Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Адреса

вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, корп. 1, ІФНТУНГ, 2-3-ій поверх. Телефон: (0342) 72-71-68, 72-71-56 E-mail: mivt@nung.edu.ua

Запрошуємо взяти участь у 7-мій Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених "МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ" яка відбудеться 19-20  листопада 2019 р. 

Програму конференції можна переглянути за посиланням programa_konf.pdf

Збірник тез конференції можна завантажити за посиланням zbirnyk_tez_do_druku.pdf

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
     загальні питання розроблення приладів для вимірювання різних фізичних параметрів, в тому числі для контролю якісних характеристик матеріалів і виробів;
•    фізичні основи неруйнівного контролю (НК) і технічної діагностики (ТД), вірогідність контролю;
•    розроблення технічних засобів НК і ТД промислового обладнання різного призначення;
•    стандартизація і метрологічне забезпечення вимірювань, контролю і діагностування.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Реєстраційний внесок за участь у конференції - 80 грн.

Тези доповіді повинні містити коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач, формулювання задачі, що розглядається, опис методу розв’язання задачі, отримані результати, висновки, список літературних джерел.Обсяг тез доповіді - до 1 або 2 повні сторінки формату А4, підготовлених на одній з мов конференції. Тези набираються у редакторі Microsoft WORD на аркуші формату 210*297 мм, поля (мм): верхнє - 15, нижнє - 15, ліве - 25, праве - 15. Шрифт Times New Roman Суг, кегль 14, абзацний відступ - 10 мм, міжрядковий інтервал -1.Для набирання формул використовувати вбудований в Microsoft Office редактор формул Equation v3.0. Стиль: Text - Times New Roman (Суг), Function - Times New Roman (Cyr). Ілюстрації до тез (схеми, графіки, діаграми) повинні бути виконані у растровому або векторному форматах (BMP, TIF, PCX, JPG, GIF, CDR). Забороняється використовувати графічний редактор MSWORD!!!

 

Кафедрою МІВТ для публічного обговорення представлено нову освітню професійну програму "Інформаційно-вимірювальні СМАРТ - технології" з програмю можна ознайомитися за посиланням opp_bak_metrol_smart_2019.pdf

Зауваження і пропзиції просимо надсилати на e-mail  zarichna@nung.edu.ua

 

ІФНТУНГ є єдиним в Україні вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку фахівців для нафтогазової промисловості України. Перехід до ринкових відносин, інтеграція в міжнародний ринок, скорочення видобутку природного газу і нафти в Україні та їх стрімке подорожчання надали проблемі строгого обліку витрати енергоносіїв і, зокрема, нафти, нафтопродуктів і газу небувалої ваги, також гостра необхідність у створенні сучасних засобів вимірювання і, зокрема, засобів вимірювання витрати й обліку енергоносіїв та засобів їх метрологічного забезпечення, обумовили необхідність підготовки фахівців з спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка» за четвертим рівнем. Також кафедра є випусковою для студентів напряму підготовки «Приладобудування», спеціалістів і магістрів спеціальності “Прилади і системи неруйнівного контролю”. Випускники цієї спеціальності здійснюють організацію і проведення неруйнівного контролю різного технологічного обладнання на підприємствах всіх галузей народного господарства, включаючи підприємства легкої, харчової, нафтогазової, медичної і авіакосмічної і інших галузей.