Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств

Адреса

вул. Карпатська, 15, м.Івано-Франківськ, 76019,
корп. 1, ІФНТУНГ, 1-ий поверх, 1101, 1103, 1105.
Телефон: (0342) 72-71-72
E-mail: epeo@nung.edu.ua

На сьогодні кафедра налічує 18 викладачів, з них 2 доктори технічних наук, 2 професори та 9 кандидатів технічних наук. Випускники кафедри щороку розподіляються на роботу на підприємства з видобування та транспорту нафти і газу, компанії з виробництва та розподілу електричної енергії, в електротехнічні служби інших підприємств.

На кафедрі функціонують курси підвищення кваліфікації інженерів-електриків, можна отримати другу вищу освіту за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання». 

Кафедра проводять підготовку спеціалістів на основі очної та заочної форм навчання за навчально-освітніми рівнями:

бакалавр - 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»;

спеціаліст - 7. 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»;

магістр - 8. 05070108 «Енергетичний менеджмент”;

магістр - 8. 05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання».

Спеціалізації:

електричні системи електроспоживання промислових підприємств;
електричні системи підприємств нафтової і газової промисловості;
електричні системи підприємств деревообробної промисловості;
енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці.

При кафедрі діє аспірантура.

reklama_1_2017.pdf

reklama_2_2017.pdf