Рейтинг студентів

РЕЙТИНГ

студентів інституту гуманітарної підготовки та державного управління

(січень 2019 р.)

!Рейтинг студентів ІГПДУ січень 2019

Рейтинг студентів групи ІС-18-1 станом на 01.03.2019 р.

Українська