2. Історія інституту

Додаткова інформація: 

Факультет нафтогазопроводів заснований у вересні 1976 р. Ініціатором створення факультету та кафедри спорудження трубопро­водів і сховищ був Ю. Г. Гаген - ректор інституту на той час.

    За час існування факультету його очолювали:

док­тор технічних наук, професор В.М. Глоба (1976— 1981 рр.);

кандидат технічних наук, доцент Г.М. Лисяний (1981 — 1986 рр.),

кандидат технічних наук, професор Т.А. Мартинюк (1986-2008 рр),

кандидат технічних наук, професор В.П. Лісафін (2008-2014) р.

    Перший набір студентів нинішнього факультету нафтогазопроводів був проведений у Львівському політехнічному інституті в 1960 рр. і 1961 рр. Перший випуск фахівців в Івано-Франківській філії Львівсько­го політехнічного інституту відбувся в 1964—1965 рр.

   Кафедра газонафтопроводів, газонафтосховищ і нафтобаз, що здійснювала підготовку інженерів-механіків, була створена у складі газонафтопромислового факультету (філії Львівського політехнічного інституту) 1 вересня 1964 р. У 1972 р. її поділили на дві: транспорту і зберігання нафти і газу та споруджен­ня трубопроводів і сховищ.

    Спочатку на факультеті готували інженерів-механіків за спеціальностями "Проектування та експлуатація газонаф­топроводів, газонафтосховищ і нафтобаз" та "Споруд­ження газонафтопроводів, газонафтосховищ і нафтобаз". У 1988 р. їх об'єднали в одну — "Газонафтопроводи та газонафтосховища".

     Пізніше з викладачів кафедри "Транспорту і зберігання нафти і газу" була створена кафедра "Гідравліки" (сьогодні – "Нафтогазової гідромеханіки").  У 2005 р. були утворені: кафедра "Зварювання  трубопроводів і конструкцій" (яка готує бакалаврів за напрямом підготовки "Зварювання" та спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Технології та устаткування зварювання") та кафедра "Технічної  діагностики та моніторингу".

    У грудні 2012 р. до складу факультету увійшла кафедра "Зносостійкості і відновлення деталей машин", яка готує бакалаврів за напрямом підготовки "Зварювання", а також спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій".

Українська