Абітурієнту

Додаткова інформація: 

Для вступу на навчання у Інститут геології та геофізики (спеціальність - "Науки про Землю") необхідно пройти зовнішнє незалежне оцінювання знань із наступних дисциплін:
- Українська мова та література, вага предмету 0,2;
- Історія України, вага предмету 0,3;

- Географія або фізика, вага предмету 0,35;

- вага атестату про середню освіту 0,1;

- вага балу за особливі успіхи 0,05.

Вступників, що мають диплом "молодшого спеціаліста" зі спеціальностей:

- 5.04010301 - Пошук та розвідка геологічними методами

- 5.04010302 - Пошук та розвідка геофізичними методами

- 5.04010304 - Розвідування нафтових та газових родовищ

- 5.04010303 - Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

- 5.0505216 - Експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання

Випускники коледжів, які отримали ОКР молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями навчаються у інституті за ОПП "бакалавра" за скороченою програмою тривалістю 2 роки. 

Підготовка фахівців у інституті здійснюється за очною та заочною (дистанційною) формами.

У інституті готуємо фахівців спеціальності "Науки про Землю" за спеціалізаціями:

- Геологія нафти і газу;

- Геофізика із вибором студентами відповідних блоків навчання: 

геофізичні методи пошуків та  розвідки, 

геофізичні дослідження свердловин,

геофізична апаратура і обладнання.

- Геоінформатика 

Фахівець спеціалізації "Геологія нафти і газу"  займається вивченням геологічної будови надр Землі та умов утворення, накопичення і збереження в них покладів нафти і газу з метою їх пошуків, розвідки та видобування.

Фахівець спеціалізації "Геофізика":

- блок геофізичні дослідження свердловин - займається дослідженням надр Землі у розрізі пробурених свердловин геофізичними методами (електричні, акустичні, радіоактивні, магнітні) з метою вивчення колекторських властивостей гірських порід та встановлення насичених нафтою і газом інтервалів та виділення продуктивних горизонтів;

- блок геофізична апаратура і обладнання - розробляє спеціальну апаратуру для проведення геофізичних досліджень у свердловинах;

- блок геофізичні методи пошуків та розвідки - займається дослідженням геологічної та тектонічної будови надр Землі геофізичними методами (сейсморозвідка, гравірозвідка, електророзвідка, магніторозвідка) з метою встановлення сприятливих структурних форм для утворення покладів нафти і газу, а також прогнозу контурів родовищ нафти і газу.

Фахівець спеціалізації "Геоінформатика" - займається застосуванням і розробкою комп’ютерних програм та математичних методів для аналізу геологічної і геофізичної інформації та проектуванням і програмуванням в середовищі геоінформаційних систем, а також розробкою теїнологій збору, обробки, збереження та інтерпретації геопросторової інформації.

Магістр та Спеціаліст можуть працювати в таких галузевих відомствах:
- Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
– Державна геологічна служба; 
-  Департамент геології та використання надр;
- Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
-  Національна акціонерна компанія «Надра».
         В цих відомствах фахівець підготовлений для роботи:
- на виробничих підприємствах, які проводять пошуки родовищ нафти і газу, підготовку запасів вуглеводнів і цінних супутніх компонентів до промислового освоєння, розробку нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;
- в науково-дослідних організаціях, які здійснюють: проектування, планування, організацію і проведення робіт з пошуків та розвідки родовищ нафти і газу; фундаментальні дослідження в області нафтогазової геології; проектування розробки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ; створення нових ефективних методів і методик пошуків, розвідки та розробки родовищ нафти і газу.

- Магістр може працювати у навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, де підготовлений для роботи викладачем вищого навчального закладу.

Українська