Кафедра методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції

Адреса

вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019, корп. 1, ІФНТУНГ, 3-ій поверх. Телефон: (0342) 72-71-68 E-mail: zarichna@nung.edu.ua

Кафедра «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції» (МПКЯ і СП) Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) є випусковою для студентів напряму підготовки «Приладобудування», спеціалістів і магістрів спеціальності “Прилади і системи неруйнівного контролю”. Випускники цієї спеціальності здійснюють організацію і проведення неруйнівного контролю різного технологічного обладнання на підприємствах всіх галузей народного господарства, включаючи підприємства легкої, харчової, нафтогазової, медичної і авіакосмічної і інших галузей. В межах вказаної спеціальності з 1999 р. організована за розпорядженням Міністерства освіти і науки України спеціалізація “Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції”, що є надзвичайно важливо в період ринкової економіки в Україні, випуск фахівців з якої здійснювався впродовж 2000-2010років.

Починаючи з 2000/2001 навчального року студенти вказаної спеціальності згідно дозволу органу з сертифікації "Національного атестаційного комітету України з неруйнівного контролю" за бажанням можуть отримати сертифікат відповідності 1-го або 2-го рівнів, що суттєво підвищує професійний кваліфікаційний рівень бакалаврів, спеціалістів та магістрів – випускників вказаної спеціальності.

З вересня 2016року підготовка фахівців кафедрою МПКЯ і СП здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями  бакалавр і магістр за спеціальністю  "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (згідно переліку спеціальностей 2015 р. МОН України), яка конкретизується спеціалізацією "Прилади і системи неруйнівного контролю".

Крім того, кафедра продовжує підготовку студентів 2,3,4 курсів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки  "Приладобудування" (згідно переліку спеціальностей 2006 р. МОН України), в тому числі бакалаврів денної і заочної форм навчання на базі споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за двохрічним терміном навчання в університеті.

В 2016 р. згідно закону "Про вищу освіту в Україні" здійснюється останній набір на навчання за рівнем спеціаліст (очна і заочна форми навчання) напряму підготовки за спеціальністю "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" за спеціалізацією "Прилади і системи неруйнівного контролю".

Заходьте на офіційний сайт кафедри за новинами та детальною інформацією