Кафедра прикладної економіки

Адреса

м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

тел. (0342) 72-71-44

e-mail: pek@nung.edu.ua ,

          nauka_pek@nung.edu.ua

           

           

Наша сторінка у FB

facebook.com/Кафедра-Прикладної-Економіки-313921365755324/

наша група у FB

https://www.facebook.com/groups/309992826399266/?ref=bookmarks

 

    Кафедра прикладної економікиструктурний підрозділ Інституту економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІЕМ ІФНТУНГ) – утворено в 2018 році шляхом об’єднання двох базових кафедр університету, а саме: економіки підприємства та економіки природокористування і організації виробництва.

   Кафедра ПЕК є випусковою кафедрою, яка забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» на різних рівнях вищої освіти. На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти – за освітньо-професійними програмами «Економіка бізнесу» та «Міжнародна економіка», запровадження якої планується у 2020-2021 н.р., на другому (магістерському) рівні вищої оствіти за освітньо-професійними програмами: «Бізнес-економіка» та «Економіка довкілля і природних ресурсів», також планується відкриття освітньої програми "Державні закупівлі"

    Студенти-економісти мають унікальну можливість на безкоштовній основі брати участь у програмі семестрових  обмінів (спільно з Поморською Академією у м.Слупську) та програмі подвійних дипломів на базі Краківської гірничо-металургійної академії ім. С.Сташіця, тобто будучи студентом-випускником ІФНТУНГ, отримати додатково диплом магістра європейського взірця у Республіці Польща.

    Науково-педагогічний колектив кафедри – це 3 професори, доктори економічних наук, 14 доцентів, кандидатів економічних наук та 2 асистенти. Кожен викладач кафедри, що працює зі студентом, є не лише висококваліфікованим теоретиком-науковцем, але й має цінний практичний досвід роботи, яким ділиться з молодим поколінням економістів.