., Бахмат О. Використання ЦМР при проектуванн лижних трас та траверсів туристичного курорту “Буковель” // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. -Львів, 2009.

9.Матіщук А.В., Мандрик О., Скриль В., Керкер В . До питання паспортизації автомобільних доріг // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS -технології: Збірник матеріалів XIV науково-технічного симпозіуму.-Алушта, 2009.

10. Демчук В.В. Зонування території населеного пункту за рівнем забруднення ґрунтів викидами підприємств нафтогазової промисловості (на прикладі м. Івано-Франківська) // Науковий вісник. – ІФНТУНГ. -2009. -№1.

11.Бахмат О.В. Визначення пересіченості рельєфу лижних бігових трас // Геодезія, картографія і аерознімання: Міжвід.наук.-техн.збірник.-Львів.- 2009. -Вип.71.

12.Клід Н. Перспективи використання спеціалізованих геоінформаційних систем у нафтогазовому комплексі. // Науковий вісник ІФНТУНГ, №2 . –Івано-Франківськ, 2009.

2010 рік

Ільків Є.Ю., Дутчин М.М., Біда І.В. До питання точності визначення втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земельних ділянок, розташованих на схилах // Сучасні проблеми використання й охорони земель в умовах розвитку ринкових відносин: - Міжнародна науково-практична конференція присвячена 65-річчю факультету інженерів землевпорядкування (15-16 жовтня 2009 р., м.Харків): Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». –Харків. -2010. -№6.

Ільків Є.Ю., Лісевич М.П., Дутчин М.М. Деякі питання формування тестового білета // Розвиток науки та освіти в освітніх закладах України в контексті Болонського процесу: ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція (26-27 листопада 2009 року), Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім.Даля. -.Сєвєродонецьк, 2010.

3. Ільків Є.Ю., Лісевич М.П., Мандрик О.М., Рудий Р.М. Підготовка фахівців землевпорядного профілю для Прикарпаття // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

4. Ільків Є.Ю., Матіщук А.В., Приймак Д.П . Структура ГІС комплексного кадастру природних ресурсів Карпатського національного природного парку V міжнародна науково-практична конференція // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

5. Ільків Є.Ю., Кухтар Д.В. Аналіз методів оцінки стійкості реперів висотної основи // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

6. Матіщук А.В., Скриль В., Керкер В., Кундельська Т., Соломій К. До питання інвентаризації знищених, змитих та замулених внаслідок стихійного паводку земель // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовищ a : GPS і GIS -технології: Збірник матеріалів XV науково-технічного симпозіуму. –Алушта, 2010.

7. Дутчин М.М., Ільків Є.Ю., Біда І.В. До питання точності відображення меж грунтових різновидів при крупномасштабному картографуванні грунтів; V міжнародна науково-практична конференція // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

8. Дутчин М.М., Ребега О.В. Дослідження точності визначення площ земельних ділянок при кадастрових зніманнях // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

9. Галярник М.В., Ільків Є.Ю., Романюк В.В. Пропозиції щодо конструкцій геодезичних і межових знаків // Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні: V міжнародна науково-практична конференція (28-30 жовтня 2010р.). –Ужгород, 2010.

10. Матіщук А.В. Паспортизація автомобільних доріг // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірник наукових праць. -Львів, 2010 (ІІ, 20).

11. Кравець О.Я., Кравець Я.С., Ребега О.В. Дослідження морфометричних характеристик на основі ЦМР // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки “Галицька академія”. Технічні науки. -Вип. 18/2. -Івано-Франківськ, 2010.

12. Демчук В.В. Використання методів нечіткої логіки для визначення рівня забруднення грунтів викидами підприємств нафтогазової промисловості // Науковий вісник. – ІФНТУНГ. -2010. -№ 2 (24).

 2011 рік

1. Рудий Р.М. Визначення площ земельних ділянок у гірських районах // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2011 - № 1(21).

2. Рудий Р.М., Керкер В.Б., Ткачук Г.І. Визначення експозиції земельних ділянок для врахування їхніх екологічних характеристик та вартості // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011 - № 75.

3. Рудий Р.М., Підлуська К.Д. Морфологічні характеристики шляху снігової лавини // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011 - № 75.

4. Ільків Є.Ю., Тревого І.С., Ткаченко Ю.Ф. Вплив зміни положення п'ятки рейки на точність високоточного нівелювання -Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Зб.наук.праць.-Львів, Ліга-прес, вип.1, 2011. 69-71с.

5. Рудий Р.М. Визначення площ земельних ділянок у гірських районах - Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Зб.наук.праць.-Львів, Ліга-прес, вип.1, 2011. 208-211с.

6. Ільків Є.Ю., Тревого І.С., Ткаченко Ю.Ф. Залежність точності цифрового нівелювання від зміни положення нівеліра по висоті. -Геодезія, картографія і аерознімання.-Міжвідомчий науково-технічний збірник, Львів.-Вип.70.

7. Ільків Є.Ю., Тревого І.С., Ткаченко Ю.Ф. Залежність точності цифрового нівелювання від зміни положення нівеліра по висоті. -Вісник геодезії та картографії. -№ 3. -К., Укргеодезкартографія, 2011. – C .3-4.

8. Ільків Є.Ю., Тревого І.С., Кухтар Д.В. Вдосконалення барабанчика оптичного мікрометра нівеліра. -VII міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», присвячена 165-річчю від дня народження М.М.Міклухо-Маклая, м.Чернігів 25-27 травня 2011 р.

9. Ільків Є.Ю., Кухтар Д.В. Використання електронного тахеометра при роботі у безрефлекторному режимі для спостережень за переміщеннями надземних переходів магістральних газопроводів. - VII міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», присвячена 165-річчю від дня народження М.М.Міклухо-Маклая, м.Чернігів 25-27 травня 2011 р.

10. Ільків Є.Ю., Лісевич М.П., Біда І.В., Галярник М.В. Участь у семінарах у рамках проекту міжнародного банку реконструкції та розвитку - складова саморозвитку педагогічної майстерності викладачів кафедри землевпорядкування та кадастру. - Всеукраїнська науково-методична конференція «Теорія і методика саморозвитку педагогічної майстерності педагогів вищих технічних навчальних закладів України». 30 травня – 1 червня 2011 р., м.Івано-Франківськ.

11. Рудий Р.М., Гера О.В. Визначення пересіченості рельєфу місцевості при проектуванні лижних трас. –Інженерна геодезія. –Київ, 2011. Вип.57. с.178-184.

12. Дутчин М.М., Мельниченко Г.Г. Дослідження деформаційних характеристик фундаментів споруд газокомпресорних станцій. –Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика». –Івано-Франківськ. -2011 (10-14 жовтня).

13. Гера О.В. Автоматизація процесу визначення параметрів рельєфу лижних трас //Геодезія, картографія і картографія.–Вип.74, 2011. с.102-107.

14. Ільків Є.Ю., Кухтар Д.В. Дослідження точності геодезичного контролю балкових переходів магістральних газопроводів при роботі електронним тахеометром у безрефлекторному режимі. Всеукраїнська науково-практична конференція «Безпека об'єктів нафтогазового комплексу» 5-7 жовтня 2011 р., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу . С.17-23.

 2012

1. Рудий Р., Підлуська К. Аналіз шляху та швидкості сходження снігової лавини // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць – Вип. ІІ (24), 2012. – С. 170 – 172.

2. Підлуська К.Д. Аналіз фізичної моделі снігової лавини // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: наук.-техн. журнал – Івано-Франківськ, Вип. 2 (6), 2012. – С. 101 – 104.

3. Тревого І., Ільків Є., Галярник М., Підлуська К. Обґрунтування точності контролю закладки, обстеження та оновлення геодезичних пунктів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць – Вип. І (23), 2012. – С. 91 – 95.

4. Дутчин М., Мельниченко Г., Біда І., Скриль В. Дослідження деформаційних характеристик фундаментів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій з використанням методів механіки ґрунтів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць – Вип. ІІ (24), 2012. – С. 86 – 88.

5. Тревого І., Ільків Є., Кухтар Д., Досин С. Вплив температури ґрунту на висотне положення реперів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць – Вип. ІІ (24), 2012. – С. 48 – 50.

6. Рудий Р., Кравець О., Кравець Я., Приймак Д., Соловей Г. Класифікація земельних угідь за елементами рельєфу // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць – Вип. ІІ (24), 2012. – С. 151 – 154.

7. Рудий Р.М., Підлуська К.Д. Моделювання процесів сходження снігових лавин у Карпатах // Доповіді І-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”: зб. матер. конф. 20-22 вересня 2012р, м. Івано-Франківськ. – С. 101 – 102.

8. Рудий Р.М., Ільків Є.Ю., Галярник М.В. Кадастр екологічних аномалій // Доповіді І-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”: зб. матер. конф. 20-22 вересня 2012р, м. Івано-Франківськ. – С. 100.

9. Рудий Р.М., Тимків Н.Н., Галярник М.В. ГІС як складова ноосфери та застосування її в дослідженні навколишнього середовища // Доповіді І-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування”: зб. матер. конф. 20-22 вересня 2012р, м. Івано-Франківськ. – С. 103 – 105.

10. А.В. Матіщук, В.А. Скриль. Підсистема “Екологічні явища і процеси КНПП “ГІС Комплексного кадастру природних ресурсів Карпатського національного природного парку” // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”, 24-27 жовтня 2012р, Ужгород. – С. (3 сторінки)

11. М .М. Дутчин, Є.Ю. Ільків, І.М. Сиротинська, Ю.П. Гнатюк. Дослідження точності відображення кадастрових об'єктів // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та природокористуванні”, 24-27 жовтня 2012р, Ужгород. – С. 65 – 67.

12. Дутчин М.М., Гера О.В., Сиротинська І.М. До питання точності визначення координат межових знаків земельних ділянок при кадастрових зніманнях. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “ Кадастр в глобальному та локальному вимірі ”, 03-07 вересня 2012 р. НУ “ Львівська політехніка ” , м. Львів.

13. Оксана Гера. Дослідження рельєфу території для облаштування спортивних комплексів. XVII Міжнародний науково-технічний симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS - технології”, м. Алушта (Крим), 2012. – С. 210 – 211.

14. Дмитро Приймак, Тетяна Грицюк, Володимир Скриль. Геодезичний моніторинг деформацій та напружень магістральних газопроводів // XVII Міжнародний науково-технічний симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS - технології”, м. Алушта (Крим), 2012. – С.

 2013 рік

Назва публікації

Видавництво

Обсяг публікації

Автори і співавтори

Гриф МОНУ

Друковані у Scopus, Webometrics

Участь в конференції

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Застосування магніторозвідки для визначення довжини грунтових реперів

Вісник геодезії та картографії. -№ 5 .-К., Укргеодезкартографія,  2012

C.18-21

4 сторінки

Є.Ільків,

І. Тревого,

М. Галярник

 

 

 

 

Фахове видання

2.

Визначення геометричних параметрів геодезичних стінних знаків за допомогою ультразвуку

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Зб.наук.праць.-Львів, Ліга-прес, вип.2, 2013

C.31-33

3 сторінки

Є.Ільків,

І.Тревого, М.Галярник,

В.Яворський

 

 

 

Фахове видання

3.

Обгрунтування точності геодезичних робіт для визначення вертикальних зміщень опор надземних трубопроводів

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Зб.наук.праць.-Львів, Ліга-прес, вип.1, 2013

С.55-57

3 сторінки

Є.Ільків,

О.Ванчура,

Д.Кухтар

 

 

 

Фахове видання

4.

Аналіз можливостей інженерно-

геофізичних методів для розшуку геодезичних знаків

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Зб.наук.праць.-Львів, Ліга-прес, вип.1, 2013

C.70-72

3 сторінки

Є.Ю.Ільків,

І. С. Тревого,

М. В. Галярник

 

 

 

 

Фахове видання

5.

Дослідження температурних деформацій надземних трубопроводів методом кореляційного аналізу

Вісник геодезії та картографії. -№2  .-К., Укргеодезкартографія,  2013

С.12-15

4 сторінки

Є.Ю.Ільків,

І. С. Тревого,

Д.В.Кухтар

 

 

 

 

Фахове видання

6.

Геодезический  мониторинг  надземных  магистральных газопроводов в Карпатском  регионе

Геопрофи. –М.–№2, 2013. –С.46-48

С.46-48

3 сторінки

Є.Ю.Ільків,

І. С. Тревого,

Д.В.Кухтар

 

 

 

 

-

7.

Оптимізація використання плівкових відбивачів для спостереження за деформаціями інженерних споруд

Геодезія, картографія і аерознімання.-Міжвідомчий науково-технічний збірник, Львів.-Вип.78, 2013

С.146-148

3 сторінки

Є.Ю.Ільків,

І. С. Тревого,

Д.В.Кухтар

 

 

 

 

Фахове видання

8.

До питання точності визначення координат межових знаків земельних ділянок при кадастрових зніманнях

Геодезія, картографія і аерознімання.-Львів.-Вип.77, 2013

С.85-88

4 сторінки

М.М.Дутчин,

О.В.Гера,

І.М.Сиротинська

 

 

 

Фахове видання

9.

Дослідження інформативності осідань поверхні грунту за межами завантаженого контуру

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Львів, вип.ІІ (26), 2013

С.69-71

3 сторінки

М.М.Дутчин,

О.В.Гера,

І.В.Біда,

 

 

 

 

Фахове видання

10.

Дослідження осідань поверхні грунту і реперів під впливом статичних навантажень фундаментів споруд

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Львів, вип.ІІ (26), 2013

С.72-75

4 сторінки

М.М.Дутчин,

Т.Грицюк

 

 

 

Фахове видання

11.

Експериментальні кадастрові роботи з покращення кормових угідь

Геодезія, картографія і аерознімання.-Львів. 2013

С.67-73

7 сторінок

О.Є.Лудчак,

М.С.Маланчук

 

 

 

Фахове видання

Тези

1.

Аналіз валідності завдань у структурі тестового білета

Вища освітав Україні і Болонський процес: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. /Редкол: І.І. Тимошенко (голова) та ін.–К.:Вид-во Європ.ун-ту, 2013.

19 жовтня 2012 http://conf-bpspp.e-.in.ua/conference.php

с.51-54

4 сторінки

Ільків Є.Ю.,

Дутчин М.М.,

Лісевич М.П.,

Присяжнюк О.Т

 

 

Вища освіта в Україні і Болонський процес: стан, проблеми, перспективи: Міжнародна науково-практичної інтернет-конференції. Київ, 3 грудня 2012 р.

 

2.

Аналіз факторів виникнення та поширення снігових лавин в Українських Карпатах

Видавництво Львівської політехніки. Львівське астрономо-геодезичне товариство. –Львів, 2013

С.244-246

3 сторінки

Матіщук А.В.,

Серант О.В.,

Смолій К.Б.

 

 

ХУІІІ Міжнар. науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS технології. –Алушта, Крим. 10-15 вересня 2013

 

3.

Застосування ГІС-технологій при організації комплексного моніторингу території Домбровського калійного кар’єру

ХУІІІ науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS технології. –Алушта 2013

С.170-172

3 сторінки

Сиротинська І.М.,

Дутчин М.М.,

Церклевич А.

 

 

ХУІІІ Міжнар. науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS технології. –Алушта, Крим. 10-15 вересня 2013

 

4.

Геодезичний моніторинг магістральних трубопроводів на зсувонебезпечних ділянках

ХУІІІ науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS технології. –Алушта, 2013

С.343-347

5 сторінок

Приймак Д.,

Третяк К.

 

 

ХУІІІ Міжнар. науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS технології. –Алушта, Крим. 10-15 вересня 2013

 

5.

До питання точності координування меж земельних ділянок при інвентаризації земель

ХУІІІ Міжнар. науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS технології. –Алушта, 2013

С.90-92

3 сторінки

Дутчин М.М.,

Гера О.В.

 

 

ХУІІІ Міжнар. науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS технології. –Алушта, Крим. 10-15 вересня 2013

 

6.

До розрахунку точності визначення осідань фундаментів інженерних споруд в процесі ущільнення грунтів

Зб.матеріалів ХУІІІ Міжнар.науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS технології. –Алушта, 2013

С.241-243

3 сторінки

Дутчин М.М.,

Грицюк Т.,

Біда І.В.

 

 

ХУІІІ Міжнар. науково-технічний симпозіум "Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS технології. –Алушта, Крим. 10-15 вересня 2013

 

2014 рік

Назва публікації

Видавництво

Обсяг публікації

Автори і співавтори

Гриф МОНУ

Друковані у Scopus, Webometrics

Участь в конференції

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

 

 

Причини, наслідки і шляхи протидії зміни клімату

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: географія. –Тернопіль: СМП «Тайп». №1 (вип.36), 2014

9 с.

С.35-43

Приходько М.М.

 

 

 

Фахове видання України

2

Дослідження точності крупномасштабного картографування грунтів

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія, Землеустрій. Природокористування Вип.3, 2014

 

4 с.

С.99-102

 

 

Дутчин М.М.,

Галярник М.В.,

Ільків Є.Ю.

 

 

 

 

3

Про необхідність внесення доповнень в «Акт здачі геодезичних пунктів для нагляду за збереженням»

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія, Землеустрій. Природокористування Вип.3, 2014

6 с.

С.66-71

Тревого І.С.,

Ільків Є.Ю.,

Галярник М.В.

 

 

 

 

4

Історія межових знаків в Україні

 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія, Землеустрій. Природокористування Вип.3, 2014

8 с.

С.76-83

Ільків Є.Ю.,

Галярник М.В.,

Дутчин М.М.

 

 

 

 

5

Дослідження точності побудови планових знімальних мереж при інвентаризації земель населених пунктів

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія, Землеустрій. Природокористування Вип.3, 2014

6 с.

С.48-53

Дутчин М.М., Грицюк Т.І.,   Ільків Є.Ю.,    

Біда І.В.

 

 

 

 

6

Кадастр геодезичних пунктів

 

 

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Зб.наук.праць. –Львів, Ліга-прес, вип.ІІ (28), 2014

4 с.

С.92-95

Тревого І.С.,

Ільків Є.Ю.,

Галярник М.В.

 

 

 

Фахове видання України

7

Можливості ядерно-фізичних методів виявлення геодезичних пунктів

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Географія, Землеустрій. Природокористування Вип.3, 2014

4 с.

С.84-87

Ткаченко Ю.Ф., Ільків Є.Ю., Галярник М.В.

 

 

 

 

8

Cadastr zoning of contaminated territories

Latvia Uniersiti of agriculture. Baltic surveying proceeding of scientific methodical conference  “Baltic surveying 14”, 2014

3 c.

С.6-8

Perovych I., Ludchak O.

 

 

 

Зарубіжне видання

Тези

 

9

Сучасний стан метрологічного забезпечення контролю якості та стану стінних геодезичних знаків

Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 2014

2 с.

С.143-144

Ільків Є.Ю., Галярник М.В.

 

 

«Проблеми технічного регулювання та якості»: 4-а Всеукраїнська науково-практична конференція. 9-10 травня 2014

 

10

 

 

 

 

Особливості використання грунтових реперів при спостереженнях за осіданнями фундаментів інженерних споруд

Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне, 2014

2 с.

Дутчин М.М.,

Ільків Є.Ю.,

Галярник М.В.

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г.Черняги.     

5-6 листопада  2014

 

11

 

 

 

 

Особливості застосування сучасних інформаційних технологій для навчання студентів напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» з дисципліни «Геодезичне приладознавство»

Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне, 2014

2 с.

Ільків Є.Ю., Галярник М.В., Дутчин М.М.

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г.Черняги.     

5-6 листопада  2014

 

12

Визначення розподілу величини сонячної енергії залежно від  характеристик рельєфу

Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне, 2014

3 с.

Кравець О.Я., Кравець Я.С.

 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г.Черняги.     

5-6 листопада  2014

 

13

Topographic and Geodesic Support of Recreation Lands

Jaroslaw, Polska.

2 c.

M.P.Lisevych, Yu.I.Mykhaylyuk

 

 

Materialy konferenciji naukowoji “Wspolczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarchych”.

4-5 marca 2014

 

Yu.I.Mykhaylyuk

 

2015 рік

Назва публікації

Видавництво

Обсяг публікації

Автори і співавтори

Гриф МОНУ

Друковані у Scopus, Webometrics

Участь в конференції

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Стан використання, проблеми землеустрою та екологічної безпеки земель у Карпатському регіоні України

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ, 2015. – № 1 (11). – С. 91-98.

8 с.

Приходько М.М.

 

 

 

фахове видання України

2

До питання управління річковими басейнами

Фізична географія та геоморфологія – К.: Обрії, 2015.  – Вип. 1 (77). – С. 48-55.

7 с.

Приходько М.М.

 

 

 

фахове видання України

3

Проект землеустрою – основа раціонального природокористування і управління навколишнім середовищем

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-технічний журнал. – Івано-Франківськ: Голіней, 2015. – № 2(12). – С. 128-133.

6 с.

Приходько М.М.

 

 

 

фахове видання України

4

Оптимізація і планування агроландшафтів

Фізична географія та геоморфологія. – К.: Обрії, 2015. – Вип. 2 (78) – С. 21-28.

8 с.

Приходько М.М.

 

 

 

фахове видання України

5

Відновлення забруднених нафтою і нафтопродуктами земель

Наукові записки тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2015. – № 1(випуск 38). – С. 176-180.

5 с.

Приходько М.М.

 

 

 

фахове видання України

6

Геомагнітна  діагностика режимів  роботи цифрового нівеліра

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Зб.наук.праць. -Львів, Ліга-прес, вип.І (29), 2015. –C.178-180

3 с.

І. С. Тревого,

Є.Ю. Ільків,

М. В. Галярник

М. М. Дутчин,

М.В. Новосільський

 

 

 

фахове видання України

7

Публічні кадастрові карти. Світовий досвід

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Зб.наук.праць. -Львів, Ліга-прес, вип.ІІ (30), 2015. –C.53-55

3 с.

І. С. Тревого,

Є.Ю. Ільків,

А.В. Матіщук,

 М. В. Галярник

 

 

 

 

 

фахове видання України

8

Досвід використання нових технологій для вивчення дисципліни "Геодезичне приладознавство”

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Зб.наук.праць. -Львів, Ліга-прес, вип.ІІ (30), 2015. –C. 19-20

2 с.

І. С. Тревого,

Є.Ю. Ільків,

М. В. Галярник

М. М. Дутчин

 

 

 

фахове видання України

9

Дослідження точності побудови планових знімальних мереж при інвентаризацій земель населених пунктів

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Зб.наук.праць. -Львів, Ліга-прес, вип.І (29), 2015. –C. 53-56

4с.

М. М. Дутчин,

1. Біда,

Т. Грицак,

М. Ничвид

 

 

 

фахове видання України

10

Рейтингове оцінювання в управлінні соціально-економічним розвитком регіону

«Evropský časopis ekonomiky a managementu» European Journal of Economics and Management., Чехія 2015. – Том 1. – Вип.3. –С.61-66

6 с.

 І.Л. Боднарук

 

 

 

зарубіжне видання

11

Соціально-економічний розвиток регіонів України : проблеми та перспективи

Наука й економіка/ Науково-теоретичний журнал - Хмельницького економічного університету -No 3 (39)- 2015.-С.86-92

6 с.

І.С. Благун,

І.Л. Боднарук

 

 

 

фахове видання

України, міжнародна науко метрична база РИНЦ

12

Кадастрова система України в контексті світового досвіду

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. Вип.1(29). 2015. Львівська політехніка. –С.15-19

5 c

Л. Перович,

О. Лудчак

 

 

 

фахове видання України

13

Румунсько-українська транскордонна мережа: управління земельними ділянками забрудненими нафтопродуктами: інформаційний бюлетень

 

– Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М.

99 с.

Я. О. Адаменко,

М. М. Приходько,

О. М. Мандрик,

Л. М. Архипова,

Л. Є. Шкіца та ін.

 

 

 

 

Тези

1

Конструктивно-географічні принципи сталого землекористування та розроблення проектів землеустрою

– Львів, 2015. – С. 121-124

4 с.

М.М. Приходько

 

 

Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. Матеріали доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 15-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 14-16 травня 2015)

+

2

Формування природно-заповідної мережі та збереження біорізноманіття в Карпатському регіоні

– Путила, 2015. – С. 25-28

4с.

М.М. Приходько

 

 

Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали доповідей другої Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня, 2015).

+

3

Збереження знаків висотної геодезичної основи газокомпресорних станцій

- Київ. - С.22.79-22.81

3 с.

Є.Ю. Ільків,

М. В. Галярник,

М. М. Дутчин

 

 

XII Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2015» 28-29 квітня 2015 року

 

4

Застосування інформаційний технологій для вивчення дисципліни «Геодезія»

- Івано-Франківськ,  

- C.155-156

2 с.

Є.Ю. Ільків,

М. В. Галярник,

І.І. Цимбалюк

 

 

II Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості», 6 ­ – 9 жовтня 2015,

+

5

Обгрунтування  розміщення  грунтових  реперів  для  спостережень  за  осіданнями  фундаментів  інженерних  споруд газокомпресорних  станцій

- Івано-франківськ.

- C.44-46

3 с.

М. М. Дутчин,

Є.Ю. Ільків,

М. В. Галярник,

М.В.  Новосільський

 

 

4-та міжнародна науково-технічна конференція

«Нафтогазова енергетика 2015», 21-24 квітня 2015 р.

 

+

6

Використання цифрового моделювання для дослідження екологічних проблем в сільському господарстві.

- Запоріжжя, -С.25-28

4 c.

 О.Я. Кравець,

Я.С. Кравець.

 

 

ХXXIV Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний потенціал світової науки - ХХІ сторіччя", 13-17 жовтня 2015 р.

 

7

Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону на основі рейтингу 

- Київ:  Аналітичний центр «Нова економіка», 2015. – Ч.1. - С. 84-87.

3 с.

І. Л. Боднарук

 

 

Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих  учених (м. Київ,19-20 червня 2015р.).

 

8

Розробка механізму рейтингового управління соціально-економічним розвитком регіонів

- Львів:  ГО «Львівська економічна фундація»,

- С.10-12.

2 с.

І. Л. Боднарук

 

 

Економіка в сучасних умовах:стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання: (м.Львів, 26-27 червня 2015 року).

 

9

Рейтингове управління в регіональних економічних системах, як інструмент ефективного управління.

- Дніпропетровськ,

 - С.25-28

4 с.

І. Л. Боднарук

 

 

Міжнародна наукова конференція «Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн в сучасних ринкових та політичних умовах» (Дніпропетровськ, 19-20 листопада 2015 р.)

 

2016 рік

Назва публікації

Видавництво

Обсяг публікації

Автори і співавтори

Гриф МОНУ

Друковані у Scopus, Webometrics

Участь в конференції

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Наукові основи екологічної безпеки лісових геосистем у Карпатському регіоні України

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.10. – С 192-199.

8 с.

Приходько М.М.

 

 

 

Index Copernicus International

ICV 2015: 41.60

2

Дослідження зміни клімату та його наслідків в українській частині басейну р. Прут

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-техн. журнал. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – № 1(13). – С. 120-129.

10 c.

Корчмелюк М.В., Приходько М.М., Архипова Л.М.

 

 

 

фахове видання України

3

Проблеми використання та екологічної безпеки земель у Карпатському регіоні України

Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. Посібник українського хлібороба: науково-практичний збірник. – Київ, 2016. Том 1. – С. 143-145.

3 с.

Приходько М.М.

 

 

 

 

4

Теоретичні основи рейтингового управління в регіональних економічних системах

Інноваційна економіка/Фаховий науково-виробничий журнал. -Тернопіль,2015.-№5(60). – Вип. 107.12.2015.-С.124-129

6 ст.

І.С. Благун,

І.Л. Боднарук

 

 

 

Фаховий науково-виробничий журнал.

Реєстрація у міжнародних науко метричних і бібліографічних базах

INDEX COPERNICUS

ICV 2013:5.14

5

Рейтингове прогнозування тенденцій соціально-економічного розвитку регіонів

Моделювання  регіональної  економіки: збірник наукових праць. - Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій, 2016. - № 1(25). –С.271-279

9 с.

І.Л. Боднарук

 

 

 

Фаховий журнал

6

Дослідження складу і мікроструктури металу стінових геодезичних знаків

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. І (31), 2016. – C. 47–50

4 с.

І. Тревого,

Є. Ільків,

М. Галярник,

О. Жовтуля

 

 

 

 

7

Моніторинг стану пунктів геодезичної мережі України з використанням соціальних мереж

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. ІІ (32), 2016. – C. 35–37

3 с.

І. Тревого,

Є. Ільків,

М. Галярник

 

 

 

 

 

8

Публічні кадастрові карти. Світовий досвід

 

Збірник наукових праць західного геодезичного товариства УТГК “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”.- Львів: видавництво Львівської політехніки”,

 2015 р. , С.53-55

3 с.

І.С. Тревого

А.В. Матіщук

Є.Ю. Ільків

М.В. Галярник

 

 

 

 

фахове видання України

9

Організаційно-економічні чинники моніторингу використання сільськогосподарських земель

Науково-практичний журнал «Збалансоване  природокористування» №1/2016

с.150-152

3  с

Л.Л. Перович

О.Р.Гулько

 

 

 

Журнал включено до переліку фахових видань України, а також  до  міжнародних інформаційних та наукометричних баз: РИНЦ, RePEc, Research Bible, Advanced Scince Index.

10

Вдосконалення методики визначення індексів цінності земель населених пунктів

Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» №82(2015), -С.136-141

6 с.

І.Перович

Л.Перович

О.Лудчак

Т.Мартинюк

 

 

 

№82 (2015)

INDEX COPERNICUS

ICV 2014:45.38

Тези

1

Геолого-геоморфологічні обмеження для об’єктів відновлюваної енергетики

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції, С.303-304.

2 с.

О.М. Мандрик, М.М. Приходько, Л.М. Архипова

 

 

25-27 травня, ІФНТУНГ,  м.Івано- Франківськ, 2016.

 

2

Класифікація рейтингів та їх практичне застосування

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції

«Сучасні шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку»

4 ст.

 І.Л. Боднарук

 

 

Харків: Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

м. Харків

25-26 листопада 2015 С.23–26

 

3

Розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів у сфері раціонального використання, відтворення та охорони земель

Збірник наукових праць ІІ міжнародної науково-практичної конференції

«Стратегія  збалансованого  використання економічного, 

технологічного  та

ресурсного потенціалу країни»

4 ст.

Перович Л.Л.,

Боднарук І.Л.

 

 

 

1 червня 2016 року Україна,

м. Кам’янець-

Подільський С.191-194

 

4

Розв’язання екологічних проблем в землеустрої з допомогою цифрових моделей рельєфу

Збірник тез доповідей. С.201-202

 

2 с.

Кравець О.Я.

 

 

Екологічна безпека держави. Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та аспірантів. м.Київ,21квітня2016р.

 

5

Екологічний моніторинг земель сільськогосподарського призначення

Збірник матеріалів конференції. С. 65-68

4 с.

Кравець О.Я.

 

 

Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів. м. Київ, 14-15 березня 2016 р.

 

6

Створення цифрових карт для розв’язання народногосподарських завдань

Збірник матеріалів конференції.

4 с.

Кравець О.Я., Кравець Я.С.

 

 

Національне картографування: картографічні твори у пізнаванні та розвитку регіонів. VII науково-практична конференція. м. Київ, 11 листопада 2016 р.

 

7

Геодезичний контроль стійкості фундаментів і геометричних параметрів інженерних споруд та технологічного обладнання газокомпресорних станцій магістральних трубопроводів

Івано-Франківськ, ІФНТУНГ

2 с.

Є. Ю. Ільків,

М. В. Галярник,

І. І. Цимбалюк

 

 

5-та науково-практична конференція студентів і молодих учених: „Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання”, 24 –25.11.2015. – С. 222-223.

 

8

Особливості великомасштабних грунтових обстежень при картографуванні грунтів

Полтава.

3 с.

М. М. Дутчин,

Є. Ю. Ільків,

М. В. Галярник,

І. В. Біда

 

 

Всеукраїнська
 інтернет-конференція

«Інформаційні технології та землеустрій в управлінні територіальним розвитком». 7 квітня 2016 р. – С. 73–75.

 

9

Магнітометрична інформація, як складова агрохімічного паспорта земельної ділянки

м. Кам’янець-Подільський,

1 с.

І. Тревого,

Є. Ільків,

М. Галярник

 

 

 

«Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни». – ІІ Міжнародна науково-практична конференція. – м. Кам’янець-Подільський,

01 червня 2016 року

 

10

Характеристика межового знаку в контексті національної інфраструктури геопросторових даних

Ужгород

4 с.

І. Тревого,

Є. Ільків,

М. Галярник

 

 

 

Матеріали VІІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні»,

(6-8 жовтня 2016 року) – Ужгород, 2016.–416 с.–С.34–37.

 

11

Моніторинг стінових реперів і марок як складова моніторингу стану пунктів геодезичної мережі України 

Ужгород

6 с.

І. Тревого,

Є. Ільків,

М. Галярник

 

 

 

Матеріали VІІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні»,

(6-8жовтня2016 року) – Ужгород, 2016. – 416 с. – С. 23–28.

 

12

Вдосконалення геопорталу геодезичної основи

 

м. Одеса

2 с.

Є. Ю. Ільків,

М. В. Галярник

 

 

 

Всеукраїнська наукова конференція «Геодезія, землеустрій в південному регіоні: сучасний стан, перспективи розвитку»

27-29 жовтня 2016 року,

м. Одеса

 

13

Картографічна основа ГІС автомобільних доріг

Збірник матеріалів конференції – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет,

2016 р.

3 с.

А.В. Матіщук

Т.Ю. Грицюк

 

 

Сьома науково-технічна конференції “Наукова весна 2016”, - м. Дніпропетровськ, 6-7 квітня 2016 р.

 

14

До питання організації комплексного територіального кадастру Карпатського національного природного парку

Збірник матеріалів конференції – Київ: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2016 р.

 

3 с.

А.В. Матіщук

 

 

 

Науково-технічна конференція “Стан, проблеми та перспективи використання природних ресурсів”,

м. Коломия,

2 травня 2016 р.

 

15

Геодезичний моніторинг надземних переходів ділянки магістрального газопроводу «Богородчани-Долина»

Збірник матеріалів конференції  – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016р. , С.130-131

 

2 с.

А.В. Матіщук

Т.Ю. Грицюк

 

 

VIII науково-практична конференція “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні”, Ужгород-Синевир,

6-8 жовтня 2016 р.

 

16

Дослідження інформативності осідань поверхні грунту і реперів під впливом статичних навантажень

 

5

М.М.Дутчин,

Т.Ю. Грицюк,

І. В. Біда

 

 

Матеріали VІІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванн»

(6-8жовтня2016 року) – Ужгород,–С.99–103

 

2017 рік

Назва публікації

Видавництво

Обсяг публікації

Автори і співавтори

Гриф МОНУ

Друковані у Scopus, Webometrics

Участь в конференції

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Статті

  1.  

Floods and their management in the Carpathian region of Ukraine

Науковий вісник Національного гірничого університету – № 2. – С. 112-117.

6с.

М. М. Приходько

 

Scopus

Сайт: http://nv.nmu.org.ua/index.php/uk/

 

 

  1.  

Інформаційно-інноваційні інструменти використання природних ресурсів

Науково-практичний журнал «Збалансоване природокористування»

№1/2017,стор.30-32

 

3с.

Л.Л. Перович

О.Є.Лудчак

 

Журнал включено до переліку фахових видань України, а також  до  міжнародних інформаційних та наукометричних баз: РИНЦ, RePEc , Research Bible, Advanced Scince Index.

 

 

  1.  

Оцінювання вітроенергетичного потенціалу Карпатського регіону України

Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(1). – С 125-128.

4с.

Н. М. Москальчук, М. М. Приходько

 

Index Copernicus International

Сайт:

http://nv.nltu.edu.ua/

index.php/journal

 

 

  1.  

Mathematical Modeling of Horizontal Displacement of Above-Ground Gas Pipelines

EUREKA: Physics and Enginnering,

1 (8).

7 с.

Kukhtar D.

 

Index Copernicus

 

 

  1.  

Дослідження точності визначення площ на планах і картах.

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. т. 27, №1. – Львів. – 2017. С. 212-214.

3 с.

О. Кравець.

 

 

 

фаховий, Index Copernicus, General impact factor

6.

Створення геопорталу геодезичної основи з розширеними характеристиками пунктів мереж згущення

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. І (33), 2017. – C. 41-43

3 с.

Тревого І. С.,

 Ільків Є.Ю.,

Галярник М. В.

 

 

 

фахове видання України

Тези

1

Наукові засади інтегрованого управління природними ресурсами і планування збалансованого розвитку територій

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.). – Івано-Франківськ, 2017. – С. 235-237.

3 с.

Приходько М.М.

 

 

«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.).

 

2

Ресурси альтернативної енергетики в системі забезпечення сталого розвитку Карпатського регіону

Матеріали IV Міжнародної конференції «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)», 11-12 травня 2017 р., м. Київ. – Київ, 2017. – С. 164-173.

11 с.

Архипова Л.М., Мандрик О.М., Приходько М.М., Побігун О.В., Москальчук Н.М.

 

 

«Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі (наукові читання імені Ігоря Недіна)», 11-12 травня 2017 р., м. Київ.

 

 

3

Дистанційний моніторинг нафтогазопроводів із застосуванням безпілотних літальних апаратів

Тези доповідей міжнародної наук.-практ. конф. «Екогеофорум». – Івано-Франківськ, 2017. – С. 343-344.

1 с.

Д. В. Кухтар

 

 

«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.).

 

4

Обґрунтування умов теплообміну при моделюванні температурного режиму ґрунту у районах розробки газових родовищ

Праці конференції „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, Тернопіль, 2017

3 с.

Л. Я. Побережний

Д. В. Кухтар

 

 

Конференція „Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування“, Тернопіль, 2017

 

5

Geodetic Works for Gas Transmission System Inspection in Ukraine

Proceedings of XI International scientific conference “Results of modern scientific research”. Morrisville, USA, 2017.

4 с.

Kukhtar D.

 

 

Proceedings of XI International scientific conference “Results of modern scientific research”. Morrisville, USA, 2017.

 

6

Створення геопорталу геодезичної основи з розширеними характеристиками пунктів мереж згущення

 

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Львів, Ліга-прес, вип. І (33), 2017. – C. 41-43

4 с.

Ільків Є.Ю.,

Тревого І. С.,

Галярник М. В.

 

 

 

 

7

Дослідження точності відображення меж грунтових різновидів при великомасштабному картографуванні ґрунтів

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

 «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  – м. Івано-Франківськ, 22 – 25 березня 2017 р. С. 217-218.

2 с.

Ільків Є.Ю.,

М. М. Дутчин,

 М. В. Галярник,

 М. Л. Мельник

 

 

 

«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.).

 

8

Використання електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі для контролю просторового положення надземних переходів магістральних газопроводів

 

 

Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет конференціі з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві». – 18 – 21 квітня 2017 року

м. Кременчук. – С. 228–233

6 с.

Ільків Є.Ю.,

Тревого І. С.,

Кухтар Д. В.,

Галярник М. В.

 

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві». м. Кременчук. – 18 – 21 квітня 2017 року

 

 

9

Дослідження впливу завантаження фундаментів інженерних споруд на осідання вихідних реперів

Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет конференціі з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві». – 18 – 21 квітня 2017 року

м. Кременчук.

С. 202–205

3 с.

Ільків Є.Ю.,

 Дутчин М. В.,

Галярник М. В.

 

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція з міжнародною участю «Ресурсозберігаючі технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві». м. Кременчук. – 18 – 21 квітня 2017 року

 

 

10

Науково-технічні  передумови  (аспекти) моніторингу  геодезичних пунктів

 

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної  інтернет-конференції «Стан та перспективи природокористування в Україні». – Ужгород 25.05 – 05.06.2017

 

Ільків Є.Ю.,

 Тревого І. С.,

 Галярник М. В.

 

 

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стан та перспективи природокористування в Україні». – Ужгород 25.05 – 05.06.2017

 

11

Використання цифрового моделювання при дослідженні кризових явищ на землях сільськогосподарського призначення.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

 «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  – м. Івано-Франківськ, 22 – 25 березня 2017 р С. 230-231

2с.

О. Я. Кравець,

І. М. Іваськів.

 

 

«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.).

 

12

Розроблення програми з впровадження заходів щодо раціонального використання,відтворення та охорони земельних ресурсів.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

 «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  – м. Івано-Франківськ, 22 – 25 березня 2017 р. С. 217-218.

2с.

Боднарук І.Л.

 

 

«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.).

 

13

Кадастрові роботи з покращення кормових угідь

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

 «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  – м. Івано-Франківськ, 22 – 25 березня 2017 р. С. 217-218.

3с.

Лудчак О.Є,

 

 

«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.).

 

14

Аналіз економічної ефективності використання сільськогосподарських земель в Україні

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

 «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.  – м. Івано-Франківськ, 22 – 25 березня 2017 р. С. 217-218.

3с.

Перович Л.Л.

 

 

«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації» (Івано-Франківськ, 22-25 березня 2017 р.).

 

15

Моніторинг геодинамічних процесів в земній корі

Матеріали науково-практичної конференції

2с.

Романюк В. В.

 

 

Міжнародна науково практична конференція «Екогеофорум-2017»,Івано-Франківськ, Україна

 

16

The research of interrelation between seismic activity and modern vertical movements of the EUROPEAN permanent GNSS-stations

ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS

Третяк К. Р.

Романюк В. В.

 

 

18th Czech-Polish Workshop, Poland,  Szklarska Poręba

 

 

17

Геодезичний моніторинг надземних переходів ділянки магістрального газопроводу «Богород-чани-Долина»

Матеріали VІII Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природо-користуванні», 6-8 жовтня 2016 р. – Ужгород-Синевір: Ужго-родський національний університет, 2016. -416 с. (С.130-131)

2 с.

А. В. Матіщук

Т. Ю. Грицюк

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природо-користуванні», 6-8 жовтня 2016 р. – Ужгород-Синевір

 

18

Дослідження напружено-деформованого стану над-земного переходу МГ «Богородчани-Долина» за результатами геодезичних спостережень

Матеріали Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «ЕКОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», 22-25 березня 2017 р. – м. Івано-Франківськ, 2017. -442 с. (С.346-347)

2 с.

А. В. Матіщук

Т. Ю. Грицюк

 

 

Міжнародноа науково-практична конференція «ЕКОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», 22-25 березня 2017 р. – м. Івано-Франківськ

 

19

До питання точності визначення площ земельних ділянок при кадастрових зніманнях

Матеріали Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «ЕКОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», 22-25 березня 2017 р. – м. Івано-Франківськ, 2017. -442 с. С.338-339.

2 с.

Дутчин М.М., Грицюк Т.Ю.,

 Біда І.В., Федоришин Н.Г.

 

 

Міжнародноа науково-практична конференція «ЕКОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації», 22-25 березня 2017 р. – м. Івано-Франківськ

 

20

Дослідження та вивчення величин геомагнітного поля геодезичних приладів

«Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку»: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. – Одеса: ОДАБА, 2017. – 2017. – 220 с. – С. 17-19

2 с.

Ільків Є.Ю.,

Галярник М. В.

Новосільський М.В.

 

 

ІІ Всеукраїнська наукова конференція  – Одеса: ОДАБА, 2017. – 2017.

 

Українська