Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки

Адреса

вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, корп. 1, ІФНТУНГ, 2-ий поверх, 1218. Телефон: (0342) 72-71-56 E-mail: ivt@nung.edu.ua

   ІФНТУНГ є єдиним в Україні вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців для нафтогазової промисловості України. Перехід до ринкових відносин, інтеграція в міжнародний ринок, скорочення видобутку природного газу і нафти в Україні та їх стрімке подорожчання надали проблемі строгого обліку витрати енергоносіїв і, зокрема, нафти, нафтопродуктів і газу небувалої ваги, також гостра необхідність у створенні сучасних засобів вимірювання і, зокрема, засобів вимірювання витрати й обліку енергоносіїв та засобів їх метрологічного забезпечення, обумовили необхідність підготовки фахівців з спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка» за четвертим рівнем. Виходячи з цих позицій, на кафедрі ІВТ ІФНТУНГ у 2000 р. згідно рішення ДАК від 7.07.2000 р., протокол №28, розпочата підготовка магістрів спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка». Ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс складає 50 осіб щорічно, в тому числі 5 магістрів. Кафедра має філії при Івано–Франківському ЦСМС та науково–впровадницькій фірмі “ТЕМПО”, яка територіально розміщена на підприємстві ВАТ “Промприлад”.
     Кафедра ІВТ готує фахівців за двома спеціалізаціями (“ІВТ для обліку витрати енергоносіїв” та “Метрологія, стандартизація, сертифікація”), ведуться підготовчі роботи із відкриття нової спеціалізації: “Інтелектуальні вимірювальні системи”.